Rukye Ne Demek? Nasıl Yapılır? Rukye Ayetleri Soru Cevap

0

Rukye, en basit haliyle hastalık ve kötülüklerden korunmak ya da kurtulmak için dua okuyup üfleme anlamına gelen bir ifadedir. Kuranda yer alan rukye ayetleri kullanılarak uygulanan bu yöntemler birçok farklı fayda sağlar.

Rukye Nedir, Rukye Ne Demek?

Rukye, kelime manası olarak ‘’yukarı çıkmak: okuyup üfleyerek tedavi etmek’’ gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak incelendiğinde ise rukye, şifa ve korunma amacıyla Kuran’dan bir bölümü, ilahi isim ve sıfatları ya da bir duayı okuyup üflemek anlamına gelmektedir. Bu duaların kağıt üzerine yazılıp taşınan şekline de alışık olduğumuz gibi muska denmektedir.

Rukye, şifanın Allah’tan istendiği bir dua şeklidir. Biz de biliyoruz ki şifayı veren Cenabı Allah’tır. Güçlü rukye ayetleri ile Allah’a niyaz ederek ve sığınılarak kişinin başına gelen veya gelebilecek musibetlerden korunmayı dilmesi mübahtır.

Kuran’da Rukye Ayetleri Nelerdir?

kuranı kerimdeki rukye ayetleri hangileridir
kuranı kerimdeki rukye ayetleri hangileridir

Kuran’da rukye ayetleri arasında birçok ayet bulunuyor. Hastalıklara, şeytanın vesvesesine ve nazar gibi kötülüklere karşı bu duaları okuyup Cenabı Allah’tan şifa dileyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki bu tür musibetlerden koruyan sadece bu ayetler değil, Cenabı Allah’tır. Kuran’da rukye ayetlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Fatiha Suresi ” Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. ”
 • Ayetel Kürsi ” Duayı buradan okuyabilirsiniz.
 • İhlas Suresi ” Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad. ”
 • Felak Suresi ” Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased ”
 • Nas Suresi ” Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs ”
 • Zilzal Suresi ” İza zülziletil erdu zilzaleha. Ve ahracetilerdu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha. Bienne rabbeke evha leha. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm. Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah. Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah. ”
 • Hümeze Suresi ” Veylül li külli hümezetil lümezeh. Ellezıcemea malev ve addedeh. Yahsebü enne malehu ahledeh. Kella le yümbezenne fil hutameh. Ve ma edrake mel hutameh. Narullahil mukadeh. Elleti tettaliu alel ef’ideh. İnneha aleyhim mü’sadeh. Fi amedim mümeddedeh. ”
 • Kafirun Suresi ” Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn. ”
 • Ali İmran Suresi
 • Araf Suresi
 • İsra Suresi
 • Bakara Suresi
 • Mumin Suresi
 • Yasin Suresi
 • Saffat Suresi
 • Rahman Suresi
 • Haşr Suresi
 • Cin Suresi

Şifa için bu surelerin belirli kısımları okunarak aynı zamanda sihir, büyü, cin ve nazara karşı da korunabilirsiniz.

Rukye Ayeti Ne İçin Okunur?

Rukye ayetleri birçok farkı nedenle okunabilir. Bu ayetler genelde hastalıklara şifa, nazar, büyü ve cinlerden korunmak gibi amaçlar ile okunabilir. Rukye, mümin bir kimsenin devam etmesinde sakınca görülmeyen en önemli ilaçlardan biridir. Kur’an ile tedavi anlamına gelen rukye kapsamında birçok ayetlerin ve Allah’ın isimleri ve sıfatları okunarak hastalıklara karşı muhafaza ve şifa istenir.

Hasta olan bir kişiye hafif şekilde üflemek suretiyle hastayı tedavi etmek ve kötülüklerden korunmak için yapılır. Ancak rukyenin doğru şekilde yapılması önemlidir. Bazı durumlarda şirke bile girebilecek ve caiz olmadığı durumlar olması nedeniyle rukye konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Rukye ayetleri okuma tavsiyesi verilen kişilerin bu tür detaylara dikkat etmesi gerekir.

Rukye Ayetleri Okununca Ne Olur?

Kuran ile tedavi anlamına da gelebilecek rukye, kişinin iyileşme sürecinde en büyük manevi destekçisi olacaktır. Allah’ın dünyada bahşetmiş olduğu tüm nimetler ve tedavi yöntemleri denendikten sonra veya uygulanırken rukye ayetleri ile Allah’ın yaratmış olduğu bu şifa vesilelerin tesir etmesi niyaz edilir. Kuran’dan rukye ayetleri okuyan ya da kendisine bu ayetler okunan kişiler şifanın Allah’tan geldiğine iman etmeleri önemlidir. Rukye ayetleri okununca şöyle etkiler bekleyebiliriz;

 • Rukye, özellikle manevi rahatsızlıklar, endişe, korku, stres gibi durumlar için şifalandırıcıdır. Allah’ın kelamı olan Kuran ayetlerinin okunması, kalbi ve ruhu sakinleştirir ve hastalara şifa olabilir. Bu da manevi şifa sağlar.
 • Şeytanın ve kötü enerjilerin etkilerinden korunma sağlar.
 • Rukye, bazen de fiziksel sağlık sorunları için okunur. Şifa vermek Allah’ın elindedir ve dua ve ayetler, Allah’tan şifa dilemek için birer vesiledir.
 • Kişinin manevi huzur bulmasına ve içsel dinginliğe kavuşmasına da yardımcı olabilir.

Rukye Nasıl Yapılır?

rukye nasıl yapılır
rukye nasıl yapılır

Rukye yapmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Her ayet doğrudan rukye olarak uygulanamayabilir. Şifa rukye ayetleri tercih edilerek veya amacına göre önerilen ayetler le rukye yapılır. Bu kapsamda rukyenin caiz ve faydalı olması için şu detaylara dikkat edilmesi gerekiyor:

 • Rukye yapmadan önce niyetinizi belirlemeniz önemlidir.
 • Rukye yapmadan önce abdest almak uygundur.
 • Rukye yaparken kıbleye yönelinmelidir.
 • Arapça olarak yapılmalıdır.
 • Rukyenin değil, şifayı Allah’ın verdiğine inanılmalıdır.
 • Rukye yapılırken bazen eller, okunan ayetlerin şifa vermesi niyetiyle hastanın üzerine konulabilir.
 • Haram olan durumlarda ve mezarlık ya da hamam gibi yerlerde yapılmamalıdır.
 • Rukye yapacak kişinin takva sahibi olması gerekir.

Ölüm dışında her derde deva olacağına inanılan rukyenin iman ve takva sahibi kişilerce yapılması önemlidir. Hasta olan veya çeşitli kötülüklerden korunmak isteyen kişinin durumuna göre uygun ayet ve dualar seçilerek rukye yapılmalıdır. Rukye ayetleri Arapça olarak Kuran’dan okunmalıdır.

Rukye Yapmak Caiz Mi?

Rukye konusunda İslami çevrelerde bazı tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmalar arasında özellikle rukyenin caiz olup olmadığı konusu ilk sırada yer almaktadır. Konuyla ilgili İslami kaynaklara bakıldığında çeşitli rivayetlere rastlanmaktadır.

Rukye hakkında kaynaklarda geçen tanım, hastalık ve kötülüklerden korunmak ya da kurtulmak için Kur’an veya dua okuyup üfleme anlamında bir terimdir (İbnü’l – Esir, en – Nihaye, 2/254.; İbn Manzur, Lisanü’l Arab, ‘’rky’’ md.) ifadesine yer verilmektedir. Nazar için rukye ayetleri başta olmak üzere birçok farklı konuda bu ayetler okunabilir.

Bazı İslam alimleri tarafından rukyenin caiz olmadığı görüşü sunulsa da mezhep imamlarının da dahil olduğu alimlerin birçoğu, konu ile ilgili bazı hadisleri göstererek, şirke ve istismara götürmemek şartı ile rukyenin yapılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Fayda ve zararın rukyeden ya da rukye yapan kişiden değil, Allah’tan olduğuna iman edilerek rukye yapılabilir.

Rukye Kaç Gün Yapılır?

Rukyenin etkisiyle veya yapılması gereken süreler ile ilgili olarak herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Kişinin kendini daha iyi hissedene kadar yapılması iyidir. Ancak kişi iyileştikten sonra yapılmasına gerek yoktur. Rukye aynı zamanda çeşitli kötülüklerden korunmak için de yapılabileceği için buna uygun ayetler okunması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur ise cinleri yakan rukye ayetleri gibi vaatler ile bu zayıflığınızı istismar edecek kişilerden uzak durulmasıdır. Rukye takva ehli ve bu alanda bilgi sahibi imanlı kişiler tarafından helal dairesinde yapılmalıdır. Aksi takdirde rukye ayetleri istenen şekilde tesir etmeyebilir.

Rukye Dinlemek Tehlikeli Mi?

Rukye ayetleri, Kuran’da yazılı olan ayetlerdir. Kuran okumak her zaman ve herkes için bir ibadet olduğu için rukye dinlemek de tehlikeli değildir. Ancak Kuran’ın faziletlerinden istifade etmek için rukye ayetlerinin de kişinin kendisi tarafından halis bir niyetle okunması önerilmektedir. Başkası tarafından okunan rukye ayetlerinin de dinlenmesi mümkündür. Rukye ayetleri dinlemek için kişinin tıpkı namaz kılmaya hazırlanır gibi abdestini alarak ve uygun kıyafetler giyerek, huşu içinde Kur’an ayetlerini dinlemesi mümkündür.

Dinimize göre Kuran okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Bu nedenle Kur’an okunan bir yerde mutlaka dinlenmeli ve özellikle rukye amacıyla Kur’an dinlenecekse eğer başkası okuyorsa Kur’andan da takip edilerek dinlenmesi daha faziletli olacaktır.

Kullanıcıların Sordukları Sorular ve Cevapları

Telefondan rukye dinlenir mi?

Evet, telefondan veya diğer elektronik cihazlardan rukye ayetlerini dinlemek mümkündür. Her zaman her yerde kolayca ulaşabilir ve dinleyebilirsiniz.

Cünüpken rukye dinlenir mi?

Cünüpken, yani cinsel bir birliktelik sonrası henüz gusül abdesti alınmamışken, Kuran-ı Kerim dinlemek veya rukye ayetleri dinlemek sakıncalı değildir fakat uygun da değildir. Bir an önce gusül abdestinizi almanız maneviyatınız için daha iyidir.

Rukye Kuran’da geçiyor mu?

Kuran-ı Kerim’de rukye doğrudan geçmez. Ancak Kuran’da, Allah’ın kelamının şifa kaynağı olduğuna ve dua ile Allah’tan yardım istenmesine dair ayetler bulunmaktadır. “Ve Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o, mü’minler için bir şifa ve rahmettir. Zalimlere gelince, o, onlara sadece zarar verir.” (İsra Suresi, 17:82) ve bir diğer ayette ise “De ki: ‘O, inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanlarsa, onların kulaklarında bir ağırlık, onlara gönderilen şeyde de bir körlük vardır. Onlar, uzak bir yerden gelenleri çağrılmış gibi çağrılırlar.‘” (Fussilet Suresi, 41:44)

Rukye ayetlerini herkes okuyabilir mi?

Evet, rukye ayetlerini herkes okuyabilir. Dinimizde, Kuran ayetlerini ve duaları okumak, her Müslümanın hakkıdır.

İnsan kendi kendine rukye yapabilir mi?

Evet, bir kişi kendi kendine rukye yapabilir. Kendi üzerine rukye yapmak, dua etmek ve Allah’tan yardım istemek anlamına gelir ve bu, her Müslümanın yapabileceği bir ibadettir. Rukye yaparken niyetinizi belirleyin ve Allah’a yönelin. Allah’ın izniyle şifayı bulacaksınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz