Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi Konuşması

0

Müslümanlar için çok önemli mesajlar içeren Veda Hutbesi, Peygamberimizin son haccı öncesinde yapılmıştır. Esasında tek bir konuşma gibi görülse de Veda Hutbesi, iki farklı günde tamamlanmış iki parçadan oluşur. Veda Hutbesi metni içinde Müslümanların mutlaka kulak kabartması gereken çok önemli bilgiler ve öğütler yer alır.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veda Hutbesi

Müslüman ordusunun Tebük seferi dönüşünde 631 yılında yapılacak olan hacda, cahiliye Araplarının uyguladığı nesi nedeniyle zilkade ayında vaktinden önce yapıldı. Bunu bildiren Hz Peygamber, bu geleneği sonlandırmak için veda haccına kadar bekledi. Peygamberin ilk haccı Hz. Ebubekir yönetiminde yapılarak cahiliye dönemindeki geleneğin artık son bulduğu belirtildi. Veda Hutbesi, son konuşma olduğu için veda anlamı taşımaktadır.

Hicri takvime göre 10. yılda gerçekleştirilen bu hutbede Müslümanlara önemli öğütler yer almaktadır. Bu hutbeden sonra peygamberin hac edemeyeceği tüm Müslümanlara bildirilmiştir. Tek bir hutbe gibi görünse de bu konuşma farklı yerlerde ve farklı günlerde gerçekleşmiştir. Daha sonrasında İslam alimleri tarafından tek bir hutbe haline getirilmiştir. Bu hutbe, sadece Arabistan yarımadasındakiler değil dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından çok büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Maddeler Halinde Veda Hutbesi Konuşması

Veda hutbesi şu şekildedir;

veda hutbesi sayfa 1
veda hutbesi sayfa 1
veda hutbesi sayfa 2
veda hutbesi sayfa 2
peygamberimizin son konuşması sayfa 3
peygamberimizin son konuşması sayfa 3
peygamberimizin son konuşması sayfa 4
peygamberimizin son konuşması sayfa 4
hz muhammed hutbesi sayfa 5
hz muhammed hutbesi sayfa 5
hz muhammed veda hutbesi 5
hz muhammed hutbesi sayfa 6
hz muhammed hutbesi sayfa 7
hz muhammed hutbesi sayfa 7

Veda Hutbesi Konusu Nedir?

Veda hutbesi, Hz. Peygamber’in son olarak yerine getirdiği bir hutbedir. Bundan sonra bir daha hac edemeyeceğini tüm Müslümanlara bildirmesi, büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Aynı zamanda bu hutbe, inançlılarda Hz. Peygamber’in vefatının yakın olduğunu gösteren bir işarettir. Hz. Peygamber Efendimizin yaşlılık sebebiyle hac yolculuğuna çıkamayacağını ve son hutbesi olduğunu bildirmesi Müslüman aleminde üzüntü yaratmıştır.

Bu hutbe Arafat’ta Mina’da ve sonra yeniden Mina’da olmak üzere parça parça yapılmıştır. Veda hutbesi konusu, Hz. Peygamber’in İslam’ın doğuşundan tebliğ edilmesine kadarki süreci anlatır. Veda hutbesi aynı zamanda tebliğ görevinin artık aktif olarak sona erdiğini tüm Müslüman alemine duyurmasıdır.

” Ey Allah’ın kulları, size Allah’a sığın­manızı, emirlerine yapışmanızı, günahlar­dan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar, O’na itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla, O’nun izni ve yardımıyla başlıyorum. ”

” Ey İnsanlar! Ben sizin hepinize, Al­lah’ın; emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, ilahî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur et­tiği tek yetkili Rasûlüyüm. Beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra, bir daha burada sizinle buluşup buluşamayacağımı bilemiyorum. ”

Veda Hutbesi Nerede Okundu?

Hicri 9 Zilhicce 10 tarihinde (miladi takvime göre 6-9 Mart 632). Bu konuşma 124 bin Müslümana karşı yapılmış ve tebliğ görevinin sona erdiğini belirten bir açıklama metnidir. Arafat’ta Hac sırasında irad edilmiştir.

Hz. Muhammed Veda Hutbesindeki Konuşmalar Ne Anlama Geliyor?

Hz. Muhammed (sav), bu hutbede İslam’ın temel ilkelerini özetlemiş ve Müslümanlara vasiyet niteliğinde talimatlar vermiştir. Herkesin anlayacağı dilde şöyle açıklayalım;

  • Tüm insanların eşit olduğunu, hiçbir Arap’ın bir Arap olmayana, hiçbir beyazın bir siyaha üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün ancak takva ile ölçülebileceğini belirtmiştir.
  • Kadınlara iyi davranılması gerektiğini ve onların haklarının korunması gerektiğini vurgulamıştır.
  • Faiz yasaklanmış ve tüm faiz borçlarının silinmesi emredilmiştir.
  • Cahiliye dönemine ait kan davalarının kaldırıldığını ve bunların altının çizilerek bir daha dönülmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
  • Her Müslüman’ın diğer Müslüman’ın canı, malı ve ırzı üzerinde hakkı olmadığını, bunların dokunulmaz olduğunu bildirmiştir.
  • Allah’ın bu dini tamamladığını ve insanlara kendi nimetini tamamladığını, İslam dinini insanlık için kabul ettiğini duyurmuştur.
  • İslam’ın temel öğretilerinin korunması gerektiğini ve Müslümanların Kuran ve Sünnete sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz