Son Kitap Kuran-ı Kerim İle İlgili Tüm Sorular ve Cevapları

0

Mucizevi kitap Kuran-ı Kerim ile ilgili aklınıza takılan tüm sorular ve cevapları bu kaynakta. Hangi durumlarda okunmaz, nasıl indi, ne zaman kitap haline çevirildi, kimlere okunur ve günlük yaşamımızdaki durumların Kuran-ı Kerim’deki yazılanları hakkında bilgi edinin.

Kuran-ı Kerim’i abdestsiz okuyabilir miyiz?

abdestsiz kuran okunur mu

Sevgili kardeşim, Kuran-ı Kerim, İslam’ın rehberi ve müminler için bir nurdur. Abdestsiz Kuran okuma meselesine gelince: Kuran’ı Kerim’in Arapça olarak yazılı olan mushafını (yani fiziksel olarak elle tutulan kısmı) tutmak için abdestli olmanız en doğrusudur. Ancak, Kuran’ı Kerim’i okumak için abdest şartı bulunmamaktadır. Yani bir kimse abdestsiz iken Kuran ayetlerini okuyabilir veya dinleyebilir. Bu bir hadis kaynağında şöyle açıklanmaktadır : ” Abdestsiz Kur’an tutulabilir ve okunabilir. ” [3773- Buhari]

Balıklı göl hikayesi Kuran’da geçiyor mu?

balıklı göl hikayesi gerçek mi

Bu hikaye, Hz. İbrahim’in Nemrut’a karşı direnişini ve Nemrut’un Hz. İbrahim’i ateşe atma olayını temsil eden bir hikayedir. Biliyorsunuz ki Balıklı Göl Şanlıurfa’da. Bu olay orada gerçekleşmiştir. Balıklı göl içindeki balıklar da bu kutsal hikaye meselesiyle avlanması yasaktır. Kuran-ı Kerim’de Balıklı Göl’ün ismi doğrudan geçmez. Fakat Hz. İbrahim’in Nemrut tarafından ateşe atılması ve Allah’ın bu ateşi Hz. İbrahim için serin ve selametli kılması Kuran’da anlatılır (Enbiya, 21:68-69). Ancak bu olayın Balıklı Göl’de mi yoksa başka bir yerde mi gerçekleştiği Kuran’da belirtilmemiştir. Bu olay taa o zamanlardan itibaren kulaktan kulağa aktarıldığı için Urfa’da gerçekleştiğine inanılır.

Adetliyken yani regl halindeyken Kuran dinleyebilir miyim?

reglken kuran dinlenir mi

Adetliyken Kuran’ı Kerim dinlemenin bir sakıncası yoktur. Yani bir kadın adetliyken Kuran’ı Kerim dinleyebilir, telefonundan ya da radyodan Kuran tilaveti dinleyebilir. Bu konuda, adetli bir kadının Kuran dinlemesini yasaklayan herhangi bir ayet veya hadis yoktur. Ancak adetliyken Kuran’ı elle tutmak ve okumak sakıncalıdır.

Kuran’ı Kerim gökten mi indi?

kuran gökten mi geldi

Sevgili kardeşim, Kuran-ı Kerim’in indirilişiyle ilgili bu sorun, bazen yanlış anlaşılmaların sebebi olabilmektedir.:) “Gökten indi” tabiri, bazen mecazi bir ifade olarak kullanılır ve doğrudan fiziksel bir iniş anlamına gelmez.

Kuran-ı Kerim, Allah Teâlâ’nın kelamıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Cebrail (a.s.) vasıtasıyla 23 yıl süresince parça parça vahyedilmiştir. Bu vahiy, belirli zamanlarda, belirli sebeplere binaen ve genellikle belirli olayların ardından gelmiştir. “Kuran gökten indi” ifadesi, Kuran’ın Allah’tan geldiğini vurgulamak için kullanılır. Yani Kuran-ı Kerim Allah tarafından yazılmıştır ve herhangi bir insan tarafından yazılmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle, “gökten indi” diye söylemek, Kuran’ın aslen nereden geldiğini belirtmek için kullanılır, fiziksel olarak gökyüzünden aşağıya inen bir kitap şeklinde algılanmamalıdır.

Kuran ne zaman kitap haline getirildi?

kuran ne zaman tek nüshada toplandı

Sevgili kardeşim, bu gerçekten önemli bir konu. Bu konuya değindiğin için teşekkür ederim. Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vahyedildiği andan itibaren sahabeler tarafından ezberlenmekte ve yazılmaktaydı. Ancak bu yazmalar dağınık parçalar halindeydi ve bir araya getirilmemişti.

Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V efendimizin vefatından sonra, Bedir ve Uhud gibi savaşlarda birçok hafız sahabenin şehid olması, bazı sahabelerin endişelenmelerine sebep oldu. Bu endişeler üzerine, halife Hz. Ebu Bekir döneminde, Zeyd bin Sabit önderliğinde toplanıldı ve kitabımız Kuran-ı Kerim-i bir araya getirme görevi bu sahabilere verildi. Bu birlik, Kuran’ı yazmış olan sahabilerden ve hafızlardan gelen bilgilerle Kuran’ı bir araya getirdi ve tek bir mushaf haline getirdi. Buna “Sahife-i Şerife” veya “Mushaf-ı Şerif” denmiştir. Bu, Kuran’ın ilk resmi kopyasıydı ve Medine’de saklanmıştı.

Daha sonra, 3. halife Hz. Osman döneminde, İslam topraklarının genişlemesiyle birlikte, Kuran’ın farklı bölgelerde biraz farklı okunmaya başladığı gözlemlendi. Bu, Kuran’ın yazımı ve okunuşundaki farklılıklardan kaynaklanıyordu. Bunun üzerine Hz. Osman, aynı komisyondan Kuran’ın resmi bir kopyasını oluşturmasını istedi. Oluşturulan bu kopyalar, İslam dünyasının dört bir yanına gönderildi ve bu sayede Kuran’ın bütünlüğü korundu. Allah’ın kelamı olan Kuran-ı Kerim, hem yazılı olarak hem de ezber yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Betül isminin Kuran’daki anlamı nedir?

betül ismi kuranda geçiyor mu

“Betül” ismi doğrudan olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almaz. Ancak bu isim tarihte Hz. Meryem için kullanıldı. “Betül”, Arapça kökenli bir sıfat, “bekâr” ya da “iffetli” anlamlarına gelir. Dinimizde, Hz. Meryem’e Betül isminin kullanılmasının sebebi namus ve temizliği sebebiyledir.

Abdestsiz telefondan Kuran okunur mu?

tabletten abdestsiz kuran okuyabilir miyi

Telefon, tablet veya bilgisayar gibi dijital cihazlardan Kur’an okumak söz konusu olduğunda ise durum biraz daha farklıdır. Günümüzde birçok alim, dijital cihazların klasik mushafın yerini tutmadığı görüşündedir. Bu nedenle, bu cihazları tutarken ve bu cihazlar üzerinden Kur’an okurken abdest şartı aranmaz. Dijital bir cihazda Kuran okurken, aslında fiziksel bir nüsha ile doğrudan temas kurmuş olmuyoruz. Fakat her ne sebeple olursa olsun kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i okurken tavsiyemiz yine abdestli olmanızdır. Eğer iç huzuru ve manevi bir bağlantı kurmak istiyorsanız, abdest alarak telefondan Kuran okumanızı tavsiye edebilirim.

Kuran’da kaç ayet var?

kuranda kaç ayet var

Kur’an-ı Kerim’de toplam 6.236 ayet bulunmaktadır. Ancak bu sayı, bazı ayetlerin nerede başlayıp nerede bittiğine dair mezhepler arasındaki farklı görüşlere bağlı olarak bazen birkaç ayet farklılık gösterebilir. Ancak genel kabul gören sayı 6.236’dır.

Asaf ismi Kuran’da geçiyor mu?

asaf ismi kuranda var m

Hayır, “Asaf” ismi Kuran-ı Kerim’de geçmez. Ancak İslam tarihinde ve bazı İslami kaynaklarda “Asaf” ismi, Hz. Süleyman’ın veziri olarak bilinen bir kişiye atıfta bulunmak için kullanılır. Bu ismin Kuran’da geçmemesi, Asaf’ın var olmadığı anlamına gelmez. Sadece Kuran’da bu isme doğrudan bir atıf bulunmamaktadır.

Baş açıkken ( örtüsüz ) Kuran okunur mu?

örtüsüz kuran okunur mu

Kadınlar için başörtüsü, namaz kılmak gibi ibadetler sırasında zorunludur. Ancak Kuran okurken başın örtülü olması zorunlu değildir. Yani bir kadın başı açıkken Kuran okuyabilir. Erkekler için ise bu durum zaten söz konusu değildir; erkeklerin başı açıkken Kuran okumasında bir sakınca yoktur.

Cünüpken kuran dinlenir mi veya okunur mu?

cenabetken kuran okunur mu

Cünüpken Kur’an’ın tilavetini dinlemenin bir sakıncası yoktur. Yani, birisi yüksek sesle Kur’an okurken sen cünüp olsan dahi onu dinleyebilirsin. Ancak, cünüpken kendin Kur’an okumaman veya Kur’an’ın asıl metnine dokunmaman saygı ve maneviyat açısından doğru olandır. Ancak, fiziksel bir mushafa dokunmadan önce gusül abdesti alman gerekmektedir.

Cünüpken Kur’an okumak mekruhtur. Cünüpken Kur’an’ın mushafını elle tutmak ve okumak caiz değildir. Hatim veya dua amacıyla Kur’an ayetlerini kalpten veya hafızadan okumakta bir sakınca yoktur. Ancak, cünüpken abdest alınana kadar Kur’an’ın mushafını tutmamak ve üzerinde düşünerek veya tefekkür ederek okumamak daha uygundur. Bu meselede esas olan, Kur’an’a olan saygıyı korumaktır.

Cenaze yıkanmadan Kuran okunur mu?

cenaze yıkanmadan merhuma kuran okunur mu

Cenazenin yıkanmadığı bir evde Kur’an okunması mekruhtur.

Kuran çarpsın ve Allah çarpsın demek günah mı?

kuran çarpsın demek haram mı

Kur’an çarpsın ya da benzeri ifadeler, İslam’da hoş karşılanmayan, edebe aykırı tabirlerdir. Kur’an-ı Kerim, Müslümanlar için Allah’ın kelamıdır ve büyük bir saygı ve sevgiyle yaklaşılması gereken bir kitaptır. Bu nedenle, Kur’an’ı bir yemin aracı olarak veya bir şekilde lanet ya da beddua aracı olarak kullanmak, ona gerektiği değeri vermemek anlamına gelir. Ancak her insan hata yapabilir. Eğer böyle bir ifadeyi kullanmışsanız, tevbe edip Allah’tan af dilemek, bu hatanın telafisi için güzel bir adımdır. Allah, tövbe edenleri sever ve affeder.

Çalışırken Kuran dinlenir mi?

çalışırken kuran dinlemekte sakınca var mı

Kur’an’ın hürmetine binaen, onun tam bir dikkat ve saygı ile dinlenmesi gerekir. Fakat ne olursa olsun çalışırken Kuran dinlemenin bir sakıncası yoktur.

Kuran değiştirildi mi?

kuranın değiştirildiği doğru mu

Hayır, Kuran değiştirilmedi. Kuran, Allah’ın son ve korunmuş kelamıdır. Allah Kuran’ı koruyacağını bizlere müjdelemiştir. Bunu da şu ayetle anlıyoruz : “Şüphesiz Biz, Zikri (Kuran’ı) indirdik ve elbette Biz onun koruyucusuyuz.” (Hicr, 15:9)

Kuran’ın inişi sırasında, pek çok sahabi ayetleri hafızalarına almış ve yazmıştır. Kuran’ın vahyinin tamamlanmasının ardından, halife Hz. Osman döneminde, Kuran’ın bir araya getirilip kitap haline getirilme süreci tamamlanmıştır. Hz. Osman, bu süreçte Kuran’ın orijinal nüshalarını temel alarak birkaç kopya hazırlatmış ve bu kopyaları İslam’ın büyük şehirlerine göndermiştir. Bu nüshalar, bugün de bazı müze ve kütüphanelerde korunmaktadır.

Dolayısıyla, Kuran’ın değiştirildiği yönündeki iddialar, tarihi ve bilimsel olarak desteklenmemektedir. Kuran, 1400 yıldır aynı metinle Müslümanlar arasında okunmaktadır. Farklı kültürlerde, coğrafyalarda ve dillere sahip Müslüman topluluklar arasında Kuran metninde bir farklılık bulunmamaktadır.

Dövme günah mı Kuran’da geçiyor mu?

dövme kuranda geçiyor mu

Kuran’da dövme konusundan bahsedilmez. Ancak, İslam alimleri dövme konusunda farklı görüşlere sahiptirler. İki görüş vardır. Bunlar:

– İslam’da bedene zarar vermek haramdır. Eğer dövme yapmak bedene zarar verecekse (ağrı, enfeksiyon riski vb. gibi) sakıncalı olabilir ve bu da sonuç olarak haramdır.
– Kuran’da Cenabı Allah’ın yaratılışını değiştirenlerle ilgili genel uyarılar bulunmaktadır. Bu tür değişikliklerin (dövme, dudak deldirme vs.) Allah’ın yaratılışına müdahale etmek olarak değerlendirildiğini unutmamak gerekir.

Netice itibariyle, dövmenin günah olup olmadığı konusunda kesin bir kanaat yoktur.

Kuran evrensel midir?

kuran evrensel mi

Evet, Kuran’ın evrenseldir. Kuran, Allah tarafından tüm insanlığa indirilen son ilahi mesajdır ve bu nedenle zaman ve mekânın ötesindedir. Kuran’da birçok ayette bu evrensellik vurgulanır. Kuran’da şöyle denir: “Bu (Kuran), tüm insanlar için bir öğüttür…” (Sad, 38:87) ve “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdeki şüphe ve kararsızlığı gideren bir şifa ve müminler için bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir.” (Yunus, 10:57).

Ezan okunurken Kuran okunur mu?

ezan okunurken islamın kitabını okuyabilir miyiz

Ezan okunurken Kuran okumanın bir sakıncası yoktur. Ancak, ezana saygı göstermek ve onun kutsiyetini korumak adına, ezan sırasında Kuran okumak yerine ezana kulak vermek ve ona icabet etmek daha uygundur. Ezan bittikten sonra Kuran okumaya devam edebilirsiniz. Ancak bu bir tercih meselesidir ve kişisel olarak nasıl hissettiğinize bağlıdır.

Gusül abdesti ile Kuran okunur mu?

gusül abdesti almak kuran okumak için yeterli mi

Gusül abdesti alındığında, kişi hem namaz kılmak hem de Kur’an okumak için temiz hale gelir. Yani gusül abdesti aldıktan sonra Kur’an’ı Kerim okumakta bir sakınca yoktur.

Güneş doğarken Kuran okunur mu?

gün doğarken islamın kitabını okumak sakıncalı mı

Güneş doğarken, yani tam olarak doğma anında, Müslümanların kılınan sabah namazının ardından belirli bir süre boyunca nafile namaz kılmamaları, bu zaman diliminde nafile ibadetlerden kaçınmaları daha doğrudur. Bu, güneşin doğuşunu şirk koşan bazı kavimlerin güneşi tapma anına denk gelmemesi için önerilir.

Ancak bu süre zarfında Kur’an okumanın bir sakıncası yoktur. Yani güneşin doğduğu andaki bu kısa süre zarfında dahi olsa Kur’an okumanızda bir mahzur görmüyoruz. Kur’an okumak her zaman güzeldir ve her anında fazilet taşır.

Kuran ı Kerim’de köpek haram mı?

islamın kitabında köpek haram diye mi geçiyor

Köpeklerle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de doğrudan bir haram ya da helal ifadesi geçmez. Ancak köpeğin ağzının temiz olmadığına dair bir ayet mevcuttur. Kur’an’da Mâide Sûresi’nde (5:4) köpeklerle avlanmanın caiz olduğu belirtilir, fakat avlanılan hayvanı öldüren köpeğin ağzının yıkanması gerektiği ifade edilir.

Onlar da Allah’ın yarattığı mahlûkat olup, insanlar için bazı görevleri ve faydaları vardır. Evcil hayvan olarak beslenmesi ya da muhafaza amacıyla kullanılmasında bir sakınca görülmezken, ev içinde sürekli olarak bulundurulması konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kuran kaç yılda indi?

kuran kaç senede tam olarak indirildi

Kur’an-ı Kerim, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e toplam 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. İlk vahiy olan Alak Sûresi’nin ilk beş ayeti, Mekke’de Hira Mağarası’nda Peygamber Efendimiz’e 610 yılında Cebrail (a.s.) tarafından getirilmiştir. Son ayet ise, Peygamberimiz’in vefatından kısa bir süre önce Medine’de indirilmiştir. Bu süre zarfında, farklı zamanlarda, farklı olaylara binaen ve farklı sebeplerle ayetler indirilmiştir.

Kerahat vakti Kuran okunur mu?

kerahat vaktinde islamiyetin kitabını okumak doğru mu

Bu vakitler, fecir (sabah namazının farzından önceki sünneti) vaktinin başlamasından güneşin doğuşuna kadar olan süre, tam güneşin tepede olduğu öğle vaktinden öğlen namazına kadar olan süre ve asr namazından güneşin batışına kadar olan süredir. Kerahat vakti, namaz kılmakla ilgilidir. Kuran’ı Kerim okuma hususunda böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla kerahat vakitlerinde de Kuran okumakta bir sakınca yoktur.

Oje ile Kuran okunur mu?

oje ile kuranı kerimi hatmedebilir miyim

Eğer bir kişi oje ile abdest alırsa ve ojenin suyun tırnağa ulaşmasını engellediğine inanıyorsa, bu abdestle kılınan namazın geçerli olup olmadığı konusunda şüpheye düşebilir. Kuran’ı okumak için abdestin farz olmadığını, ancak Kuran’ı elle tutmak için abdestli olmanın gerektiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, bir kişi oje taktığında ve abdest almadan sadece Kuran’ı okumak istiyorsa, bu mümkündür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz