Dini Sorular

Rabıta Nedir ve Nasıl Yapılır?

Sufi geleneğinin derinliklerine inerek, manevi birleşme ve modern anlamla meditasyon olan rabıtanın ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve hangi tarikatlarda bulunduğunu araştıracağız. İlk kez kim tarafından yapıldığını ve kadınların bunu yapma konusundaki yerini incelerken, rabıtanın...

Kafir Diye Kime Denir? Kafirlik İle İlgili Soru Cevaplar

Kafirlikle ilgili ayet ve hadislerin tefsirleri, İslam hukuku içerisinde kafirliğin yeri ve modern dünyada kafirlik anlayışının nasıl şekillendiği gibi konular da ele alınmaktadır. Dinimizde kafirlik, genellikle İslam'a inanmayan veya İslam'ın temel inançlarına karşı çıkan...

Eşlerin Ayrı Yatması Dinimiz Açısından Günah Mı?

İslam'da eşlerin ayrı yatması konusu, şer'i hükümlere ve fıkhi meselelere dayanır. İslam'da evlilik, rahmet ve sevgi üzerine kurulu bir müessesedir. Eşler arasındaki münasebetlerin, sevgi, şefkat ve merhamet içinde olması teşvik edilir. Bu sebeple, eşler...

İmam Şafii Kimdir? Hikmetli Sözleri ve Nasihatleri

İmam Şafii, İslam tarihinin en önemli alimlerinden biri ve dört büyük mezhepten biri olan Şafii mezhebinin kurucusudur. Tam adı Muhammed bin İdris eş-Şafii'dir ve 767-820 yılları arasında yaşamıştır. Aslen Hicaz bölgesinden olup, genç yaşta...

Hz Mehdi Kimdir? Ayetler, Hadisler ve Alametler

Dinimizde Mesih olan Hazreti Mehdi'nin kimliği, ortaya çıkışı ve gelecekteki rolüne dair tüm sorularınızın cevabı bu makalede. Burada Hazreti Mehdi'nin alametleri, İslami kaynaklardaki yeri, İslam alimlerinin yorumları ve farklı İslami mezheplerdeki görüşlerine yer verilerek,...

Sufi Düşünce Ne Demektir? Sufiler Neye İnanır?

Tasavvuf, İslam’da bir manevi temizlenme ve tezkiye yoludur. Bir müslümanın nefsini terbiye etme, kalbini arındırma ve Allah'ın rızasını kazanma çabası içerisinde olduğu bir süreçtir. Bu yolda, mürid, şeyhin rehberliğinde, Kur'an ve Sünnet çerçevesinde bir...

Vehhabilik Nedir ve Neye İnanır?

Vehhabilik, 18. yüzyılda Arabistan Yarımadası'nda Muhammed bin Abdülvehhab tarafından başlatılan bir İslami hareket ve reformist akımdır. Bu hareket, İslam'ı onun algılanan köklerine ve orijinal uygulamalarına döndürmeyi amaçlar ve özellikle İslam'ın ilk dönemlerine, yani Sahabe...

Müşrik Diye Kime Denir? Müşriklerin Özellikleri

Dinimizde müşrik, Allah'a ortak koşan, yani O'nun tek ve benzersiz olduğuna dair tevhid ilkesine aykırı davranan kişilere verilen addır. Müşrik, genellikle çoktanrıcılık uygulayan, yaratıcı olarak kabul edilen tek ilahın yanı sıra başka ilahlar veya...

Son Gönderiler

Popüler Kategoriler