Cuma Namazı Farz Mı? Kuran’da Cuma Namazı

0

İslam alemi açısından en önemli ibadetlerden biri olan Cuma namazı erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir. Cemaatle birlikte, öğle vaktinde camide kılınan bu namazla ilgili bilinmesi gereken detaylar aşağıdadır.

Cumaya Gitmek Şart Mı?

Cuma namazıyla ilgili ayet ve hadislerde belirtildiği üzere bu namaz Müslüman erkekler için farz kılınmış ibadetlerdendir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ( s.a.v. ), “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Dinimize göre hasta ve yolcu olanlar ile nöbet tutan asker gibi stratejik önemi hazi yerlerde hizmet verenler dışında Cuma namazı kılınmalıdır.

Hürriyeti kısıtlanmış yani özgür olmayan ve namaza gitmesi durumunda işinden olma ihtimali olan kimse Cuma namazından istisna tutulabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Müslüman erkeklere farz olunan Cuma namazına işi dolayısıyla gidemeyenler geçici mazeret kapsamına alınır. Özürsüz olarak Cuma namazına gitmemek ise dinen günahtır.

Kur’an-ı Kerim’de Cuma Namazı Var Mı?

kuran'da cuma namazı
cuma namazı kuran’da geçiyor mu

Müslümanlar için bayram olan günlerden olan Cuma gününde camilerde kılınan namazla ilgili merak edilen bazı hususlar vardır. Cuma namazı farz-ı ayındır. Bu namazın farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır.

Cuma Namazını Kılmazsak Ne Olur?

Cuma namazı Müslüman erkeklere farz olarak kılındığı için bu namaza gitmemek büyük günahlardan biridir. Özürsüz olarak Cuma namazını terk eden veya kılmayan kişi günah işlemiş olur. Bu konuyla ilgili hadisler açıktır. “Birtakım insanlar, ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar, ya da Allah onların kalplerini mühürler.Sonra da onlar gâfillerden olurlar.” (Müslim; 865). Bu hadiste de belirtildiği gibi Cuma namazını kılmamak büyük günahlardan biri olarak kabul edilir.

3 Cuma Namazına Gitmeyen Dinden Çıkar Mı?

Camilerde öğle vaktinde kılınan Cuma namazı, Müslüman erkekler arasında birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini de sağlar. Bu yönüyle sadece Allah’a karşı bir ibadet olmayıp aynı zamanda Müslüman birliğinin sağlanmasında oldukça faydalıdır. Cuma namazının evde tek başına kılınmayıp camide cemaatle birlikte kılınmasının anlamı da birlik beraberlik amaçlıdır.

Cuma namazı kendisine farz olan bir kimse mazeret göstermeden bu namazı kılmaz veya terk ederse büyük günah işlemiş olur. 3 Cuma namazına gitmeyen dinden çıkar konusuyla ilgili şu hadislere dikkat etmek gerekir: “Kim, özürsüz olarak üç Cuma namazını terk ederse, kalbi mühürlenir ve gâfillerden olur.” Nitekim Ebu Hureyre ve Abdullah b. Ömer’den nakledildiğine göre Cuma namazına her hafta düzenli olarak gitmeye özen gösterilmelidir. Üç Cuma namazını bu şekilde terk edenin kalbi cezası, bedensel ceza olan hapisten daha çetindir. Her Müslüman, Allah’ın farz kıldığı ibadetlere uymakla yükümlüdür.

Cuma Namazının Sadece Farzı Kılınır Mı?

Sabah ve öğle namazlarının sünnetleri müekked sünnet olduğundan dolayı ihmal edilmemelidir. Alimlere göre namazın sadece farzını kılıp sünnetlerinin terk edilmesi halinde kişi günah işlemiş sayılmaz. Ancak Cuma namazının sadece farzını kılmak ve sünnetleri terk etmek büyük sevap kaybına neden olur. Sebepsiz yere sünnetleri terk etmek Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum kalmaya neden olabilir. Bu sebeple Cuma namazı kılması farz olunan kimselerin sünnet rekatlarıyla birlikte ibadet etmesi en doğrusu olacaktır.

Evde Cuma Namazı Kılınır Mı?

evde cuma namazı kılnıır mı
evde cuma namazı kılınır mı

İslam’ın önemli şiarlarından biri olarak kabul edilen Cuma namazı, yetişkinlik çağına ermiş erkek Müslümanlara farzdır. Cuma namazı, ibadet gereği cemaatle ve camide kılınan bir namazdır. Camiye bağlı olan açık alanlarda yani caminin bahçesinde Cuma namazı kılmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak bu özel günde yapıla ibadetin belirli şartları vardır. Cuma namazı camilerde kılındığı için özel hanelerde yani evlerde kılınması sahih değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre evde Cuma namazı kılmak, camideki gibi Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Kullanıcıların Sordukları Sorular ve Cevapları

İslam tarihinde ilk cuma namazı nerede kılınmıştır?

İslam tarihinde ilk Cuma namazı, Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.) tarafından Medine’nin kuzeydoğusunda yer alan bir yerleşim bölgesi olan Kubâ köyü yakınlarında bulunan Ranûna vadisinde kılınmıştır. Hicretin birinci yılında, Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettikten sonra burada ilk Cuma namazını kıldırmış ve aynı zamanda ilk Cuma hutbesini de vermiştir.

Peygamber Efendimiz Cuma namazı kıldı mı?

Evet, Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.) Cuma namazını kıldı ve aynı zamanda Cuma namazları için hutbe de irad etti. İslam tarihinde ilk Cuma namazı, Peygamberimiz tarafından Medine’ye hicretin ardından Ranûna vadisinde kılınmıştır. Daha sonra Medine’de inşa edilen Mescid-i Nebevi’de de Cuma namazlarına devam edilmiştir. Cuma namazı, topluluk içinde cemaatle kılınan ve haftanın özel bir gününde kılınması gereken bir ibadet olduğu için, Peygamberimiz bu namazı özellikle önemsemiş ve ümmetini de bu namazı kılmaya teşvik etmiştir.

Cuma günü Peygamber Efendimiz ne yapardı?

Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v.), Cuma günlerini özel bir şekilde değerlendirirdi ve bu günü ibadet, öğüt ve toplumu bilgilendirme açısından fırsat olarak görürdü. İslam kaynaklarına göre, Cuma günleri Peygamberimizin yaptığı bazı şeyler;

– Cuma günü özellikle üzerine düşkün olduğu temizliğe daha fazla önem verirdi. Günün erken saatlerinde gusül abdesti alır, temiz elbiseler giyer ve misvak kullanırdı.
– Cuma günleri erken kalkar, sabah namazını cemaatle kılar ve ardından dua ve zikirle meşgul olurdu.
– Öğle vakti geldiğinde mescide giderek cemaate hutbe irad eder ve ardından Cuma namazını kılardı.
– Hutbelerde, ümmetini güzel ahlak, takva, sadaka verme ve diğer dini meseleler konusunda bilgilendirir ve öğütlerde bulunurdu.
– Cuma günleri, ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ve sadaka verme konusunda hassasiyet gösterirdi.
– Cuma günlerini, Kur’an okuma ve dua ile değerlendirirdi. Özellikle Cuma günlerinin son saatlerinde yapılan duaların kabul olacağını belirtmişti.
– Cuma günleri ailesi ve yakınları ile ilgilenir, onları ziyaret ederdi.
– Cuma günleri, ümmeti ile bir araya gelerek onları eğitir, İslam’ın öğretileri hakkında bilgilendirir ve sorularını cevaplar, güncel meseleler üzerine konuşurdu.

Cuma niye mübarek bir gündür?

Bu çok detaylı bir konudur. Bunu maddeler halinde anlatmak daha doğru olacaktır:

– Cuma günü, Adem (a.s.)’in yaratıldığı ve cennete konduğu gündür. Ayrıca, bu gün Adem (a.s.)’in cennetten çıkarıldığı ve affedildiği gün olarak da belirtilmiştir.
– Kıyametin kopacağı gün de bir Cuma günüdür.
– Cuma günü, Müslümanlar için haftanın bayramı olarak kabul edilir.
– Cuma günü içerisinde, yapılan dualar Cenabı Allah’ın izniyle kabul olunur.
– Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Cuma günü yapılan ibadetlerin, hayır işlerin ve okunan sure ve duaların sevaplarının daha fazla olduğunu ifade etmiştir.
– Cuma namazı, Müslümanların haftalık olarak bir araya gelip hem sosyal hem de dini birlikteliklerini pekiştirirler.

Alevilikte cuma namazı var mı?

Alevilikte namaz, Sünni İslam’ın beş vakit namaz anlayışından farklı olarak “namaz” yerine genellikle “niyaz” terimi kullanılır ve bu ibadet günlük yaşantı içinde farklı şekillerde yer bulabilir. Alevilikte, cem adı verilen toplu ibadetler önemli bir yer tutar. Cemler, genellikle perşembe veya cuma akşamları düzenlenir. Cemlerde, toplulukla bir araya gelinir, dua edilir, semah dönülür ve Alevilik inancına dair öğretiler paylaşılır. Cem, Alevilerin birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma içinde oldukları bir ibadet şeklidir. Alevilikte Sünni İslam’daki gibi belirli bir zaman ve şekilde kılınan Cuma namazı yoktur.

Cuma namazını kaçıran kişi ne yapmalı?

Cuma namazını kaçıran kişi, yerine kaza olarak Cuma namazını kılamaz. Bunun yerine, kaçırılan Cuma namazının yerine öğle namazını kılması gerekmektedir. Hanefi mezhebine göre, Cuma namazı kaçırıldığında kişi, dört rekât olan öğle namazını kılar ve böylece kaçırılan Cuma namazının yerine getirilmiş olur.

Cuma namazının sevabı nedir?

Cuma namazının faziletlerini anlatan birçok hadisi vardır. İşte bu konuda bazı hadisler:

– Peygamber Muhammed (s.a.v), Cuma gününün bir saat olduğunu ve bu saatte yapılan duaların kabul edileceğini ifade etmiştir (Müslim, Cum’a, 16).
– Bir hadiste, Cuma namazları arasında işlenen küçük günahların affedileceği belirtilir (Müslim, Cum’a, 18)
– Peygamber Efendimiz, Cuma günleri ölüler için hayır dua edilmesini ve onlara salat-ü selam getirilmesini tavsiye etmiştir.
– Cuma günü yapılan hayır işleri ve ibadetlerin sevabının, diğer günlerde yapılanlardan daha fazla olduğuna inanılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz