Ayet İle İlgili Kısa Soru ve Cevaplar

0

Ayetlerin anlamı, tefsiri ve Kuran’da yer alan konular hakkında merak ettiğiniz kısa sorulara, samimi ve bilgilendirici yanıtlarla bilgi vermeye çalışacağız. İslamiyet’in ışığında ayetlerle ilgili en yaygın sorulara cevaplar bulabilirsiniz. O halde başlayalım.

Secde ayetleri hangi cüzlerde var?

secde ayetleri

Kur’an-ı Kerim’de 14 adet secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetler, okunduğunda ya da dinlendiğinde secde etmeyi vacip kılar. Bu cüzler şunlardır:

– A’raf Suresi 36. ayet ( 9. cüz )
– Ra’d Suresi 15. ayet (13. cüz)
– Nahl Suresi 49. ayet (14. cüz)
– İsra Suresi 107. ayet (15. cüz)
– Meryem Suresi 58. ayet (16. cüz)
– Hacc Suresi 18. ayet ( 17. cüz )
– Furkan Suresi 60. ayet (19. cüz)
– Neml Suresi 25. ayet (19. cüz)
– Secde Suresi 15. ayet (21. cüz)
– Sad Suresi 24. ayet ( 23. cüz )
– Fussilet Suresi 37. ayet (24. cüz)
– Necm Suresi 62. ayet ( 27. cüz )
– İnşikak Suresi 21. ayet (30. cüz)
– Alak Suresi 19. ayet ( 30. cüz )

Ayet ne demek?

Ayet nedir

İslam’da, bu kelime genellikle Kur’an-ı Kerim’in bölündüğü cümle veya cümlelerden her birisini ifade etmek için kullanılır. Kur’an, Allah’ın kelamıdır ve insanlara rehberlik etmek, onlara doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur’an’daki her ayet, mesajın bir parçasıdır ve her biri kendi içinde eşsiz bir hikmet, öğreti ve rehberlik barındırır.

Kuran’da baş örtüsü ayeti geçiyor mu?

örtünme ile ilgili kuranda geçen

Nur Suresi 31. ayet şöyle der :
” Ve mümin kadınlara söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar ve ırzlarını korusunlar. Görünen kısmı müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kapatacak şekilde) koysunlar. Zinetlerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya da kocalarının babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kendi kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kız kardeşlerinin oğullarından ya da müslüman kadınlardan ya da ellerinin altında bulunan kölelerinden ya da erkeklerden, kadına ihtiyaç duymayanlardan ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımadığı çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizlemekte oldukları zineti anlaşılsın diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Allah’a ve Resulüne tövbe edin ki, kurtuluşa eresiniz. ”

Ahzab Suresi 59. ayet:
Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üzerlerine dış elbiselerini almalarını söyle. Bu, onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en uygun olanıdır. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

Örtünme ile ilgili ayetlere buradan göz atın!

Dinde zorlama yoktur ile ilgili Kuran’da hangi ayette geçiyor?

dinde zorlama yoktur nerede geçiyor

Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 256. ayetinde geçmektedir. Şöyle buyurulmaktadır:
” Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz, doğruluk ve sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah’a inanırsa o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.”

İftira ile ilgili Kuran’da geçen ayet var mı?

iftira ayetleri

İftira atmak, masum birine haksız yere suçlama getirmektir. Dinimizde çok büyük bir günahtır. Kuran’da iftira ile ilgili ayetler de şöyledir:

Nur Suresi (24:4-5):
“İffetli kadınlara zina iftirasında bulunanlar ve sonra dört şahit getiremeyenlere gelince, onları seksen değnek vurarak cezalandırın ve hiçbir zaman onların şahitliklerini kabul etmeyin. İşte onlar, büyük günahkârlardır. Ancak sonra tevbe edip ıslah olanlar müstesna. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”
Nur Suresi (24:23):
“İffetli, gafillerin zina ettiğini ummayacağı mü’min kadınlara zina isnat edenler, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.”

Mezarlıklarda olan ” Her nefis ölümü tadacaktır” sözü Kuran’da geçiyor mu?

ölümle ilgili ayetler

Tabii ki. Kuran’da birçok yerde geçer. Bir iki tane örnek verelim:

Al-i İmran Suresi (3:185):
“Her nefis ölümü tadıcıdır. Şüphesiz kıyamet günü mükâfatınız tam olarak verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.”
Ankabut Suresi (29:57):
“Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra Bize döndürüleceksiniz.”

Kuran’da kedilerle ilgili ayet var mı?

KURAN da kedi geçiyor mu

Kur’an-ı Kerim’de kedilerle ilgili özel bir ayet bulunmamaktadır. Ancak İslam alimleri ve hadis kaynakları, kedilere nasıl davranılması gerektiği konusunda bazı bilgiler verir. Peygamber Muhammed (s.a.v.), kedilere iyi davranılması gerektiğini belirten hadislerde bulunmuştur. Örneğin, bir kadının bir kediye eziyet ederek onu aç bıraktığı için cehenneme gittiği anlatılan bir hadis vardır. Aynı zamanda bir başka hadiste ise bir kadının susuz bıraktığı kediye acıyan ve ona su vererek hayatını kurtaran bir kişinin cennetle mükâfatlandırıldığından bahsedilir. Umarım bu bilgiler yeterlidir.

Kuran-ı Kerim’de çingenelerle ilgili bahsediliyor mu?

kuranda çingeneler

Kur’an-ı Kerim’de çingeneler ile ilgili özel bir ayet ya da belirli bir topluluk olarak onlardan bahsedilen bir kısım bulunmamaktadır. Kur’an, inanç ve ahlaki değerlere yönelik olumsuz bir atıfta bulunmaz. Ancak, Kur’an’da insanların farklı kavimler ve kabileler olarak yaratıldığı, bu farklılığın tanıma amacıyla olduğu ve en üstün olanın takva sahibi olan kişi olduğu belirtilir (Hucurat, 49:13).

Kuran’da meleklerle ilgili bahsedilen hangi ayetler var?

kuranda meleklerden bahsediliyor mu

Kitabımızda meleklerle ilgili onlarca ayet bulabilirsiniz. Bunlardan iki adet örnek verelim:

Bakara Suresi (2:98):
“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da kâfirlere düşmandır.”
Fâtır Suresi (35:1):
“Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlarla yapan Allah’ı tesbih edin. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.”

Evlenmek ile ilgili kitabımızda hangi ayetler geçiyor?

kuranda evlilik

Evlilikle ilgili Kuran’da çok ayet var. Bir adet örnekle sorunuza cevap verelim:

Rûm Suresi (30:21):
“Ve O’nun, sizin için kendi türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır.”

Bu ayet, eşler arasındaki sevgi ve merhameti, Allah’ın insana bir lütuf ve rahmeti olarak belirtmektedir. Evlilik kurumunun, insanların birbirlerine olan sevgi ve merhametlerini arttırmak için ilahi bir düzenleme olduğuna işaret edilmektedir.

Kuran’da alkol ile ilgili bahsedilen ayetler hangileri?

içki ayetleri

Bu ayetler, alkolün ve kumarın zararlarına, bu tür alışkanlıkların insanlar arasında düşmanlık ve kin doğurabileceğine ve ayrıca insanı ibadetten alıkoyabileceğine vurgu yapmaktadır. Özellikle Maide Suresi’ndeki ayetler, müminlerin bu tür maddelerden uzak durmalarını net bir şekilde emretmektedir. Birkaç ayet ile örneklendirelim:

Bakara Suresi (2:219):
“Sana sarhoş edici içkileri ve kumarı sorarlar. De ki: İkisinde de büyük günah vardır ve insanlar için bir takım faydalar; fakat günahları, faydalarından çok daha büyüktür. Ve: Bizim için ne harcamalıyız? diye sorarlar. De ki: Artanı harcamalıdır. Allah, size âyetleri böyle açıklar ki, düşünesiniz.”
Maide Suresi (5:90):
“Ey iman edenler! Sarhoş edici içkiler, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki, felah bulasınız.”
Maide Suresi (5:91):
“Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”

Ölümle ilgili ayetler nelerdir?

ölüm hangi ayetlerde geçer

Ölüm, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir ve insanlara ahiret hayatının varlığını hatırlatır. İşte ölümle ilgili bazı ayetler:

Âl-i İmrân Suresi, 185. Ayet: “Her canlı ölümü tadıcıdır. Ve ancak kıyamet günü ecirleriniz tam olarak size ödenecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o, gerçekten kurtulmuştur. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.”
Ankebût Suresi, 57. Ayet: “Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonra ancak Bize döndürüleceksiniz.”
Mülk Suresi, 2. Ayet: “O, ölümü ve hayatı yarattı ki sizi hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için (yarattı). O, üstündür, bağışlayandır.”
Nisa Suresi, 78. Ayet: “Onlara: “Ölüm nerede olursanız olun, size yetişip sizi bulacak!” denilir. Allah’ın, kendilerini acısız bir ölüme çarptırmasını istedikleri kimseler hariç.”
Câsiye Suresi, 26. Ayet: “De ki: “Allah sizi yaşatandır, sonra sizi öldürecektir, sonra sizi diriltecektir. Şüphesiz insan pek çok şeyi bilmez.”

Hayvanlarla ilgili Kuran’daki ayetler hangileri?

kuranda hayvanlardan bahsediliyor mu

Kuran-ı Kerim, hayvanlarla ilgili birçok ayette bilgi verir. Hayvanların yaratılışındaki hikmete, insanlar için olan faydalarına ve onlara karşı nasıl davranılması gerektiğine dair vurgular bulunmaktadır. İşte hayvanlarla ilgili bazı ayetler:

En’âm Suresi, 141. Ayet: “O, bahçeleri, üzüm bağlarını, çeşitli meyveleri ve zeytinleri, (birbirine benzemeyen) hurma ağaçlarını, tarlalarda bir araya gelmiş (sulak ve kuru) ekinleri, ürünlerini yemeniz için çeşitli meyveleri ve yeşil otları yaratandır. Meyve verdiği zaman onun meyvesinden yiyin; ama hasat günü hakkı verin. Aşırı gitmeyin. Şüphesiz O, aşırı gidenleri sevmez.”
Nahl Suresi, 5-8. Ayetler: “Sizi taşıması ve başka işlerde kullanılması için size hayvanları yaratan O’dur. Onlarda sizin için ısınma ve birçok yararlar, ayrıca onlardan yemek vardır. Onların üzerinde ve gemilerde taşındığınızı da görmektesiniz.”
Rum Suresi, 21. Ayet: “Onun, göklerde ve yerde olanları size hizmetinize vermesi ve lütfundan size içerisinde birçok yararlar ve yemesi için çeşitli hayvanlar yaratması da O’nun ayetlerindendir.”
Câsiye Suresi, 4. Ayet: “Göklerde ve yerde olanlar ve Allah’ın yarattığı canlılar ve süreleri içindeki rüzgarlar da insanlar için ayetlerdir.”
Mü’minûn Suresi, 21. Ayet: “Gerçekten, sizi taşıyan, yün ve tüyünden elbiseler, etinden de yemekler elde ettiğiniz hayvanlarda sizin için bir ibret vardır.”
Hûd Suresi, 69. Ayet: “O zaman elçilerimiz İbrahim’e müjdeyle geldiler; ona ‘Selam!’ dediler. İbrahim de ‘Selam!’ dedi ve hemen pişmiş bir dana getirdi.”

Kader ile ilgili Kuran’da hangi ayetler var?

kader ile ilgili kuranı kerim ayetleri

Kuran-ı Kerim’de kader ve ilahi iradenin esaslarına dair birçok ayet bulunmaktadır. Onlar da şöyledir:

Kasas Suresi, 68. Ayet: “Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçme hakkı onların değildir. Allah, yücedir, büyük lütufludur.”
Teğabun Suresi, 11. Ayet: “Başınıza gelen hiçbir musibet, kendi ellerinizle işlediklerinizden başka bir şey değildir. Yine de Allah, çoğunu affeder.”
Hadid Suresi, 22. Ayet: “Yeryüzünde veya sizin içinde bulunduğunuz canlarda hiçbir musibet meydana gelmez ki, Biz onu yaratmadan önce Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmuş olsun. Şüphesiz bu, Allah’a kolaydır.”
Fussilet Suresi, 46. Ayet: “Kim hayır işlerse, o hayır kendi lehinedir; kim de kötülük yaparsa o kötülük kendi aleyhinedir. Rabbin kimseye haksızlık yapmaz.”
Tin Suresi, 4-5. Ayet: “Andolsun, insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.”
İnsan Suresi, 3. Ayet: “Gerçekten Biz insanı, nutfeden bir karışım olarak yarattık; onu işitmeyi ve görmeyi bilen kıldık.”
Al-i İmran Suresi, 145. Ayet: “Hiç kimse, Allah’ın kendisi için takdir ettiği süreden önce ölmez. Kim dünya menfaatini isterse, ona ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da ondan veririz. Biz, şükredenleri elbette ödüllendiririz.”

Sabırla ilgili Kuran’da geçen hangi ayetler var?

kuranda sabır hangi surelerde geçer

Kuran-ı Kerim, sabrın önemine dikkat çekerek müminleri sabırlı olmaya teşvik eder. Kuran bize şu mesajları verir:

Bakara Suresi, 153. Ayet: “Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”
Bakara Suresi, 286. Ayet: “Bizi kendi nefsimizin kötülüğünden koru ve kötü işlerimizden. Ayaklarımızı sabit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
Âl-i İmrân Suresi, 200. Ayet: “Ey inananlar! Sabredin, sabır yarışında öne geçin, hazırlıklı bulunun ve Allah’tan korkun ki başarıya ulaşasınız.”
Enfâl Suresi, 46. Ayet: “Allah’a itaat edin, elçisine itaat edin ve aranızda ihtilafa düşmeyin. Sonra zaafa uğrarsınız, gücünüz gider. Sabırlı olun. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.”
Rad Suresi, 24. Ayet: “Onlara ‘Selam!’ denir; sabretmeleri dolayısıyla ne güzel bir sona kavuşmuşlardır.”
Mü’minûn Suresi, 111. Ayet: “Bugün ben, sabredenleri ödüllendirmeye kıyamete kadar sürecek bir ödülle ödüllendiriyorum.”
Zümer Suresi, 10. Ayet: “De ki: “Ey kendine zulmeden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.”

Adalet ile ilgili Kuran-ı Kerim’de hangi ayetler var?

adalet ile ilgili kuranda ne anlatılır

Rabbimiz adaletle ilgili birçok yerde dikkat çekmiştir. İşte bunlardan bazıları:

Nisa Suresi, 58. Ayet: “Şüphesiz Allah, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.”
Nisa Suresi, 135. Ayet: “Ey inananlar! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Hislerinizin esiri olup adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip bükerseniz veya yüz çevirirseniz şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.”
Mâide Suresi, 8. Ayet: “Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
Mâide Suresi, 42. Ayet: “Onlar yalandır, yalancıdırlar. Eğer onlara inanırsan, onlar seni doğru yoldan saptırırlar.”
Hadid Suresi, 25. Ayet: “Andolsun, Biz peygamberleri apaçık delillerle gönderdik ve onların ardından Kitap ve teraziyi (adaleti) indirdik ki insanlar adaletle davransınlar. Ve demiri indirdik ki onda hem insanlar için şiddetli bir kuvvet, hem de Allah’ın, kendisini ve peygamberlerini bilinmeyen bir yerden yardımıyla desteklediği şeyler vardır. Şüphesiz Allah, güçlüdür, azizdir.”
Şûrâ Suresi, 15. Ayet: “Öyleyse sen, emrolunduğun şeye çağır. Dosdoğru ol ve bırak cahillerin hevasına uyanları.”

Cennet, Kuran’da hangi ayetlerle ve nasıl anlatılıyor?

cennet ile ilgili hangi ayetler var

Kuran-ı Kerim’de cennet, inananların, iyi davranışlar sergileyenlerin, ibadetlerini yapanların ve Allah’ın emirlerine uygun yaşayanların mükâfatlandırılacakları ahiret yurdudur. Kuran’da geçen surelerde şu şekilde geçer:

Bakara Suresi, 25. Ayet: “Müjdele onları ki; onlar için, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Orada onlara her meyveden bir çift verilir. Orada kendilerine bir zarar dokunduğunda: ‘Daha önce de biz buna benzerini tatmıştık’ derler, çünkü onlara benzeri sunulmuştur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.”
Âl-i İmrân Suresi, 15. Ayet: “De ki: Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içlerinden ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah, kullarını iyi görendir.”
Nisa Suresi, 57. Ayet: “İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedi kalmak üzere. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Ve onları gölgeye alacağız.”
Taha Suresi, 76. Ayet: “İman edip salih amel işleyenler için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu, büyük başarıdır.”
Furkan Suresi, 10. Ayet: “O, kullarından inanan ve salih amel işleyenler için sürekli bir cennet hazırlamıştır. Onun altından ırmaklar akar. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve onlar için orada temiz eşler ve Allah’ın rızası vardır. Allah, kullarını görmektedir.”
Fatır Suresi, 33. Ayet: “Onları cennet Adn’a sokarız. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada ipekten elbiseler giyerler.”

Kuran’da geçen gökten gelen demir ile ilgili ayet hangisi?

demir ayeti hangi surede geçiyor

Kur’an’da demir kelimesiyle anılan sure Hadid Suresi’dir ve bu surede demirin yaratılışı ve önemi anlatılır. Bu ayet şöyledir:

Hadid Suresi, 25. Ayet: “Elbette biz peygamberleri, apaçık delillerle gönderdik ve onlarla beraber Kitap ve Mizan’ı (adalet ölçüsünü) indirdik ki, insanlar adaletle davransınlar diye. Ve demiri, içinde şiddetli bir kuvvet ve insanlar için birçok yararlar bulunan bir madde olarak indirdik. Bununla Allah’ın, görülmeyen bir yerden kendisine ve peygamberlerine yardım eden kim olduğunu belirtmek ister. Şüphesiz Allah, kuvvetlidir, azizdir.”

Harut ve Marut ile ilgili ayet hangisi?

harut ve marut kuranda var mı

Bu iki isim, insanlara sihri öğreten meleklerdir. İlgili ayet şöyledir:

Bakara Suresi, 102. Ayet: “Ve Süleyman’a küfrettiler. Oysa Süleyman kâfir olmamıştı; ancak şeytanlar kâfir olmuşlardı. İnsanlara sihri ve Babil’de Harut ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o iki melek, hiç kimseye öğretmeden önce: ‘Biz sadece bir fitneyiz, sakın küfretme’ derlerdi. İnsanlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açanı öğreniyorlardı. Ama onlar, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine yarardan çok zarar veren şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın alanın, ahirette hiçbir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi!”

Bu ayet, sihrin kötü ve zararlı bir bilgi olduğunu ve onunla ilgili öğrenilenlerin insanlara yarardan çok zarar getirdiğini vurgulamaktadır. Harut ve Marut, sihri öğretirken bunun bir fitne olduğunu ve insanların bu bilgiyle küfre düşmemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunmuşlardır.

İmtihana sokulmak ile ilgili Kuran’da hangi ayetler var?

imtihan edilmekle ilgili ayetler

Kuran-ı Kerim’de, insanların dünyada imtihan edildiği, sıkıntılarla ve kolaylıklarla sınandığı bahsedilir. İlgili ayetler şöyledir:

Bakara Suresi, 155. Ayet: “Andolsun, sizi biraz korku, açlıkla, bir de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele.”
Mülk Suresi, 2. Ayet: “O ki, ölümü ve hayatı yarattı, sizi hanginizin daha iyi iş yapacağını denemesi için. O, Aziz, Bağışlayıcıdır.”
Ankebut Suresi, 2-3. Ayet: “İnsanlar, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle bırakılıp da, imtihan edilmeyeceklerini mi zannettiler? Andolsun, onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah, gerçekten doğru söyleyenleri ortaya çıkaracak, yalancıları da belirleyecektir.”
Âl-i İmrân Suresi, 140. Ayet: “Eğer siz bir yara aldıysanız, o topluluk da benzer bir yara almıştır. İşte biz, bu gibi günleri insanlar arasında değiştirerek Allah’ın hanginizin daha iyi amel işlediğini denemesi ve şehitlerinizi alması için yapıyoruz. Allah, zalimleri doğru yola çıkarmaz.”
Anbiya Suresi, 35. Ayet: “Her canlı ölümü tadıcıdır. Sizi kötülük ve iyilikle deneyerek sizi hanginizin daha iyi amel yapacağını sınamak için yapıyoruz. Ve bize döndürüleceksiniz.”
Bakara Suresi, 214. Ayet: “Yahut siz, cennetin size gelmesini umarken, sizinle öncekilerin başına geldiği gibi gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, darlık ve sıkıntı isabet etti ki, peygamber ve onunla birlikte iman edenler, ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek kadar sarsıldılar. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı yakındır.”

Kurban ile ilgili Kuran-ı Kerim’de hangi ayetler var?

kurban kesmek kuranda geçiyor mu

Yüce Rabbimizin kurban ile ilgili bizlere indirdiği ayetler şu şekildedir:

Hac Suresi, 34. Ayet: “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine (kurban kesmeyi) bir tören yaptık. İşte sizin Tanrınız bir tek Tanrıdır, öyleyse O’na teslim olun. Seni ve atalarını iyi tanıyan alimleri müjdele.”
Hac Suresi, 36. Ayet: “Biz, kendilerine rızık olarak verdiğimiz kurbanlık hayvanları da Allah’ın nişanelerinden kıldık. Siz için onlarda hayır vardır. Öyleyse onları, yüzleri üzerine getirip keserken, (Allah’ın adını anın!) Onun verdiği rızıklardan yedirinceye kadar, Allah’ın (size olan) lütuf ve keremini anın. Artık onları yiyin ve yoksulu, düşkünü de doyurun.”
Hac Suresi, 37. Ayet: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sizin takvanız ulaşır. Böylece O, size yardım etmesi ve sizi temizlemesi için onları sizin hizmetinize verdi. Şükreden bir topluluk olarak (Allah’a) yaklaşmanız için size böyle yardımcı olur.”
En’am Suresi, 141. Ayet: “Onları doğurduğu gün, yavrusunu emzirdiği gün ve yavrusunu sütten kesip ayırdığı gün kurbanlık olarak en iyi cins hayvanları ayırın. Fakat yoksulu, düşkünü de unutmayın. Şüphesiz Allah’ın verdiği ölçüye göre hareket edenleri sever.”

Rızık ile ilgili Kuran’da hangi ayetler bahsedilir?

rızık ile ilgili ayetler

Rızık konusunda Cenabı Allah’ın biz kullarına indirdiği ayetlerden bazıları şu şekildedir:

Zariyat Suresi, 22. Ayet: “Göklerde de rızık sizindir ve vaad edilen şey de.”
Bakara Suresi, 286. Ayet: “Rabbimiz! Kendi nefsimizden taşıyamayacağımız yükü bize yükleme. Bizi affet, bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
Mü’min Suresi, 64. Ayet: “O Allah ki, sizi yeryüzünde yaratandır. Ve orada sizin için geçimlik çıkarandır. O, gökleri de tam yedi olarak yaratmıştır. O, her şeyi en iyi bilendir.”
Ankebut Suresi, 62. Ayet: “Allah, rızkı, dilediğine genişletir ve daraltır. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır, görendir.”
Zümer Suresi, 52. Ayet: “Bilmez misin ki Allah, göklerde ve yerde bulunanları kendisi için yaratmıştır ve sizi rızıklandırmak için dilediğini bol bol veya kıt olarak verir. Şüphesiz bunda, inanan bir kavim için ayetler vardır.”
Talak Suresi, 2-3. Ayet: “Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”
Rum Suresi, 37. Ayet: “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ındır. Öyleyse Allah’ın rızkı hakkında cimrilik yapmaları, O’nun lütfunu istememeleri niçin?”

Yecüc ve Mecüc’den bahseden Kuran ayetleri hangileridir?

yecüc ve mecüc hangi ayetlerde geçiyor

Kur’an-ı Kerim’de Yecüc ve Mecüc, dünyanın son zamanlarında ortaya çıkacak büyük bir fitne olarak bahsedilen iki topluluktur. İşte Yecüc ve Mecüc’le ilgili ayetler:

Kehf Suresi, 94. Ayet: “Dediler ki: ‘Ey Zülkarneyn! Yecüc ile Mecüc, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Biz, seninle aralarına bir set yapman için bir ücret ödeyelim mi?'”
Kehf Suresi, 97-98. Ayet: “Dedi ki: ‘Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet (kudret ve bilgi) varken, sizden ücret alacak değilim. Ancak benim size söylediğim şekilde yardım edin. Demir kütlelerini getirin.’ Ta ki iki dağın arasını dolduruncaya kadar (demirleri) üst üste koydu. Sonra: ‘Üfleyin!’ dedi. Ateşi körükleyip kor haline getirinceye kadar üflediler. (Zülkarneyn:) ‘Getirin üzerine ergimiş bakırı!’ dedi.”
Enbiya Suresi, 96. Ayet: “Nihayet Yecüc ve Mecüc’ün yolu açıldığında, onları her tepeden süratle aşağıya doğru iner bulurlar.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz