Deprem, Bela ve Musibetten Korunmak İçin Dualar

0

Depremler gibi doğal afetler karşısında manevi destek ve güven arayışı içinde olanlar için dua, huzur ve teselli kaynağı olabilir. Hak dinimizde, deprem gibi doğal afetler sırasında okunabilecek dualar bulunmaktadır. Ayrıca, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in afet anlarında okuduğu bildirilen bazı dualar da vardır. Gelin bu duaları öğrenelim:

Ayet-el Kürsi (Bakara Suresi, Ayet 255)

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te’huzuhu sinetun wela nevm. Lehu ma fissemavati vema fil’ard. Men zellezi yeşfe’u indehu illa bi iznih. Ya’lemu ma beyne eydiyhim vema halfehum. Vela yuhıytune bişey’im min ilmihi illa bima şae. Vesi’a kürsiyyuhus semavati vel’ard. Vela yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azıym.

“Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, diridir, kayyûmdur. O’nu ne uyuklama tutar, ne de uyku. Göklerdeki her şey de, yerdeki her şey de O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, önlerindekileri de, arkalarındakileri de bilir. Onlar, O’nun ilminden ancak dilediği kadarını kavrarlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kuşatmıştır. İkisinin korunması O’na zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

cuma mesajlari 1 2
deprem anında okunacak dua

Belâ ve Musibet Anında Okunacak Dua ve Esmalar

Allahümme inni euzu bike min şerri ma amile ve min şerri ma lam yemel.” Anlamı: “Allah’ım, yapılan şeylerin şerrinden ve henüz yapılmamış şeylerin şerrinden Sana sığınırım.”

Bela ve musibet anında hangi esmaları okumalıyım?

Belâ ve musibetlerden korunmak için okunabilecek esmalar yani Rabbimizin güzel isimleri ve anlamları:

 • El-Vâhid: Tek ve eşsiz olan. Allah’ın tekliğine ve her şeyin O’ndan geldiğine olan inanç, zor zamanlarda teselli ve güven sağlar.
 • El-Kaviyy: Her şeye gücü yeten ve sonsuz kudret sahibi olan. Allah’ın gücüne sığınarak, zorlukların üstesinden gelmek için manevi destek aranır.
 • El-Muhaymin: Her şeyi gözetleyen, hüküm ve koruma sahibi olan. Allah’ın her şeyi gördüğüne ve koruduğuna olan inanç, güven ve huzur verir.
 • El-Vekil: İşleri en iyi şekilde yürüten ve her konuda güvenilen. Allah’a güvenmek ve O’na dayanmak, zor zamanlarda destek ve huzur kaynağıdır.
 • El-Müheymin: Güvenlik ve koruma sağlayan. Allah’ın koruyuculuğuna sığınarak, belâ ve musibetlerden korunma arayışı içinde olunur.
 • Es-Selâm: Her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olan, barış ve huzur veren. Allah’ın barış ve huzur verici yönüne sığınarak, zihinsel ve ruhsal rahatlama bulunabilir.
 • El-Mü’min: Güven veren, emniyet ve huzur sağlayan. Allah’ın güven verici ve huzur dolu yönüne sığınarak, endişe ve korkulardan korunma arzusu güçlenir.

Deprem Anında veya Bir musibette Hangi Tesbihleri Yapmalıyız?

Deprem gibi ani ve korkutucu bir doğal afet anında veya herhangi bir musibetle karşılaşıldığında, manevi dayanak ve teselli arayışı içinde tesbih ve zikirlere yönelir. Fakat önce güvenlik, sonra tesbih. Yani deprem anında kendimizin ve yanımızdaysa ailemizin, çocuklarımızın ve büyüklerimizin güvenliği sağlanmalıdır. Böyle bir anda lütfen öncelikle güvenli bir yer arayın ve orada sığınarak depremin sakinleşmesini bekleyin. Bu durumlarda yapılacak tesbih ve zikirler, kişinin içinde bulunduğu korku ve endişe durumunu hafifletmeye, sabır ve metanet kazanmaya yardımcı olabilir. İşte bu tür durumlarda sıkça yapılan bazı tesbih ve zikirler:

 • Subhanallah: “Allah eksikliklerden münezzehtir.” Bu zikir, Allah’ın her türlü kusur ve eksiklikten uzak olduğunu ifade eder ve O’na teslimiyetin bir ifadesidir.
 • Elhamdulillah: “Hamd Allah’adır.” Bu zikir, her durumda Allah’a şükretmeyi hatırlatır ve kişiyi olumlu düşünceye yönlendirir.
 • Allahu Ekber: “Allah en büyüktür.” Bu zikir, Allah’ın her şeyin üstünde olduğunu hatırlatır ve O’nun gücüne sığınmayı ifade eder.
 • La ilaha illallah: “Allah’tan başka ilah yoktur.” Bu zikir, teslimiyetin ve tevhid inancının bir ifadesidir.
 • Hasbunallahu ve ni’mel vekil: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.” Bu zikir, Allah’a güveni ve her durumda O’nun yeterli olduğunu ifade eder.
 • İnna lillahi ve inna ileyhi raciun: “Biz Allah’ın kullarıyız ve O’na döneceğiz.” Bu zikir, ölüm ve hayatın Allah’ın kontrolünde olduğunu hatırlatır ve sabır göstermeyi teşvik eder.

Bu zikirlerin yanı sıra, güvenlik önlemlerini almak ve pratik tedbirlerle de hazırlıklı olmak önemlidir. Maneviyatın, fiziksel hazırlıklarla birleştiğinde, bireyin zor durumlarla başa çıkma kapasitesini arttırır.

Deprem Anında Şu Duaları Okuyun

Ya Rabbi, sen kudret sahibisin ve her şey senin kontrolündedir. Bu zor anlarda bize sabır ve güç ver. Bizi, ailemizi ve tüm insanları bu depremin ve her türlü afetin zararlarından koru. Ya Rabbi, merhametinle bizi güvenli ve emin kıl. Sen güçlü ve merhametlisin, dualarımızı kabul et ve bize yardım et.

Allahümmahfeznî min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve e’ûzu bi’azametike en uğtâle min tahtî.”

”Allahım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelebilecek afetlerden, afetlerden (zelezile gibi) felaketlerden azametine sığınırım.”

Depremlerle İlgili Hadisler Var Mı?

Dinimize göre, doğal afetler ve özellikle depremlerle ilgili olarak peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’den rivayet edilen bazı hadisler bulunmaktadır. Bu hadisler, depremlerin yaşandığı zamanlarda müminlerin nasıl davranması gerektiğine dair öğütler içerir. İşte depremlerle ilgili bazı hadisler:

 • Tevbe ve İstiğfar: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), bir hadisinde, “Bir yerde deprem olduğu zaman, insanların tevbe etmeleri ve Allah’tan af dilemeleri gerekir.” demiştir. Bu, doğal afetlerin bir uyarı olarak görülebileceği ve müminlerin tevbe etmeleri gerektiği anlamına gelir.
 • Allah’a Sığınma: Bir başka hadiste ise, “Deprem olduğunda Allah’a sığının ve O’ndan yardım isteyin.” öğütlenir. Bu, müminlerin zor zamanlarda Allah’a yönelmeleri ve O’ndan yardım dilemeleri gerektiğini vurgular.
 • Sabır ve Dua: Depremler karşısında sabır gösterilmesi ve dua edilmesi teşvik edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Büyük depremler olduğunda sabredin ve dua edin.” demiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz