Cenab-ı Allah’ın 99 İsmi Esmaül Hüsna Anlam Detayları

0

Allah’ın güzel isimleri olan Esma’ül Hüsna’nın biz insanlar için önemi oldukça büyüktür. Bu isimler Allah’ın farklı niteliklerini ve güzelliklerini ifade etmektedir. Yüce Rabbimizin 99 ismini, anlamlarını ve önemini gelin öğrenelim.

Esma’ül Hüsna, Allah’ın pek çok ismini içermektedir. İsmi olan Allah, Rahman, Rahim, Aziz, Cebbar gibi birçok isimi vardır. Bu isimlerin her biri, Allah’ın farklı özelliklerini ve sıfatlarını ifade ediyor. En çok Rahman ismi, Allah’ın sonsuz merhametini ifade ederken, Rahim ismi Allah’ın bağışlayıcı ve affediciliğini ifade etmektedir. Bu isimlerin anlamlarını öğrenmek ve anlamak, insanların Allah’a olan inancını ve sevgisini arttırırken, aynı zamanda yaşantılarına da yansıtmaktadır.

Her ismin bir fazileti olduğu gibi, isimleri öğrenilmesi ve anlaşılması da birçok faydayı beraberinde getiriyor. Hz. Muhammed  bir hadisinde, “Kim Esma’ül Hüsna’yı ezberler ve anlamlarını kalpten öğrenir, ona inanarak amel ederse, Allah onu cennetine koyar ve cehennemden uzaklaştırır” buyurmuştur. Esma’ül Hüsna’yı öğrenmek için öncelikle bu isimlerin anlamlarını öğrenmek gerekmektedir. Sizlere yaratan Rabbimizin 99 ismini ve anlamlarını tablo ile anlatalım;

Allah’ın 99 İsmi Esma-ül Hüsna Tablosu

İSMİANLAMI
Allah (c.c.)İsimlerin sultanı, her şeyin tek yaratıcısı
Er-RahmanÇok merhametli, dünya ve ahirette müminlere rahmet eden
Er-RahimSürekli merhamet eden, ahirette müminlere özel merhamet sahibi olan
El-MelikMutlak hükümran, egemen, mülklerin sahibi olan
El-KuddûsHer türlü eksiklikten uzak, kusursuz olan
Es-SelâmEsenlik veren, her türlü kötülükten uzak olan
El-Mü’minGüven veren, emniyet sağlayan
El-MüheyminHer şeyi gözetleyen, koruyan
El-AzîzYenilmez, üstün ve bütün savaşların galibi olan
El-Cebbârİradesi her şeye hâkim ve dilediğine dilediğini yapan, kudret sahibi olan
El-MütekebbirBüyüklükte benzersiz olan
El-HâlıkYaratan, yoktan var eden
El-BâriHer şeyi hiçbir örneği olmaksızın yaratan
El-MusavvirBiçim veren, şekil koyan
El-GaffârÇok affeden, günahları örten, merhamet eden
El-KahhârHer şeye galip gelen, mutlak hakim
El-VehhâbÇok veren, lütuf sahibi
Er-RezzâkRızık veren, geçim kaynağı sağlayan, bütün rızıkların sahibi olan
El-FettâhHer türlü zorluğu açan, kolaylaştıran
El-AlîmHer şeyi bilen, mutlak bilgi sahibi olan
El-Kâbıdİstediğini daraltan, sıkıntı veren
El-BâsıtDilediğinin rızkını genişleten, bolluk veren
El-HâfıdDilediğinin derecesini alçaltan, derecesini düşüren
Er-RâfiDilediğinin derecesini yükselten, derece veren
El-Mu’ızİzzet veren, şerefli kılan
El-MüzilZillete düşüren, alçaltan
Es-SemiHer şeyi işiten, duaları kabul eden
El-BasîrHer şeyi gören, her şeyden haberdar olan
El-HakemHüküm veren, adaletli karar koyan
El-AdlAdaletli, hakkı gözeten
El-LatîfLütufkar, nazik ve incelikleri bilen
El-HabîrHer şeyden haberdar, olan ve olmayan herşeyi bilen
El-HalîmYumuşak huylu olan, sabırlı olan
El-AzîmBüyük, engin iradeli olan
El-GafûrÇok affedici olan
Eş-ŞekûrÇok sevap dağıtan, ibadetlerden minnettar
El-AliyyYüce, ulu olan
El-KebîrBüyük, enginlikte eşi olmayan
El-HafîzKoruyan, gözeten
El-MukîtBesleyen, gıda veren
El-HasîbYeterli olan, hesap gören
El-CelîlAzametli, yüce
El-KerîmCömert, dağıtmayı seven, ödüllendirmeyi seven
Er-RakîbGözetleyen, denetleyen
El-MucîbDuaları kabul eden, istekleri gören
El-VâsiGeniş, kapsamlı bilgi sahibi herşeye hakim
El-HakîmHüküm ve hikmet sahibi
El-VedûdÇok seven, sevgi dolu
El-MecîdŞerefli, yüce, en güzel övgülere layık olan
El-BâisDirilten, hayat veren
Eş-ŞehîdHer şeye şahit ve hazır olan
El-HakkGerçek, var olan
El-VekîlKoruyucu, güvenilir temsilci, herşeyin en güvenilir vekili
El-KaviyyGüçlü, kuvvetli, kudreti azalmayan
El-MetînSağlam, her şeye dayanıklı, pek güçlü olan
El-VeliyyDost, yardımcı, yardımı seven
El-HamîdÖvülmeye layık olan, hamd edilen
El-MuhsîSayan, hesaplayan, bilen
El-MübdiBaşlatan, ilk yaratan
El-MuîdTekrar yaratan, ölüleri tekrar diriltecek olan
El-MuhyîHayat veren
El-MümîtÖldüren, hayatı sonlandıran
El-HayyDaima diri, ölümsüz olan
El-KayyûmVarlığını devam ettiren, kendi kendine yeten
El-VâcidBulan, keşfeden, gizli olan her şeyden haberdar olan
El-MacîdÜstün, şanlı, kerem sahibi
El-VâhidTek, eşsiz sıfatlı olan
Es-Samedİhtiyaçsız, her şey O’na muhtaç
El-KâdirGüç yetiren, kudret sahibi
El-MuktedirHer şeye gücü yeten
El-MukaddimDilediğini öne alan, tercih eden
El-Muahhirİstediğini arkaya bırakan, geriye koyan
El-Evvelİlk olan, varlığının başlangıcı olmayan
El-ÂhirSonu, bitişi olmayan
El-ZâhirAçık, ortada olan, delili var olan
El-BâtınGizli, saklı olan
El-VâlîYöneten, idare eden
El-MüteâlîYüceler yücesi, ulu olan
El-Berrİyilik eden, lütufkar
Et-TevvâbTövbe kabul eden, affedici olan
El-Müntekimİntikam alan, ceza veren
El-AfüvvGünahları bağışlamayı seven
Er-RaûfŞefkatli, çok merhametli olan
Mâlik-ül MülkMülkün sahibi, egemen olan
Zül-Celâli vel ikrâmCelal ve ikram sahibi, büyüklük ve lütuf sahibi
El-MuksitAdaletli, hakkı gözeten, her şeyi doğru yapan
El-CâmiToplayan, bir araya getiren
El-GaniyyZengin, varlık sahibi, ihtiyaçsız olan
El-MugnîZengin eden, ihtiyaçları gideren
El-Mâniİstemediği her türlü şeyi engelleyen
Ed-DârrKötülükleri, elemi yaratan
En-NâfiGüzellikleri ve iyilikleri yaratan
En-Nûrİstediğine aydınlık veren nurlandıran
El-HâdîYol gösteren, rehber olan
El-BedîBenzersiz yaratan, örneksiz olan
El-BâkîEbedi, sonsuz olan
El-VârisHer şeyin mirasçısı, kalıcı olan
Er-ReşîdDoğru yolu gösteren, irşad eden
Es-SabûrÇok sabırlı, tahammüllü olan
Allah’ın isimleri tablosu

Esma’ül Hüsna Okumanın Faydaları

İnsanların gönlüne ve ruhuna derman olan Allah’ın isimlerini anlam ve tılsımına sığınarak okumanın, manevi anlamda ruhu beslediğini ve Allah’a olan bağlılığı arttırdığını biliyoruz. Allah’ın isimleri, O’nun sınırsız gücünü, merhametini ve sevgisini yansıtan anahtar kelimelerdir. Bu güçlü isimlerin anlamını bilmek ve düzenli olarak okumak, insanı iç huzura kavuşturmak ve ibadetlerdeki hassasiyeti arttırmak anlamına geliyor. Allah’ın isimlerinin gücüne sığınmak, koruyucu bir kalkan gibi daima yanınızda olur ve kötülüklerden koruyacaktır.

Evlerimiz, her birimizin huzur ve sükûnet aradığı kutsal alanlardır.  Allah’ın 99 ismi düzenli olarak okuyan bir kişinin evi, bereket ve huzur ile dolup taşar şüphesiz. Duaların kabul edilmesi ve hane içinde huzurun artması için Allah’ın mübarek isimleri her gün ve her an okumak önemlidir. Tek tek isimleri defalarca tekrarlamak, bereketin artmasına ve ruha şifa olmasına yardımcı olacaktır.

Düzenli bir şekilde okumak, insanın kalbini de yumuşatır. Bu sayede insanlar arasında daha iyi bir davranış ve güzellikle nasihat etmek mümkün olur. İsimlerin anlamını ve tılsımını kavrayarak, insanlarla olan ilişkilerimizde daha hoşgörülü ve merhametli oluruz. Bu da toplumda daha büyük bir etki yaratmamızı sağlamaktadır.

Allah’ın 99 İsmi ve Sırrı ve Faziletleri

esmaül hüsna okumanın faziletleri
cenabı allahın 99 ismini okumanın faziletleri

Allah’ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna’nın bazı isimlerinin sırlarını ve anlamlarını paylaşacağım. Esmaül Hüsna, İslam inancında Allah’ın isimlerinin en güzel ifadesidir ve bu isimlerin özel anlamlara sahiptir. Ezberlemek ve anlamını bilmek, manevi bir bağ kurmamıza ve Allah’a daha yakın hissetmemize yardımcı olur. İşte bazı isimlerin sırları ve anlamları:

  • Allah, kalbe iman dolmasına yardımcıdır. 66 defa okumak, imanımızın güçlenmesine ve kalbimizin Allah sevgisiyle dolmasına katkıda olmaktadır
  • Er-Rahman, Allah sevgisi kazanmayı sağlamaktadır.  298 defa okumak, Allah’a olan sevgi ve bağlılığımızın artmasına vesile olmakta.
  • Er-Rahim, maddi ve manevi rızka ulaşmamız içindir.  258 defa okumak, Allah’ın bize bereketli ve bol rızıklar sağlaması için niyazda bulunmamıza vesiledir.
  • El-Melik, emir sahibi olmaya yardımcı olur. 91 defa okumak, hayatımızda daha fazla kontrol sahibi olmamıza ve doğru kararlar almamıza destek olacaktır.
  • El-Kuddüs, günahlardan kurtulmaya okunur. Bu ismi 170 defa okumak, günahlarımızdan arınmamıza ve daha temiz bir kalple Allah’a yaklaşmamıza yardımcıdır.
  • Es-Selam, korktuklarımızdan emin olmamıza yardım eder. 131 defa okumak, iç huzura ve güvene kavuşmamıza katkıda bulunabilir.
  • El-Mümin, kötü hastalıklardan korunmamıza hedefler. 137 defa okumak, bedensel ve ruhsal sağlığımızın korunmasına vesile olabilir.

Şifa için Okunan Allah’ın İsimleri

Şifa kaynaklarımızın başında gelen Esma-i Hüsna, kalp hastalıklarına ve ruhsal hastalıklara şifa olduğuna inanıldığı için özellikle bu tip rahatsızlıklara sahip olanlar tarafından okunması tavsiye ediliyor. İnsanlara merhamet eden Rabbimizin isimlerini zikretmek, kalpteki sıkıntıları ve ruhsal dengesizlikleri hafifletiyor, huzur ve sükunet sağlıyor.

Rahmân ismi  özellikle ahirette sadece müminlere merhamet eden Allah’ı anlatır. İnsanlara merhamet etmesi, hastalıklara ve zorluklara karşı sabır ve teslimiyet anlamı taşıyor. Rahmân isminin kanser ve diğer ölümcül hastalıklara şifa olduğuna inanıyoruz. İnsanın iman gücünü artırarak, hastalığa ve zorluklara karşı mücadele etmesine yardımcı olabiliyor. Esma-i Hüsna’nın şifa kaynağı olarak okunabilmesi için, öncelikle kalpten gelerek samimiyetle zikredilmelidir. Allah’ın isimleri üzerinde derinleşmek, anlamını kavramak ve anlamlandırmak da önemlidir. Bu isimlerin şifa kaynağı olabilmesi için, sadece okumak yeterli olmayabilir. İçtenlikle niyet edilerek ve dua ederek okunması daha etkili olacaktır.

Esma-i Hüsna’nın şifa kaynağı olarak okunması tavsiye edilen isimler arasında Şâfî, Kāfî, Mû’min, Muhaymin, Bârî, Kâdir, Müteâlî ve Vedud isimleri vardır. Bu isimler insanlara güven, koruma, yaratıcılık, güç ve sevgi sağlıyor. Hastalıklara ve zorluklara karşı direnç ve dayanıklılık kazandırıyor.

Allah’ın 99 İsmi Zikir Olarak Çekilir Mi?

Gündelik hayatımızda tanıdığımız bir isim olan Ender Saraçoğlu aynı zamanda ayurveda uzmanı olarak da biliyoruz. Bu alanda çeşitli araştırmalar yapan ünlü isim de elde ettiği bilgiler ile Allah’ın 99 isminin faydalarını kanıtlayan cinsten açıklamalar yapmaktadır. Özellikle Allah’ın 99 ismi zikir konusunda bazı Esma’ül Hüsnalar ön planda yer almakta.

El Hayy ismi, Allah’ın sonsuz hayat sahibi olduğunu ifade ediyor. Bu isim, özellikle genç ve diri kalmak isteyenlere yöneliktir. İnsan bedeni, ruhu ve zihniyle birlikte başarılar elde etmek ve hayatı dolu dolu yaşamak için sağlıklı ve enerjik olmalıdır. El-Hayy ismini sürekli hatırlamak ve zikretmek, bu gençlik ve dirilik enerjisini yaşamımızın her alanına yaymamıza yardımcı olduğu biliniyor.

El-Hayy ismini zikretmek için düzenli bir rutin oluşturmak faydalıdır. El-Hayy isminin yanı sıra, Er-Rahman Er-Rahim ve Ya Fettah Ya Rezzak gibi diğer isimlerle de birlikte zikredilir. Bu isimlerin de gençlik, sağlık ve bolluk gibi anlamları vardır. 99 ismi de farklı anlamlara sahip olup zikredildiği takdirde zikreden kişinin kalbini ferahlatmakta ve kişinin sıkıntılarına çare bulmaktadır.

Rabbimizin bize verdiği isimler, her türlü ihtiyacımıza cevap verecek güce sahiptir. Neyi arzu ediyor ve ihtiyaç duyuyorsak, bu isimlerin tecellilerini hayatımıza dahil ederek manevi olarak büyük bir rahatlama elde edebiliriz. Allah’ın 99 ismine dair yapılan araştırmalar doğrultusunda dünya üzerinde bulunan birçok varlık Allah’ın ismi ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde bulunan Hadis ve Kur’an-ı Kerim gibi kaynaklar ile birlikte birleştiği takdirde hiçbir şeyi nedensiz olmadı tekrar gün yüzüne çıkıyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz