100+ Resimli Hadis-i Şerifler, Dualar ve Mesajlar

0

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından söylenen öğretici hadisleri, kalpleri ısıtan duaları ve manevi derinliği olan mesajları resimli olarak bulabilirsiniz. Bu yazımız, sevdiklerinizle paylaşacak manevi içerikler aramak ve sosyal medya sayfalarınızda ilgi çekici görseller yayınlamak isteyenler için idealdir.

En Güzel Resimli Hadisler ( Kare Boyutlu )

İbn hanbel 266 hadisi
İbn hanbel 266 hadisi
Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namazı kılmaya devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. İbn Hanbel, IV, 266
Müslim salat 215 hadisi
Müslim salat 215 hadisi
“Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde hâlidir. Öyleyse secdede iken çokça dua ediniz.” Müslim, Salât, 215
Ebu davut sünnet 215 hadisi şerif
Ebu davut sünnet 215 hadisi şerif
“Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır.” Ebû Dâvûd, Sünnet, 15
müslim birr 34 hadisi şerifi
müslim birr 34 hadisi şerifi
“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” Müslim, Birr, 34
darimi büyü 2. hadisi şerifi
darimi büyü 2. hadisi şerifi
''İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir; kötülük ise, insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.'' Dârimî, Büyû’, 2
ebu davut sünnet 2. hadisi şerifi
ebu davut sünnet 2. hadisi şerifi
“Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.” Ebû Dâvûd, Sünnet, 2
buhari edeb 27. hadisi
buhari edeb 27. hadisi
“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” Müslim, Birr, 66; B6011 Buhârî, Edeb, 27
tirmizi birr 47. hadisi
tirmizi birr 47. hadisi
Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir; hayâ ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir” Tirmizî, Birr, 47
buhari bölüm nikah 16. hadisi
buhari bölüm nikah 16. hadisi
“Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. (Aksi hâlde) fakr u zarurete duçar olursun!” Buhârî, Nikâh, 16
tirmizi bölüm salat 148. hadisi
tirmizi bölüm salat 148. hadisi
“Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helâl değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir...” Tirmizî, Salât, 148
ebu davud bölüm edeb 61. hadisi
ebu davud bölüm edeb 61. hadisi
“Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O hâlde çocuklarınıza güzel isimler koyun.” Ebû Dâvûd, Edeb, 61
müslim bölüm rada 61. hadisi
müslim bölüm rada 61. hadisi
“Mümin, hanımına karşı kötü duygular beslemesin; çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir.” Müslim, Radâ’, 61
müslim bölüm salat 136. hadisi
müslim bölüm salat 136. hadisi
“Allah’ın kadın kullarının Allah’ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Müslim, Salât, 136
buhari bölüm merda 7. hadisi
buhari bölüm merda 7. hadisi
Yüce Allah, “İki sevgilisi olan gözlerini almak sureti ile kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm.” buyurdu. Buhârî, Merdâ, 7
buhari bölüm i'tisam 2. hadisi
buhari bölüm i’tisam 2. hadisi
Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna!” Orada bulunanlar “Ey Allah’ın Resûlü, yüz çeviren kim?” diye sorunca, Hz. Peygamber, “Bana itaat eden cennete girer. Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir.” şeklinde cevap vermiştir. Buhârî, İ’tisâm, 2
müslim bölüm iman 240. hadisi
müslim bölüm iman 240. hadisi
“Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir, sonra da benim kendisiyle gönderildiğim vahye iman etmeden ölürse mutlaka ateş ehlinden olur. Müslim, Îmân, 240
tirmizi bölüm fedailül Kuran 2. hadisi şerifi
tirmizi bölüm fedailül Kuran 2. hadisi şerifi
Kur’an’ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an’ı öğrendiği hâlde onu okumayan ve okutmayan yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2
Ebu davud blüm edeb 122 ve 123 hadisi şerifleri
Ebu davud blüm edeb 122 ve 123 hadisi şerifleri
“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun.” Ebû Dâvûd, Edeb, 122, 123
buhari bölüm tevhid 31. hadisi şerifi
buhari bölüm tevhid 31. hadisi şerifi
“Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir.” Buhârî, Tevhîd, 31
tirmizi bölüm sıfatül kıyame 25. hadisi şerifi
tirmizi bölüm sıfatül kıyame 25. hadisi şerifi
Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan bağışlanma umandır.” Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25

Hz. Muhammed Peygamberimizin Hadis-i Şerifleri (Dikey Boyutlu)

müslim bölüm iman 67. hadisi şerifi
müslim bölüm iman 67. hadisi şerifi
“Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmek, bir
 kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.” Müslim, Îmân, 67
Hadisi serif resimli 2
müslim bölüm iman 58. hadisi şerifi
“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü “Lâ ilâhe illâllâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir şubesidir.” Müslim, Îmân, 58
ebu davud bölüm vitr 32. hadisi şerifi
ebu davud bölüm vitr 32. hadisi şerifi
“Allah’ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” Ebû Dâvûd, Vitr, 32
buhari bölüm tefsir abese hadisi şerifi
buhari bölüm tefsir abese hadisi şerifi
“Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.” Buhârî, Tefsîr, Abese
müslim bölüm cuma 13. hadisi şerifi
müslim bölüm cuma 13. hadisi şerifi
“Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o âna rastlar da Allah’tan bir şey isterse
 Allah, ona dilediğini mutlaka verir.” Müslim, Cum’a, 13
ibn hanbel 446. hadisi şerifi
ibn hanbel 446. hadisi şerifi
“Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” İbn Hanbel, I, 446
ebu davud bölüm taharet 14. hadisi şerifi
ebu davud bölüm taharet 14. hadisi şerifi
“Lânetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının; su kaynaklarının çevresine, yol ortasına ve gölgelik
 yerlere abdest bozmaktan.” Ebû Dâvûd, Tahâret, 14
buhari bölüm cuma 12. hadisi şerifi
buhari bölüm cuma 12. hadisi şerifi
“Her yedi günde bir yıkanmak, Yüce Allah’ın her Müslüman üzerindeki hakkıdır.” Buhârî, Cum’a, 12)
namaz kılmakla ilgili hadisli mesaj resimli
Buhari hadisli mesajlar resimli
“İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü
 olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” Buhârî, Îmân, 2

Hadisli Resimli Mesajlar

Hadisli resimli mesajlar, bunları sevdiklerine göndermek isteyen pek çok kişi tarafından aranmaktadır. Bu kapsamda yer alan pek çok mesaj olup sevdiklerinize yollamak için oldukça iyidir. Bunların neler olduğunu merak ediyorsanız aktaranlar ile beraber hadisleri yazımızda bulmanız mümkündür.

Hadisli En Yeni Cuma Mesajları

Hadisli en yeni Cuma mesajları sevdiklerinize göndermek için tercih edilebilir. Bunlar WhatsApp ya da sosyal medya uygulamalarından yollanabilir. Yukarıda bulunanların dışında farklı dualar da arıyorsanız ayrıca şunları düşünmeniz de mümkündür.

Hadisli en yeni Cuma mesajları arasında bu mesajlar sevdiklerinize Cumalarını mübarek etmek için yollanabilir. Ayrıca Cuma ile sınırlı kalmadan diğer tüm günlerde, herhangi bir zamanda da atılabilir. Bu bakımdan zaman açısından bir kısıtlaması yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz