Hz Mehdi Kimdir? Ayetler, Hadisler ve Alametler

0

Dinimizde Mesih olan Hazreti Mehdi’nin kimliği, ortaya çıkışı ve gelecekteki rolüne dair tüm sorularınızın cevabı bu makalede. Burada Hazreti Mehdi’nin alametleri, İslami kaynaklardaki yeri, İslam alimlerinin yorumları ve farklı İslami mezheplerdeki görüşlerine yer verilerek, İslami literatürde Mehdi hakkında kapsamlı bilgilere değineceğiz.

Mehdi Kimdir?

Hazreti Mehdi, dinimizde kıyamet gününe yakın bir zamanda ortaya çıkacak, adaleti ve huzuru dünyaya yayacak olan mübarek bir kişiliktir. Mehdi, doğru yolu gösteren ve hidayete erdirilen anlamına gelir. İslami kaynaklarda, Mehdi’nin peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in soyundan geleceği, İslam’ı ve adaleti yeniden tesis edeceği müjdeleniyor. Mehdi’nin zuhuru, İslam aleminde geniş bir şekilde kabul görür. Ancak, Mehdi’nin kişiliği ve zuhurunun zamanı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır.

Hz İsa ve Mehdi aynı kişi mi?

Hayır, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi aynı kişi değillerdir. İslam’a göre, Hazreti İsa, Allah’ın (c.c.) bir peygamberi ve Meryem’in oğludur. İslam inançlarına göre, Hazreti İsa, kıyamet gününden önce dünyaya tekrar gelecek ve adil bir düzenin tesis edilmesine yardımcı olacaktır. Öte yandan, Hazreti Mehdi, İslam’ın son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in soyundan gelecek olan, adalet ve huzuru dünyaya yayacak bir kişiliktir. İslam alimleri, Hazreti Mehdi’nin zuhurunun ardından Hazreti İsa’nın da dünyaya dönüş yapacağı ve birlikte çalışacaklarına dair hükümler verir.

Mehdi’nin Dünyadaki Görevi Nedir?

Hazreti Mehdi’nin görevi ve rolü ile ilgili şöyle müjdeler verilmektedir:

Adaleti YaymakDünya üzerinde adaleti tesis etmek ve zalim yönetimlere son vermek.
İslam’ı Yeniden Canlandırmakİslam’ın özüne dönüşü sağlamak ve dini bozulmalardan arındırmak.
Fitneleri SonlandırmakToplumsal ve dini fitneleri sonlandırmak ve birlik sağlamak.
Hazreti İsa ile İşbirliği YapmakHazreti İsa’nın dönüşünde onunla birlikte çalışmak ve dünya barışına katkıda bulunmak.
Kıyamet Alametlerini TamamlamakKıyamet alametlerinin bir parçası olarak dünyanın son dönemlerinde rol oynamak.
Mehdi’nin görevleri tablosu

Mehdi’nin Alametleri Nelerdir?

hz mehdi alametleri nelerdir
hz mehdinin alametlerini nasıl anlarız

Hazreti Mehdi’nin zuhurunun alametleri İslami kaynaklarda çeşitli şekillerde anlatılmıştır. En önemli alametleri şu şekildedir:

  • Dünya genelinde fitne ve kargaşaların artacağı, insanların adaletten uzaklaşacağı dönemler.
  • Dünyanın çeşitli bölgelerinde büyük savaşlar ve çatışmalar yaşanması.
  • Kıyametin yaklaştığına dair hadislerde geçen çeşitli alametlerin gerçekleşmesi.
  • İnsanların adaletli bir lider arayışı içinde olmaları ve dünyanın bu liderliğe ihtiyaç duyduğu bir dönem olması.
  • Dini ilimlerin ve gerçek bilginin azalması, yeryüzünde ilim adamlarının sayısının düşmesi.

Mehdi Ne Zaman Ortaya Çıkacak?

Dinimize göre, Mehdi’nin zuhuru, Allah’ın (c.c.) bilgisi dahilinde ve O’nun takdir ettiği bir zamanda gerçekleşecektir. Bu tarih olarak değil de kıyamete yakın bir tarihte ortaya çıkacaktır. Hadislerde Mehdi’nin zuhurunun kıyamet alametlerinden biri olarak görülmesine rağmen, bu olayın ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Mehdi’nin ortaya çıkış zamanı, İslam alimleri ve müminler tarafından gayb bilgisi olarak kabul edilir. Gaybı da sadece cenabı Allah bilir.

Mehdi İle İlgili Ayet ve Hadisler

Kur’an-ı Kerim’de ise Mehdi’nin ismi doğrudan geçmez, ancak onun zuhuru ve göreviyle ilintili bazı ayetler vardır.

Hadisler

  • Sahih hadislerde, Mehdi’nin Hz. Muhammed (s.a.v.)’in soyundan geleceği, adaletle hükmedeceği ve İslam’ı dünyada hakim kılacağı belirtilir.
  • Hz. Muhammed (s.a.v.), “Eğer bu dünyanın ömründen bir gün bile kalsa, Allah o günü uzatacak ve Ahl-i Beytimden bir kişiyi (Mehdi’yi) gönderecektir.” demiştir (Ebu Davud, Mehdi 1).

Ayetler

Enbiya Suresi 105. ayette geçen “Andolsun, yer yüzüne kullarımdan salih olanlar varis olacaktır” ayeti, bazen Mehdi’nin adaletli dönemine işaret eden bir ayet olarak yorumlanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz