Zina Haram mı? Zina İle İlgili Ayetler, Resimli ve Yazılı

0

Zina ile ilgili Kur’an ayetlerini, resimli ve yazılı kaynaklarla islami öğretilerin ışığında zinanın yeri ve önemi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olun.

Zina İle İlgili Ayetler

Zina karşı cinsten biriyle nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkiye girmektir. İslam dini, zinanın kesinlikle yasaklandığını ve haram olduğunu belirtmektedir. Zina hakkındaki ayetler ve hadisler bu konuda net bir şekilde hüküm vermektedir. Zina, bir erkeğin bir kadınla haklı bir sebebe dayanmaksızın cinsel ilişkiye girmesini ifade etmektedir. Bu eylemi gerçekleştiren erkeğe zâni ve kadına ise zâniye denmektedir.

Bu durum sadece nikahsız ilişkilerle sınırlı değildir. Örnek olarak nişanlı veya nikahlanmamış bir kız arkadaşla cinsel ilişkiye girmek de zina kapsamına girmektedir. Toplumda ciddi sonuçlara yol açabilen bir davranıştır ve dini, ahlaki ve hukuki açıdan ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle zina konusu dikkate alınması gereken önemli bir konudur.

Zina Haram mı?

Zina hem İslam dininde hem de diğer semavi dinlerde haram kabul edilen bir eylemdir. Kur’an-ı Kerim’de ” zinaya yaklaşmayın ” şeklinde kesin bir emir bulunmaktadır. Bu ayette, zinaya dair her türlü yaklaşımın dahi yasaklandığı vurgulanmaktadır.

İnsan aklının, ahlaki ve hukuki düzenlemelerin ve diğer dinlerin de doğru bulmadığı bir davranıştır ve İslam’da büyük günahlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, İslam dini açısından zina kesin bir şekilde yasaklanmış ve haram kılınmıştır.

zina ayetleri
Furkan suresi 69. ayet
zina neden yasak
İsra suresi 32. ayet

Zina Çeşitleri

İslam inancına göre cinsel ilişkinin evlilik dışında gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır. Pek çok hadiste farklı zina çeşitleri anlatılmaktadır. Gözlerin zinası, haram olan şeylere bakmakla gerçekleşir. Kulakların zinası, haram olan şeyleri dinlemekle olur. Dilin zinası ise yalan, iftira, gıybet gibi haram konuşmaları içerir. Elin zinası, başkasının malına veya hakkına haksız yere dokunmakla gerçekleşir. Ayakların zinası ise haram yerlere gitmek, günah işlemek için kullanılmaktır.

Kalp, kötü düşünceler, arzular ve haram isteklerle zina yapabilir. Üreme organı ise evlilik dışında cinsel ilişkiye girmekle zina yapmış olur. Bu hadislerde, İslam inancında zinanın sadece cinsel ilişkiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kişinin davranışları, düşünceleri ve duygularıyla da ilişkili olduğunu vurgulamaktadır.

Zina Neden Yasak?

Zina, insan aklı, ahlak ve hukuk nizamları ile semavi dinlerin yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Zinanın yasak olmasının sebepleri nesebin karışması, aile dağılımı, toplumdaki manevi ve ahlaki değerlerin sarsılması gibi zararlarıdır.

Fuhuşun yayılmasına, kadın simsarlarının ortaya çıkmasına, annelik şeref ve haysiyetinin zarar görmesine yol açmaktadır. Zina yayıldığında nesiller karışır, çocuklar korumasız kalır, miras hukuku sorunları ortaya çıkacaktır.

islam hukukunda zina
Nur suresi 5. ayet

Aile felç olur, manevi ihtiyaçlar karşılanamaz, akrabalık bağları zayıflar ve kıskançlık nedeniyle çekişmeler ve dövüşmeler gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra zina sağlık için de pek çok zarara yol açmakta. Bu duruma örnek olarak cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasındah bahsedilmektedir.

islamda zinanın cezası
Nur suresi 6. ayet

İslam’da Zinanın Cezası

İslam hukukunda zina suçuyla ilgili cezai düzenlemeler konusunda farklı bir süreç geçirmiştir. İslam öncesi dönemde Yahudilik’te zina edenin recm ile öldürülmesi hükmü bulunuyordu. İslam’ın doğuşuyla birlikte ise bu cezalandırma yöntemleri zamanla değişmiş ve yeni düzenlemeler getirilmiştir. İslam’ın ilk dönemlerinde zina suçuna ilişkin geçerli olan düzenlemeler, zaman içinde ev hapsi ve sözlü eziyet gibi cezaları içeriyordu. Fakat daha sonra bu düzenlemeler daha sonra değiştirilmiş ve farklı yaklaşımlar benimsenmiştir.

İslam’ın ilk dönemlerinde, zinanın ispat edilmesi için dört şahit gerektiği belirtilmiştir. Bu durumda, zina suçunu işleyen kadının ev hapsine alınması ve erkeğin de sözlü eziyete maruz bırakılması gerekiyordu. Bu hüküm hakkında zamanla Kur’an ayetleri ve sünnetle birlikte yeni düzenlemeler yapılmış ve ev hapsi cezası değiştirilmiştir.

Günümüzde ise sözlü eziyet hükmünün değiştirilip değiştirilmediği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Genel karar bu hükmün geçerliliğini sürdürdüğü ve yeni cezalarla birlikte uygulanabileceği yönündedir. İslam hukuku toplumun değişen ihtiyaçlarına ve zamanın gerekliliklerine göre cezai düzenlemelerde değişiklik yapabilme esnekliğine sahiptir.

İlk düzenlemelerin ardından, bekârın bekârla zinası için yüz sopa ve sürgün, dulun dulla zinası için de yüz sopa ve recm cezalarını belirleyen bir hadis rivayet edilmektedir. Ardından, bekâr ve dul ayrımı yapılmadan zina eden kadın ve erkeğe yüz sopa vurulmasını emreden bir ayet yer almıştı.  Hz. Peygamber’in Mâiz’e recm cezası uygulamasıyla evlilik yapmamış kişiler için yüz sopa cezası uygulanmış, evlilik yapmış kişiler için ise recm cezası sünnetle yerleşmiştir.

zinada recm cezası nedir
Ahzab suresi 30. ayet

Zina’da Recm Cezası Nedir?

Recm, taşlayarak öldürme anlamına gelmektedir.  Kur’an’da açıkça bahsedilmemesi nedeniyle bu ceza, Hz. Peygamber’in hadis ve uygulamalarına dayanmaktadır. Recm cezasına ilişkin tartışmalar mevcuttur. Bazıları recm ayetinin mensuh olduğunu iddia etse de, derin tartışmalardan sonra böyle bir ayetin aslında Kur’an’da mevcut olmadığı kabul edilmiştir.

zina tövbesi
Furkan suresi 68. ayet

İslam alimleri arasında, köle ve cariyelerin cezasının hürlerin yarı cezası olan elli sopa olduğu konusunda genel bir anlaşma vardır. Hâricîler hariç, diğer mezheplere göre zina cezaları farklılık gösterir. Malikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, hür ve erkek bekarlar için yüz sopa cezasına bir yıl sürgün cezası da eklenmiştir. Aynı şekilde, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri, bekar kadınlar için de bir yıl sürgün cezasının gerekliliğini belirtmiştir.

Zina Tövbesi

Hatalardan ders çıkarmak ve pişmanlık duyarak tövbe etmek, manevi bir arınma sürecine adım atmak için önemli bir adımdır. Zina gibi büyük bir günahta olsa tövbe edilmelidir. Tövbe, kişinin içsel bir dönüşümüne ve Allah’ın affına ulaşmasına sağlayacaktır.

Tövbenin ilk adımı, geçmişte işlenen günahlarla ilgili gerçek bir pişmanlık duymaktır. Bu pişmanlık, kalbin derinliklerinden yükselen bir samimiyetle gelmelidir. İnsan, işlediği günahın yanlış olduğunu tam anlamıyla idrak etmeli ve bu nedenle Allah’a yönelmelidir. Allah’a yönelirken, kişi içtenlikle O’ndan günahlarının affedilmesini ister. Bu dua, gözyaşlarıyla birlikte yapıldığında, samimiyetin en büyük ifadesidir. Gözyaşları, kalbin içinde biriken pişmanlığın dışa vurumu ve bir yeniden doğuş olarak da ifade ediliyor.

Zina konusunda tövbenin sadece sözlerle sınırlı kalmaması gerekir. Kişi, işlediği günaha bir daha dönmemek için kararlılıkla adımlar atmalı ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaşamını düzeltmelidir. Manevî olarak içtenlikle yapılan tövbelerde günah ne olursa olsun affedilme ihtimali yer almaktadır

Zina İle İlgilili Kullanıcıların Sorduğu Sorular ve Cevapları

Kuranda zina cezası hangi ayette geçiyor?

zina hangi ayette anlatılıyor

Kur’an’da zina cezası, Nur Suresi’nin 2. ayetinde geçmektedir: “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara Allah’ın dini bakımından acımayın; onların cezasını infaz ederken bir grup mümin de şahit olsun.”

Zina yaptım Allah beni affeder mi?

zina yaptıktan sonra affedilir miyim

Öncelikle, zina ciddi bir günahtır. Ancak Allah’ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Allah’ın Kur’an’da birçok yerde merhametinin ve affediciliğinin genişliğinden bahsedilmektedir. Özellikle Tövbe Suresi’nin 104. ayetinde şöyle denilmektedir: “Yok mu şükreden bir kul bulamaz mısın?“.( Tövbe Suresi, 9:104 ) Ayrıca Furkan Suresi’nde de şöyle denir: “Rabbin, şirk koşmamanız şartıyla, büyük günahların dışında kalan kötülükleri affeder” (Furkan Suresi, 25:68-70). Bu, Allah’ın şirk dışındaki günahlara tövbe edenleri affedeceği anlamına gelir. Eğer gerçekten içtenlikle tövbe ederseniz, Allah’ın affediciliği sonsuzdur. İslam’a göre tövbenin kabul edilmesi için samimi olmanız, günahı bir daha işlememeye niyet etmeniz, tövbenizi ertelememeniz ve hemen tövbe etmeniz gerekmektedir. Bu konuda Nihat Hatipoğlu hocamızın bir videosunu izlemenizi önerebiliriz. Tıklayın

Zina yapanın ahiretteki cezası nedir?

zinanın cezası

Ahiretteki cezaları veya mükâfatları belirlemek, sadece ve sadece Allah’a aittir. Kur’an’da zina yapanların bu dünyada nasıl cezalandırılacaklarına dair hükümler vardır, ancak ahiretteki cezaları ancak ve ancak Cenab-ı Allah bilir. Furkan Suresi’nin 68-70. ayetlerinde zina yapanlar için şöyle denir: “Ve onlar, Allah ile beraber başka bir tanrıya tapmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir cezaya çarptırılır. Kıyamet günü onun azabı katlanır ve orada horlanarak ebedi kalır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler müstesna. Allah onların kötü amellerini iyilikle değiştirir. Allah bağışlar ve merhamet eder.”

İslamda zina eden öldürülür mü yoksa taşlanır mı?

dinde zina eden öldürülür mü

Zinanın elbette bazı hükümleri vardır fakat öldürülmesi hakkında değil, onlara belirli bir ceza verilmesi hakkındadır. Bu cezaya da Recm cezası denir.

Sevgili olmak zinaya girer mi?

sevgililik günah mı

İslam, nikahsız bir erkek ile kadının yakın ilişkide bulunmasını, bir arada yalnız kalmalarını veya fiziksel temasta bulunmalarını hoş karşılamaz. Bunun nedeni, bu tür yakınlaşmaların zinaya veya başka bir harama yol açabilecek durumları ortaya çıkarabileceğidir. Sevgili olmanın kendisi doğrudan bir “zina” olarak kabul edilmez, ancak sevgili ilişkisi içerisinde meydana gelen fiziksel yakınlaşmalar veya başka haram kabul edilen davranışlar, İslam’ın öğretilerine aykırıdır. Eğer bir erkek ve bir kadın gerçekten birbirlerine duydukları sevgi ve saygı temelinde evlenmeyi düşünüyorsa, İslam’da bu ilişkinin nikahla resmileştirilmesi en uygun olan davranıştır.

Dudaktan öpüşmek zina sayılır mı?

dudak dudağa öpüşmenin günahı

İslam’da zina, cinsel ilişki ile alakalıdır. Dolayısıyla dudaktan öpüşmek doğrudan “zina” olarak kabul edilmez. Ancak, nikahsız bir erkek ve kadının birbirlerini dudaktan öpmeleri, İslam’ın öğretileri doğrultusunda hoş görülmez. Yukarıda da söylediğimiz gibi, İslam, nikah dışında bir erkek ile kadın arasındaki yakınlaşmaları ve fiziksel temasları sınırlar. Bunun sebebi, bu tür yakınlaşmaların zina ya da diğer haram eylemlere yol açabilecek potansiyele sahip olmasıdır.

Evliyken kendini tatmin etmek günah mı?

evliyken mastürbasyon yapmak günah mı

İslam’da cinsellik, evlilik içerisinde yaşandığında meşru ve helal kabul edilen bir insani ihtiyaçtır. Kendini tatmin etme yani mastürbasyon konusu İslam alimleri arasında farklı görüşlere sahiptir. Bazı alimler, mastürbasyonun kesinlikle haram olduğunu savunmaktadırlar. Diğer alimler ise, mastürbasyonun, zina veya diğer haram cinsel ilişkilere düşme riskini azalttığı durumlarda yapılmasında sakınca olmadığını düşünmektedir. Evli bir birey için, eşine yönelik olan cinsel isteklerini eşiyle paylaşması ve bu duygularını eşiyle yaşaması daha uygundur.

Sevişmek zina sayılır mı?

sevişmek zina anlamına gelir mi

Eğer sevişmek dediğimiz şey, öpüşme, sarılma, dokunma ve diğer fiziksel yakınlaşmaları kapsıyorsa bu durum cinsel ilişki anlamına gelmez. Ancak, sevişmek olarak tanımlanan önceden belirttiğim diğer fiziksel yakınlaşmalar da nikahsız bir erkek ve kadın arasında gerçekleştiğinde İslam’da hoş karşılanmaz. İslam, nikah dışında bir erkek ile kadın arasındaki her türlü yakınlaşmayı, zinaya götürebilecek potansiyele sahip olarak görür ve bu tür yakınlaşmalardan kaçınılmasını tavsiye eder.

Dinimize göre cinsel ilişki nasıl olmalı?

islamda cinsellik nasıl olmalı

İslam cinselliği, Cenabı Allah’ın insana bahşettiği doğal bir lütuf olarak kabul eder. Ancak bu, birtakım etik ve ahlaki sınırlar içerisinde yaşanmalıdır.

– İslam’da cinsel ilişki yalnızca evlilik içerisinde helal kabul edilir.
– Eşini zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlamak İslam’da kesinlikle yasaktır.
– Cinsel ilişki mahrem bir eylemdir ve başkalarının gözlerinden uzak bir yerde yaşanmalıdır.
– İslam, bir kadının adet dönemi sırasında cinsel ilişkiye girilmesini yasaklar.
– İslam, anal ilişkiyi haram kılar. Cinsel ilişkinin doğal yoldan yani vajinal yoldan olması caizdir.
– İslam, doğal aile planlaması yöntemlerini ve gebelikten korunma yöntemlerini yasaklamaz. Ancak, doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması eşler arasında karşılıklı rıza ile olmalıdır.

Eşlerden biri zina yaparsa nikah düşer mi?

eşim zina yaparsa nikah düşüyor mu

Eğer eşlerden biri zina yaparsa, diğer eşin bu durumu öğrenmesi halinde, zina yapan eşten boşanma hakkı vardır. Eğer zina yapan eş, yaptığı hatayı kabul eder, içtenlikle tövbe eder ve bir daha bu tür bir günahı işlememek üzere kendini düzeltirse, diğer eş de isterse affedebilir.

Zina günahının kefareti nedir?

zinanın kefareti var mı

Zina yapan bir kişi, samimi bir şekilde Allah’tan affını dilemelidir. Bu, kişinin yaptığı hatanın farkına varması, bu hatadan dolayı pişmanlık duyması, bu günahı bir daha işlememeye niyet etmesi ve Allah’tan bağışlanma dilemesi gerekmektedir.

Recm cezası hangi ülkelerde var?

RECM HANGİ ÜLKELERDE VAR

2022 yılına kadar bazı ülkelerde şeriat hukukunun bir parçası olarak recm cezasının var olduğunu biliyoruz. Bazı ülkelerde recm cezası yasalarında bulunsa da, pratikte uygulanma sıklığı düşüktür veya tamamen uygulanmamıştır. Bazı diğer ülkelerde ise bu ceza tamamen yasaklanmış veya kaldırılmıştır. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Nijerya, İran ve Afganistan’dır.

Recm için kaç şahit lazım?

recme kaç şahit gerekir

Zinanın gerçekleştiğinin kanıtlanabilmesi için dört adet adaletli ve güvenilir şahidin bu eylemi doğrudan görmüş olması gerekmektedir. Bu dört şahidin ifadeleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, şahitlerin adaletsizlikle suçlanma riski vardır. Adaletsizlikle suçlanan şahitler, iftira atmış olabilecekleri için ağır cezalara çarptırılabilirler. Ancak, zina suçlamaları ve recm cezası, İslam ülkeleri ve toplulukları arasında farklılık gösterebilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz