Nübüvvet Ne Demek?

Nübüvvet, bir kişinin Allah tarafından insanlara rehberlik etmek, dini öğretileri tebliğ etmek ve genellikle vahiy yoluyla ilahi mesajları iletmek üzere seçildiğini ifade eden bir terimdir. İslam’a göre nübüvvet, peygamberlik makamını ve görevini temsil eder. Bir peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını, insanlara iletmekle sorumludur ve bu görevi yerine getirirken ilahi bir otoriteye sahiptir. İslam inancında, Hz. Muhammed(s.a.v.) son peygamber olarak kabul edilir ve onunla birlikte nübüvvet döneminin sona ermiştir.

Nübüvvet mührü ne anlama gelir?

Bu, peygamberimiz Hz. Muhammed’in omuzunun arka kısmında bulunan ben veya doğum işaretidir ve onun peygamberlik alameti olarak kabul edilir. Geleneksel İslami kaynaklara göre, bu işaret peygamberlik niteliğini ve onun son peygamber olduğunu simgelemektedir. Bu mühür, “Hâtemü’n-Nebiyyîn” yani “Peygamberlerin Mührü” olarak da bilinir ve Hz. Muhammed’in peygamberler silsilesinin son halkası olduğunu ifade eder. Hz. Muhammed’den sonra yeni bir peygamber gelmeyeceği ve onun İslam’ın son peygamberi olduğu bizlere müjdeler.

Risalet ve nübüvvet arasındaki fark nedir?

Nübüvvet, Allah tarafından seçilen bir kişinin peygamber olarak atanmasını ifade eder. Bu atama, kişiye ilahi mesajları alması ve bunları insanlara ulaştırması görevi verilmesi ile gerçekleşir. Her nebi yani peygamber, Allah’ın mesajlarını alır, ancak her nebi, şeriat getiren bir peygamber olmayabilir. Risalet, ise elçilik veya mesaj götürme anlamına gelir ve özellikle yeni bir şeriat getiren ve bu yasaları insanlara iletme görevi verilen peygamberleri tanımlar. Her rasul bir nebîdir, ancak her nebî bir rasul değildir. Risalet, genellikle büyük peygamberleri, yani kendilerine yeni bir kitap ve kanun bütünü verilen ve büyük topluluklara gönderilen peygamberleri ifade eder.