Müşrik Diye Kime Denir? Müşriklerin Özellikleri

0

Dinimizde müşrik, Allah’a ortak koşan, yani O’nun tek ve benzersiz olduğuna dair tevhid ilkesine aykırı davranan kişilere verilen addır. Müşrik, genellikle çoktanrıcılık uygulayan, yaratıcı olarak kabul edilen tek ilahın yanı sıra başka ilahlar veya tanrılar tanıyan, onlara tapınan veya onları yücelten kişilerdir. Bu, Allah’ın sıfatlarını, işlevlerini veya özelliklerini diğer varlıklara atfetmek şeklinde de olabilir.

Müşrikler, İslam’ın kesinlikle yasakladığı şirk eylemini gerçekleştirirler, yani Allah’ın dışında varlıklara ilahlık atfederler. İslam dışındaki politeist inançlara sahip kişiler de müşrik olarak kabul edilebilir.

Müşriklerin özellikleri nelerdir?

Müşriklerin özelliklerini bir tablo şeklinde açıklayalım:

Allah’a Ortak KoşmaAllah dışında başka ilahlar tanımak ve onlara ibadet etmek.
ÇoktanrıcılıkBirden fazla yaratana inanmak ve bunları yüceltmek.
Ritüel ve AyinlerDini uygulamaları ve tapınma şekillerini kendine özgü yöntemlerle gerçekleştirmek.
İlahi Niteliklerin PaylaşılmasıAllah’ın sıfatlarını ve işlevlerini başka varlıklara atfetmek.
Dini Metinlere UymamaKuran ve Hadis gibi İslami metinlerin hükümlerine aykırı inanç ve uygulamalar benimsemek.
İslami Tevhid Anlayışına Aykırı DavranışlarTevhid ilkesine karşıt düşen her türlü inanç ve davranış.
müşriklerin özellikleri tablosu

Kişi Nasıl Müşrik Olur?

Kişi, İslam’ın temel inancı olan tevhidi, yani Allah’ın birliğini ve benzersizliğini inkar ederek ve O’na ortak koşarak müşrik olur. Kişi aşağıdaki yollarla müşrik olduğunu garantilemiş olur:

 • Allah’ın dışında başka ilahlar yaratıp onlara tapmak veya ibadet etmek. Buna şirk koşmak denir. Şirk, İslam inancında affedilmeyecek günah olarak kabul edilir ve tevhide ters düşen en büyük günahlardan biridir.
 • Nesne, heykel veya herhangi bir figüre kutsal anlam yükleyip, bu varlıklara ibadet etmek. Buna putperestlik denir.
 • Yaratıcı, Rızık Verici, Hayat Verici gibi sadece Allah’a ait olan sıfatları başka varlık veya kişilere atfetmek. Buna Cenabı Allah’ın sıfatlarını başkalarına atfetmek denir.
 • Sadece Allah’ın bilebileceği gayb bilgilerine sahip olduklarına inanılan kişi veya varlıkları kabul etmek. Bu gaybı bilenler olarak görmektir.
 • Şans getirdiğine, kötülüklerden koruduğuna veya kaderi etkilediğine inanılan nesnelere inanç bağlamak.
 • Dua ve yardım istemeyi sadece Allah’a has kılınmışken, ölüleri, melekleri veya diğer varlıkları aracı kılarak dua etmek.
 • Allah dışında bir varlık adına kurban kesmek veya adaklar adamak.

Ateistler müşrik sayılır mı?

İslam’da ateistler, müşrik kategorisine dahil edilmezler çünkü müşrik, Allah’a ortak koşan, O’na eş ve benzerler atfeden ve bu inanış doğrultusunda ibadet eden kişiyi ifade eder. Ateistler ise bir yaratıcının varlığını inkar eden kişilerdir; dolayısıyla onlar, tanrıya inanmadıkları için şirk koşacak bir pozisyonda değillerdir.

Dinimizde ateistler kafir olarak adlandırılır, ki bu terim Arapça’da inkar eden veya iman etmeyen anlamına gelir. Kafir, İslam’ın temel inançlarını reddeden ve Allah’ın varlığını kabul etmeyen herkes için geçerlidir.

Müşriklerle evlenilir mi?

musriklerle ilgili ayet
müşriklerle ilgili ayet, müşriklerle evlenilir mi?

Müslüman kadın ve erkeklerin müşriklerle evlenmeleri haramdır. Bu yasağın temelinde, İslami inanç ve yaşam tarzının korunması ve İslami değerlerin evlilik içinde sürdürülebilirliği yatar.

Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nin 221. ayetinde şöyle buyrulur: “Müşrik kadınlarla, iman edinceye kadar evlenmeyin…

Müşriklerle ilgili ayet ve hadisler

Müşriklerle ilgili Kuran ayetleri şu şekilde:

 • “Müşrik kadınlarla, iman edinceye kadar evlenmeyin…” Bakara 2:221
 • Haram aylar çıkınca (antlaşmayı bozan) o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın; onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin! Tevbe eder, namazı kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını (açıp) serbest bırakın! Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” Tevbe 9-5
 • “Onlar, Allah’ı bırakıp, kendi din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler…” Tevbe 9:31
 • “Şüphesiz şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz, siz de müşrik olursunuz.” Enam 6:121

Müşriklerle ilgili hadisler:

 • Peygamber Muhammed (s.a.v.), “Kim bir müşrikle dost olursa onlardan biri gibidir” demiştir. Sahih Buhari ve Sahih Muslim
 • “Allah, kendisine şirk koşulduğunda başka tüm günahları affedebilir, ancak şirki asla affetmez.” Sahih Muslim

Kaynakça:

 • Bakara suresi
 • Tevbe Suresi
 • Enam Suresi
 • Sahih Buhari ve Müslim

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz