Kunut Duası 1 ve 2 Okunuşu, Anlamı ve Önemi

0

İslam’da büyük önem taşıyan Kunut Duası iki çeşittir. Bunlar Kunut Duası 1 ve Kunut Duası 2 adıyla iki parçadan oluşur. Müslümanlar için faziletli olan bu dua vitir namazının üçüncü ve son rekatında okunur.

Kunut Duası 1 Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Vitir namazında bu duayı henüz ezberleyememiş olanlar “Rabbena atina” duasını okuyabilir. Kunut Duasının birkaç kez tekrar edilmesiyle hem Türkçe hem de Arapça okunuşu kolaylıkla ezberlenebilir.

Kunut Duası 1 Arapça Okunuşu ( Allâhümme innâ nesteînüke )

kunut duası 1 arapça okunuşu, türkçe anlamı
kunut 1
 1. Allâhümme innâ nesteînüke
 2. ve nestağfirüke ve nestehdîke.
 3. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
 4. Ve netevekkelü aleyke
 5. ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
 6. ve lâ nekfürük
 7. ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Hanefi mezhebinde Kunut duası, vitir namazı esnasında ikinci tekbirden sonra okunur. Namaz sırasında duayı gönülden okuyabilmek için Türkçe anlamlarını öğrenmek gerekir. İslam alemi için önemli dualardan biri olmasının yanı sıra iki parçadan oluşur. Bunlardan ilki olan Kunut 1 duası anlamı şöyledir:

 1. Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz,
 2. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.
 3. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
 4. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
 5. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
 6. Başkasından bilmeyiz.
 7. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Yatsı namazından hemen sonra kılınan vitir namazında kunut yapılır. Kunut yapmak için vitir namazının üçüncü rekatına gelmek gerekir. Hanefi, Şafi ve Maliki mezheplerinde kunut yapmada bazı farklılıklar vardır.

Kunut Duası 2 Arapça Okunuşu ( Allâhümme iyyâke na’büdü )

kunut duası 2 arapça okunuşu ve türkçe anlamı
kunut 2 duası

İşte Kunut Duası 2 Arapça okunuşu:

 1. Allâhümme iyyâke na’büdü
 2. ve leke nüsallî ve nescüdü
 3. ve ileyke nes’â ve nahfidü
 4. nercû rahmeteke
 5. ve nahşâ azâbeke
 6. inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası 2 Türkçe Anlamı

Kunut Duası 2 anlamı şu şekildedir:

 1. Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
 2. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
 3. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
 4. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
 5. Azabından korkarız,
 6. Şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları Ne Zaman Okunur?

Kunut dualarının okunma zamanları mezheplere göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebinde kunut yapmak için vitir namazının üçüncü rekatı beklenir. Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatı geldiğinde Kunut Duası okunur. Birinci ve ikinci kısmı peş peşe okunan bu dua sadece Hanefi mezhebindekiler için bu şekildedir.

Şafii ve Maliki mezheplerinde namazda kunut yapmak bazı farklılıklar içerir. Kunut yaparken okunan dua aynı olsa da namazlar farklı vakitte ve rekattadır. Şafii ve Maliki mezheplerine mensup Müslümanlar, kunut yaparken sabah namazının ikinci rekatına dikkat etmelidir. Bu rekatta rükudan sonra kunut yapılır. Kunut dualarının peş peşe okunduğu bu süreçte kunut yapmak Şafi mezhebindekilere göre sünnet, Malikilere göre müstehaptır.

Kunut Duaları Anlamı Diyanet Açıklaması

Kunut duaları Diyanet açıklamasına göre Hanefi mezhebinde vitir namazının 3. rekatında kunut yapılması vaciptir. Kunut sırasında tekbir getirilir ve Kunut Duaları okunur. Bununla ilgili hadisler İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442) kitaplarında yer alır. Kunut dualarını ezberleyinceye kadar vitir namazının 3. rekatında Rabbena Atina duası okunabilir.

Şafii ve Maliki mezheplerine göre kunut yatsı namazında değil sabah namazının ikinci rekatında yapılır. Peygamberimizin Kunut Duası namazın bu bölümünde okunur. Şafii ve Maliki mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefi kimse dilerse kunut duasına katılır dilerse sessizce bekleyip duanın bitmesini takip eder. Bu konuyla ilgili hadisler Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33 kitabında mevcuttur. Kunut Duası farklı mezheplerde farklı zamanlarda okunan bir duadır.

Sabah namazında kunut duası okumak farz mı?

Sabah namazında kunut duasını okumak farz değildir. Kunut duası, özellikle Hanefi mezhebine mensup olan Müslümanların sabah namazının ikinci rekatında kıyamdan sonra, rükuya gitmeden önce okudukları bir duadır. Ancak bu dua vacip olarak kabul edilir, farz değil. Eğer bir kişi sabah namazında kunut duasını unutarak okumazsa veya bilerek okumazsa, namazı geçersiz olmaz. Hanefi mezhebine göre, kunut duasını okumayı unutan bir kimse, secdede-i sahv yaparak bu unutkanlığını telafi edebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz