Namaz Duaları ve Sureleri – Aşamaları ve Sırası

0

Namazda okunan dualar, Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmede ve Cenab-ı Allah ile iletişimde öze aracılardır. Dinin direği olarak görülen namaz günde 5 vakit olarak kılınır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde namaz kılarken okunan sureler bulunur. Namaz duaları ve sureleri belirli sıralamaya göre okunmalıdır.

Zammı sureler, namazda okunan kısa surelere denir. Yani 1. 2. 3. ve 4. rekatlarda Subhaneke ” Subhanekellahumme ve bihamdik ve tebarekesmuk ve teala ceddukve la ilahe gayruk. ” ve Fatiha suresinden sonra okuyabileceğimiz dualara denir. Yani kısaca bunlara namaz sureleri de deriz. Bu yazımızda namazda okunan dualar ve sureler hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Zammı Sureler ( Kısa Namaz Sureleri )

Namazda okunan dualar sırasıyla şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi

Fil Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

fil suresi
fil suresi

Fil Suresi Arapça Okunuşu

1- Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Fil Suresi Türkçe Meali

1- Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

kureyş suresi
kureyş suresi

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf

Kureyş Suresi Türkçe Meali

1- Kureyş’in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu evin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Maun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

maun suresi
maun suresi

Maun Suresi Arapça Okunuşu

1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Maun Suresi Türkçe Meali

1- Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

kevser suresi
kevser suresi

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

1- İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter.

Kevser Suresi Türkçe Meali

1- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir.

Kafirun Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

kafirun suresi
kafirun suresi

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

1- Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresi Türkçe Meali

1- De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

nasr suresi
nasr suresi

Nasr Suresi Arapça Okunuşu

1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi Türkçe Meali

1- Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde 2- İnsanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde. 3- Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Tebbet Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

tebbet suresi
tebbet suresi

Tebbet Suresi Arapça Okunuşu

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Seyaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Tebbet Suresi Türkçe Meali

1- Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve) 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

ihlas suresi
ihlas suresi

İhlas Suresi Arapça Okunuşu

1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Meali

1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O’na bir denk de olmadı.

Felak Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

felak suresi
felak suresi

Felak Suresi Arapça Okunuşu

1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Suresi Türkçe Meali

1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, 4- O düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Nas Suresi Okunuşu, Anlamı ve Türkçesi

nas suresi
nas suresi

Nas Suresi Arapça Okunuşu

1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs

Nas Suresi Türkçe Meali

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2- İnsanların hükümdarına, 3- İnsanların ilahına, 4- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Namaz ibadetini gerçekleştirmek için ezberlenecek sureler listesi bunlarla başlar. Namaz surelerini doğru şekilde okuyan ve telaffuz eden Müslümanlar huşu içinde ibadetlerini gerçekleştirebilir. Zammı sureleri her rekatta bir sure olacak şekilde okuruz. Yani Fatiha’yı okuduktan sonra 1 zammı sure seçeriz. Bir zammı sureyi seçtikten sonra sıralamayla gitmek gerekir. Eğer atlanıyorsa da 2 sıra atlayarak gitmek gerekir. Örneğin 1. rekatta Fatiha suresini okuduktan sonra İhlas Suresini okuduysak 2. rekatta Felak veya Nas Surelerinden birini okuyabiliriz. Diyelim ki 1. rekatta Kafirun Suresini okuduk. Sonra seçebileceğimiz sureler Nasr, Tebbet, İhlas, Nas veya Felak’tır. Eğer sıra atlamak istiyorsak 2 sıra atlamamız lazım yani Tebbet veya Nas Surelerinden okuyabiliriz.

Oturuşlarda okunan sureler şu şekildedir, sıralamasıyla;

 • Ettehiyyatü Duası ” Ettehiyyatü lilllahi vesselevatu vattayibat, esselamü aleyke eyyuhen- Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu esselamü Aleyna ve ala ibadillahis salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulüh. ”
 • Allahumme Salli Duası ” Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala ibrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. ”
 • Allahümme Barik Duası ” Allahumme Barik ala Muhammeden ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. ”
 • Rabbena Atina Duası ” Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil’ahireti haseneten ve kına azabennar. ”
 • Rabbenağfirli Duası ” Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil- mümine yevme yekumu’l hisab ”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz