Ayetel Kürsi Okumanın Mucizevi Sırları

0

Bakara Suresi’nin tevhid akidesini anlatan Ayetel Kürsi okumanın faydaları ve sırları oldukça fazladır. Ayetel Kürsi’nin faziletleri 95 hadiste açık bir şekilde bahsedilir. Bu yazımızda Ayetel Kürsi’nin bilinmeyen sırları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Ayetel Kürsi Okumanın Fazileti

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim’in 2., Bakara suresinin 255. ayetidir. Peygamber Efendimizin müjdelediği bu ayet, Medine döneminde inmiştir. Bu ayet Kur-an’ın dörtte biridir. Ayetel Kürsi’nin faziletleri:

 • Ayetel Kürsi’nin okunması, şeytan ve kötülüklerden korur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Ayetel Kürsi’yi okuyan bir kimseyi Allah’ın koruyacağını ve şeytanın o kişiye yaklaşamayacağını söylemiştir.
 • Yatmadan önce okunduğunda gece boyunca Rabbimizin görevlendirdiği melekler kişiyi kötülüklerden korur.
 • Düzenli olarak okunması, kişinin hayatına bereket ve rahmet getirir.
 • Düzenli olarak okuyan bir kişinin, ölüm anında kolaylık yaşar.
 • Okunan evde şeytan barınmaz ve büyünün etkisi Allah’ın izniyle geçersizdir.
 • Her namazdan sonra okunması cennetin 8 kapısını sonuna kadar açılmasına vesile olur ve her harfine 40 sevap yazılır.
 • Hayırlı isteklerin gerçekleşmesi için okunursa Cenabı Allah nasip eder.
 • Hz. Ali’nin rivayet ettiğine göre devamlı okumak unutkanlığa şifa olur.
 • Her türlü muradın gerçekleşmesi için 170 defa okunması tavsiye edilir.
 • Evden çıkarken okuyan kişiye Cenabı Allah’ın görevlendirdiği 70 melek kişi eve dönünceye kadar ona dua ve istiğfar eder.
 • 7 kere Ayetel Kürsi okumak, insanı nazara karşı koruduğu için işlerinin her zaman rast gitmesine vesile olur.
 • Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 kere okumak, her okunuşta hu diye üflemek o nimete bereket verir. 313 Ayetel Kürsi’nin hatim adedidir.
 • Ayetel Kürsi okumayı günlük yaşamında alışkanlık haline getiren kişinin geçmişteki günahları affedilir. Allah o kulu için hayır kapılarını sonuna kadar açar.
 • 7 kere Ayetel Kürsi okuyup birincide sağına, ikincide soluna, üçte önüne, dörtte arkasına, beşte yukarı, altıda aşağı ve yedide içine hu diye üflemenin fazileti vardır. Bu şekilde Ayetel Kürsi okuyanların son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o kişiye bela isabet etmez.
 • Allah, sevdiği kuluna namazdan sonra Ayetel Kürsi okumayı unutturmaz.
 • Ayetel Kürsi kabir ehli için okunursa, Allah, Ayetel Kürsi fazileti hürmetine o kişinin kabrini genişletip makamını yükseltir.

Ayetel Kürsi Faziletleri İle İlgili Hadisler

 • “Âyet-ül kürsi âyetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.” [Hâkim]
 • “Âyet el kürsi, Kur’an-ı kerimin dörtte biridir.” [Ebu-ş-şeyh]
 • “Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez.” [Deylemi]
 • “Yatarken Âyet-el kürsi okuyana, şeytan yaklaşamaz.” [Şevahid-ün Nübüvve]
 • “Her farz namazdan sonra Âyet-el kürsiyi okuyanın Cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.” [Nesai, İbni Hibban, Beyheki Taberani]
 • “Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istigfar eder.” [Ey oğul ilmihâli]
 • “Âyet-el kürsiyi ihlas ile okuyanın, insan ve hayvan hakları ve farz borçlarından başka bütün günahları af olur. Yani tevbeleri kabul olur.” (İslam Ahlakı)
 • “Hazret-i Ali, Kabir azabından kurtulmak için, Âyet-el-kürsiyi çok okumalı buyuruyor.” (Zühre-tür-Riyaz)
 • “Namazdan sonra, Âyet-el kürsiyi okuyana her harfi için 40 sevap verilir.” (Ey Oğul İlmihali)

Bir kişi namazdan sonra hemen bir defa Ayetel Kürsi okursa, o ayet arşı alaya kadar gider ve orada durmadan hareket ederek “Ya Rabbi, beni okuyan kulunu affet!” der. Bu şekilde hadis kitaplarında sık sık bahsedilen Ayetel Kürsi’nin bol bol okunması tarif edilmektedir.

Ayetel Kürsi, Kur’an’da yer aldığı iki ayetin birinde Allah’a nisbet edilmiş ve O’nun hakimiyetinin gökler ile yeri kuşattığı belirtilmiştir. Bu yüzden ayete Ayetel Kürsi adı verilmiştir. Hasta olan kişiler, bol bol Ayetel Kürsi okuyup Allah’tan şifa dilediklerinde kısa sürede sağlıklarına kavuşur. İç sıkıntısı yaşayan kişiler Ayetel Kürsi okuyarak gönül rahatlığı ve kalp ferahı kazanır.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Ayetel Kürsi arapça okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
ayetel kürsi arapça okunuşu
ayetel kürsi arapça okunuşu

Ayetel Kürsi türkçe okunuşu şu şekildedir;

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
 • Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
 • bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
 • Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
 • Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
 • O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
 • ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
ayetel kürsi türkçe anlamı ve okunuşu
ayetel kürsi türkçe anlamı ve okunuşu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz