Pazartesi Günü Dua Zikir ve Esmalarını Okuyun

0

Pazartesi günü dua zikir ve esmaları nelerdir? Bunlar nasıl okunur? Pazartesi günü İslam dininde önemli günlerden biridir. Çünkü Hz. Muhammed S.A.V.’e vahiy geldiği zaman günlerden Pazartesi’dir. Bu zikir ve esmaları düzenli okuyabilirsiniz.

Ancak özellikle Pazartesi içerisine duaların makbul olduğu zamanların unutulmaması ve geldiği zaman düzenli şekilde okunması tavsiye edilir. Ayrıca sabahın ilk saatleri geldiği zaman ya da gece yarısı olduğunda edilmesi önemlidir.

Pazartesi Günü Hangi Tesbih Çekilir?

Cenabı Allah’ın esmalarından başlayalım;

 • El Mumin
 • El Musavvir
 • El Vasi
 • El Vedüd
 • El Batın

Bunları gün içerisinde sık sık tekrar edelim. Haftaya başlangıç günü olan Pazartesi aynı zamanda Peygamber Efendimize ilk vahyin de geldiği gündür. Bunları düzenli olarak okuduktan sonra Allah’ın izniyle feraha çıkabilir, kısmetinizi açabilirsiniz. Her bir dua, zikir ve esmanın anlamı farklı olup okumaya başlamadan önce bunlar da bilinmelidir. Yukarıdakilerin yanı sıra şunları etmek de tavsiye edilir:

 • Rahman: Her şeyi kuşatan, geniş rahmet sahibi olan.
 • Rahim: Merhametli, şefkatli olan.
 • Vâris: Her şeyin sahibi ve mirasçısı olan.
 • Müferric: Darlıkları açan, sıkıntıları gideren.
 • Vahid: Benzersiz, tek olan.
 • Ahad: Eşi ve benzeri olmayan, biricik olan.
 • Semi’: Her şeyi işiten, duyan.
 • Basir: Her şeyi gören, bilen.
 • Müheymin: Gözetleyen, koruyan.

Pazartesi günü hangi tesbih çekilir sorusuna verilebilecek yanıtlardan bazıları bu şekildedir. Anlamları bile beraber bunları görebilir ve düzenli bir şekilde edebilirsiniz. 

Pazartesi Günü Murad İçin Okunacak Dua

PAZARTESI GUNU DILEKLERIN KABULU ICIN DUA
PAZARTESİ DUA VE DİLEKLERİN KABUL OLMASI İÇİN DUA

Pazartesi günü Murad için okunacak dua nedir? Her insanın dileği ve muradı vardır. Aşağıdaki duayı okuyanın Allah’ın izniyle muradı gerçekleşecektir.

 • Allahummehdinî fîhi li-salih’il-e’mali, vegzi lî fîh’il-havaice ve’l-amal.
 • Ya men la yehtacu ile’t-tefsiri ve’s-sual.
 • Ya alimen bima fî sudur’il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih’it tahirin

Bu duayı Pazartesi günü sık sık okumak tavsiye edilmektedir. Ancak kişiler bu esnada çalışmayı unutmamalıdır. Örnek olarak iş bulmayı murad eden kişiler iş bulmak için çaba göstermelidir. Zengin olmayı murad edenler çalışmalı ve helal kazanmalıdır. Bir araba almayı isteyen kişiler ise birikim yapmaya başlamalıdır. Ayrıca sabah namazından sonra istediğiniz kadar bu duayı de edebilirsiniz:

 • Elhamdü Lillahilleziftehara bi ulivvihi ve ala bi fahrih.Va’berra bi kuvvetihi ve alimes sirra ve alaniyeh
 • Rabbena lekel hamdü ve bekaü ve azametü vel kibriyaü.Bediy’us semavati vel erdi zül batşiş şedidi vel kuvvetil metin.Rabbü erbab.Ve malikür rikabi la ilahe illa hüvel halikul bariül musavviru lehül  esmaül husna,yüsebbihu lehu ma fis semavati vel erdi ve hüvel azizül hakim.
 • Allahümme akbıd annil hvevete ve mekral makirin.Ve cevral cairin.
 • Fe innei asbahtü müteharrizen bike la emlikü ma ercu ve la estetıy’u def”a ma ecidü.Ya faricel hümumi ve ya kaşifel ğumüm.
 • Ve ya mücibe da’vetil mazlüm.La tüazzibni bi kesrati zünubi.Fağfir li verhamni inn tüazzibni fe bi zenbi.Ve in tağfir li fe inneke entel azizül hakim.

Bu iki dua Pazartesi günü dua zikir ve esmaları arasında unutmadan sık sık edilmelidir.

PAZARTESI GUNU ZIKIRLER
pazartesi günü okunacak zikirler
El Mümin137 ya da 136 adet
El Müsavvir336 adet
El Vasi137 adet
El Vedüd20 adet
El Batın62 adet
pazartesi günü dua zikir ve esmaları tablosu

Pazartesi Günü Okunacak Esmalar ve Faziletleri

Pazartesi günü okunacak esmalar ve faziletleri ne okunduğuna göre değişir. Ya Mümin okumak kişinin kendisini güvende hissetmesini, kötü hastalıklara düşmemesine yardımcı olur. Pazartesi akşamları dua etmek özellikle tavsiye edilmektedir.

136 defa okunabilecek olan Ya Mümin duası kötü hastalıkların vereceği etkilere karşı da yardımcı olur. Ya Musavvir esması ise kişilere güç verebilir, kötülüklerden ve yoldan çıkmadan koruyabilir. Zor işlerde başarılı olmak, ifade güçlüklerini aşmak için okunmalıdır. Bu kapsamda 336 defa okunabilir. Ya Vedud ise insanların sevgisini elde etmek, sevgi dolu ve güzel güne başlayabilmek için yardımcı olabilmektedir. 

Bu bakımdan Pazartesi günü okunacak esmalar ve faziletleri oldukça fazladır. Ya Vasi duası da onlardan bir tanesi olup rızık ve sıhhat için okunabilir.

Pazartesi Okunacak Sureler

 • 100 defa istiğfar (estağfirullah el azıym ve etübü ileyk)
 • Salavat getirme
 • 41 Fatiha suresi
 • 1 Yasin-i Şerif
 • 1 Vakıa suresi
 • 1 Fetih suresi

Bunların yanı sıra Pazartesi okunacak sureler arasında 41 defa aşağıda olan duayı etmeniz de önerilmektedir:

 • Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke
 • Mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.
 • Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl ve tuhricü’l-hayye
 • Mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab

Tüm bunları düzenli bir şekilde uygulayınız.

Pazartesi Okunacak Zikirler

Pazartesi günü okunacak zikirler yukarıdakilerin dışında da yer almaktadır. Müslümanlara ayrıca şu gibi zikirleri de etmeleri önerilir:

 • Aziz: Azamet ve izzet sahibi olan.
 • Cebbar: İradesi dışında hiçbir şeyin olmadığı, her şeyi zorla yerine getiren.
 • Mütekebbir: Her şeyin en büyüğü olan, yüce ve büyük olan.
 • Malik: Egemenlik sahibi, mülkün gerçek sahibi olan.
 • Kuddus: Kutsal olan, her türlü eksiklikten uzak olan.
 • Samed: Her şeye muhtaç olmayan, herkesin O’na muhtaç olduğu.
 • Mü’min: İman veren, güven veren.

Tüm bunlar Pazartesi geldiği edilmeldir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz