Beklenen İstanbul Depreminden Önce Bu Duaları Okuyun

0

Beklenen İstanbul depremi öncesi Allah’tan (c.c.) afetlerde korunma, güvenlik ve sabır isteme amacıyla okunabilecek dualar ve ayetleri bilmek önemlidir. İslami öğretilere göre felaket anlarında ve sonrasında yapılması önerilen dua örnekleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in afet zamanlarında yaptığı dualar, toplumsal dayanışmayı artıracak dualar ve Kuran’dan afetlerden korunmaya yönelik ayetleri sizler için derledik. Her müslümanın zor zamanlarda başvurabileceği bu dualar, afet anında metanetimizi korumamıza ve Allah’ın (c.c.) lütfuna sığınmamıza yardımcı olacaktır.

Korunma ve Güvenlik İçin Dualar

Korunma ve güvenlik için dualar, bireyin kendisini ve sevdiklerini her türlü tehlike, zarar ve afetten korumak için Allah’a (c.c.) yaptığı samimi niyazları içerir. Bu dualar, genellikle Allah’tan (c.c.) merhamet, koruma ve yardım isteme üzerine odaklanır. Özellikle beklenen doğal afetler öncesinde ve sırasında, müminlerin güvenliklerini artırmak, korku ve endişelerini hafifletmek için bu tür dualara başvurması önemlidir.

deprem ile ilgili korunma duasi 1
depremden korunma duası
deprem ile ilgili korunma duasi
evi depremden koruma duası

Felaket Anlarında Okunacak Dualar


Felaket anlarında okunacak dualar, müminleri zor durumlarda Allah’ın (c.c.) yardımına, korumasına ve rahmetine sığınmaya yönlendirir. İstanbul’da herhangi bir deprem, sel gibi doğal afetlerde veya herhangi bir felaket anında okunması tavsiye edilen bazı dualar şunlardır:

  • İstiaze Duası: “Euzu bikelimatillahi tammati min şerri ma halak“. Meali şöyledir : ” Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım”.
  • Tevbe ve İstiğfar Duası: ” Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.
  • Ayete’l-Kürsi ve Muavvizat Sureleri: Bu duaları buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.
  • Hasbunallah Duası: “Hasbunallahu ve ni’mel vekil“. Meali: ”Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.”
deprem duasi
istanbul depremi dua korunma

Sabır ve Metanet Duaları

Sabır ve metanet duaları, zor zamanlarda, sıkıntı ve musibetler karşısında sabırlı olmayı ve metaneti korumayı Allah’tan (c.c.) istemek için edilen dualardır. Bu dualar, müminleri sıkıntılı durumlarda Allah’a (c.c.) daha çok yönelmeye ve O’ndan yardım dilemeye teşvik eder.

deprem icin sabir duasi
deprem anında sabır duası
  • Sabır Duası: “Rabbena afrig aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel-kavmil-kafirin“. Meali: ”Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et”
  • İstiğfar ve Tevekkül Duası: “Allahümme inni a’uzu bike min alhammi vel hazan” (Allah’ım, beni üzüntü ve kederden koru).

Afetlerden Korunma Ayetleri

Afetlerden korunma ayetleri, Kur’an’da Allah’ın (c.c.) koruması ve yardımı için okunabilecek, müminleri afet ve musibetlerden ayetlerdir. Bu ayetler, Allah’ın (c.c.) rahmetine, merhametine ve kudretine olan inancı yansıtır ve müminleri afet zamanlarında O’na sığınmaya teşvik eder.

Ayete’l-Kürsi (Bakara Suresi, Ayet 255)

Okunuşu: “Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te’huzuhu sinetun vela nevm. Lehu ma fissemavati vema fil’ard. Men zellezi yeşfe’u indehu illa bi iznih. Ya’lemu ma beyne eydiyhim vema halfehum. Vela yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bima şae. Vesi’a kursiyyuhus semavati vel’ard. Vela yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim.”

Meali: “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Diridir, kaimdir. O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir? O, önlerinde olanları da arkalarında olanları da bilir. Kendi ilmi dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. O, bunları korumakla yükümlü değildir. O, yücedir, büyüktür.”

Felak Suresi

Okunuşu: “Kul e’uzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikin iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”

Meali: “De ki: Sabahın Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, Kıskandığı zaman kıskancın şerrinden.”

Nas Suresi

Okunuşu: “Kul e’uzu bi rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezı yuvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti ven nas.”

Meali: “De ki: İnsanların Rabbine, İnsanların hükümdarına, İnsanların ilahına sığınırım. Göğüslerde vesvese veren gizli vesvesecinin şerrinden, Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan.”

Âl-i İmran Suresi, Ayet 173

Okunuşu: “Ellezine kalu lehumun nasu innen nase kad cemeu lekum fehşevhum fezeadethum imana ve kalu hasbunallahu veni’mel vekil.”

Meali: “İnsanların, ‘Size karşı insanlar toplandı, onlardan korkun’ dedikleri zaman, bu durum onların imanlarını artırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ dediler.”

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Afet Anındaki Dua Örnekleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), afet ve zorluk anlarında Allah’a (c.c.) dua ederek O’ndan yardım ve koruma istemiştir. Bunlar:

Rüzgarın Şiddetli Estiği Zaman Okunan Dua

“Allahümme inni es’elüke hayraha ve hayra ma fiha ve hayra ma ürsilet bih. Ve euzü bike min şerriha ve şerri ma fiha ve şerri ma ürsilet bih.”

Anlamı: “Allah’ım, senden bu rüzgarın hayrını, içindeki hayrı ve hayır için gönderildiği şeyi isterim. Şerrinden, içindeki şerden ve şer için gönderildiği şeyden Sana sığınırım.”

Yağmurun Fazla Yağması Durumunda Okunan Dua

“Allahümme seyyiban nafi’a.”

Anlamı: “Allah’ım, faydalı bir yağmur nasip et.”

Deprem ve Doğal Afetlerde Okunan Dua

“Allahümme la taqtulna biğadabike ve la tuhlikna bi azabike ve afina kable zalik.”

Anlamı: “Allah’ım, gazabınla bizi öldürme, azabınla helak etme ve bunlardan önce bize afiyet ver.”

Afet Sonrası Yapılacak Dualar ve Zikirler

Afet sonrası yapılacak dualar ve zikirler, müminlerin Allah’tan (c.c.) yardım, sabır ve iyileşme dilemek için edeceği niyazlardır. İslam’da, afet ve musibetler sonrasında yapılabilecek dualar şu şekildedir:

  • Sabır Duası: “İnnellahe ma’as sabirin” Anlamı: ”Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir”
  • Mağfiret ve Merhamet Duası: “Rabbenağfir lana ve li ihvaninellezine sebaku na bil iman” Anlamı: ”Rabbimiz, bizi ve imanda bizden önce olan kardeşlerimizi bağışla”
  • Teselli ve Şifa Duası: “Allahümme Rabbe’n-nâsi! Ezhibi’l-be’se, veşfihi, ve ente’ş-şâfi. Lâ şifâe illâ şifâüke. Şifâen lâ yüğâdiru sekamâ.” Anlamı: ”Ey insanların Rabbı, bu hastalığı gider, şifa ver. Sen şifacısın, senin şifan dışında şifa yoktur, hastalık bırakmayan bir şifa ver”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz