Cenaze Namazı Nasıl Kılınır? Sureler, Niyet ve Dualar

0

Cenaze namazı, İslam inancına göre ölen bir kişinin ardından kılınan farz–ı kifaye namazlarından biridir. Vefat eden kişinin cenazesi gömülmeden önce musalla taşına getirilen tabutun önünde topluca cemaatle kılınan bir namazdır. Cenaze namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur gibi soruların yanıtlarını gelin beraber inceleyelim.

Nasıl Kılınır? ( Kısa Özet )

Cenaze namazı, tıpkı bayram namazlarında olduğu gibi diğer farz ve sünnet namazlarından farklı bir kılınışa sahiptir. Cenaze namazında rüku ve secde yapılmaz. Cenaze namazının kılınışı kısaca şöyledir:

 • Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf tutulur.
 • Cenaze namazı kılmak için öncelikle niyet edilir.
 • İmamın yönlendirmesi ile iftitah tekbiri alınarak namaza başlanır.
 • İmam ‘’Allahu Ekber’’ dedikten sonra eller göbek hizasında bağlanır.
 • ‘’ve celle senaük’’ cümlesi ile beraber cemaat içinden sübhaneke okur.
 • Ardından eller kaldırılmadan tekbir alınır ve salli barik duaları okunur.
 • Tekrar eller kaldırılmadan tekbir alınır ve bilen kişiler cenaze duasını (Tirmizi, Cenaiz, 38 [1024 – 1025]) okurlar. Bilmeyenler ise Fatiha suresini veya başka bir duayı okuyabilirler.
 • Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir ve cenaze namazı tamamlanır.

Cenaze namazı imam tarafından kıldırılacağı için namaz öncesinde de hatırlatmalar yapılacaktır.

Cenaze namazı duaları ve nasıl niyet edilir
Cenaze namazı niyet ve duaları

Cenaze Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Cenaze namazına başlamadan önce niyet ederken vefat eden kişinin kadın ya da erkek olmasına göre farklı niyet edilmektedir. Merhum ve merhume olarak vefat eden kişinin kim olduğu namaz öncesinde duyurulmaktadır. Cenaze namazında niyet ederken: ‘’Allah için namaza, meyyit için duaya, er/hatun kişi niyetine uydum hazır olan imama’’ diyerek niyet edilir. Kalben niyet edildikten sonra imamın arkasında namaza durulur. İmam tarafından ayrıca cenaze namazı nasıl kılınır uygulamalı olarak kısaca çoğu zaman anlatılmaktadır. İmam tarafından yapılan bu açıklamalara da uyarak cenaze namazının kılınması daha eftal olacaktır.

Cenaze Namazında Okunan Cenaze Duası Nedir?

Cenaze namazında okunan cenaze duası kadın, erkek ve çocuklar için farklıdır.

 • Erkek için cenaze duası: ” Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ kebîrinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil’ emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn. ”
 • Kadın için cenaze duası: ” Allahümma’ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale’l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale’l iman. Ve hussa hazihi’l meyyite bi’r ravhi ve’r rahati ve’l mağfireti ve’r rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fiihsaniha ve in kanet musieten fe tecavez anha ve lakkiha’l emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn. ”
 • Vefat eden kişi eğer çocuk ya da mükellef olmayan bir kimse ise duada yer alan: ‘’men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l – îmân’’ cümlesi yerine, ‘’Allâhümme’c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme’c‘alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme’c‘alhü lenâ şefi‘an müşeffe‘an’’ şeklinde dua edilir.

Cenaze Namazında Hangi Sureler Okunur?

Cenaze namazında ilk okunan dua sübhaneke’dir. Subhaneke duasında cenaze namazında okurken ekstradan ”ve celle senaük” ekleriz. Sonrasında ise salli barik duaları okunur. Ardından bilen kişiler cenaze duasını okular, bilmeyen kişiler ise Fatiha suresini okuyabilirler. Cenaze duası üç farklı şekilde okunmaktadır. Cenaze erkek, kadın veya çocuk ise ona göre cenaze duasının okunması gerekiyor. Ölen kişi kadın veya erkek olmasının yanı sıra çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise farklı bir cenaze duası okunmaktadır. Cenaze duası imam tarafından okunabilir. Cenaze namazında sübhaneke, salli barik, cenaze duası ya da Fatiha okunarak namaz tamamlanır.

Cenaze Namazında 3 Tekbirden Sonra Ne Okunur?

Cenaze namazında başlangıç tekbiri ile birlikte toplamda 4 tekbir bulunuyor. Cenaze namazında imam tarafından üçüncü defa tekbir alındıktan sonra cemaatin cenaze duasını okuması gerekiyor. Cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha okuyabilirler.

Cenaze Namazı Kaç Rekat?

Ayakta cemaatle birlikte cenazenin karşısında ve kıbleye dönerek bu namaz kılınmaktadır. İmamın tekbir getirişi ve duaların okunuşuyla birlikte devam eden ve selam vermeye kadar toplamda 1 rekat olarak kılınır. Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirlerden oluşmaktadır. Cenaze namazında iftitah yani başlangıç tekbiriyle birlikte toplamda 4 adet tekbir bulunur.

Alınan ilk tekbirden sonra sübhaneke duası ‘’ve celle senaük’’ cümlesiyle okunur. İkinci tekbirde ise salli barik duası okunur. Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha ya da diğer duaları okurlar. Dördüncü tekbirden sonra selam verilir ve namaz sonlandırılır.

Abdest Almadan Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Dinimize göre sadece cenaze namazı kılarken değil, diğer tüm ibadetleri yaparken mutlaka abdest alınması gerekiyor. Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr – i avret ve niyet gibi şartların tümüne riayet edilmesi gerekilir. Abdest almadan cenaze namazı kılınması caiz değildir.

Eğer bir kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracaksa veya zorunlu diğer haller ortaya çıkmış ise bu durumda teyemmüm ederek de cenaze namazı kılabilir. Ancak bu sadece zaruri hallerde başvurulabilecek bir durumdur. Cenaze namazı da diğer tüm namazlar ve ibadetler gibi abdest alınarak kılınmalıdır.

Ölen Kişinin Cenaze Namazı Kılınmazsa Ne Olur?

Ölen mümin bir kişinin cenaze namazı mutlaka kılınmalıdır. Bir beldede bir kısım Müslümanların bu namazı kılmaları, diğerlerinin üzerinden yükümlülüğü kaldırmaktadır. Bir kişi dahi olsa kılınması farz – ı kifayedir. Cenaze namazı hiç kılınmazsa, o beldede bütün Müslümanlar sorumlu ve günahkar olur. Cenaze namazı nasıl kılınır ve şartları nelerdir gibi konular bu nedenle her Müslüman tarafından bilinmelidir.

Konuyla İlgili Kullanıcı Soruları ve Cevapları

Cenaze namazı farz mı?

Cenaze namazı farz – ı kifayedir. İslam dininde farz – ı kifaye, toplumda gerekli olan işlerin kesinlikle yapılması gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Farz–ı kifaye sayılan fiiller arasında cenaze yıkamak, kefenlemek, cenaze namazı kılmak ve gömmek yer almaktadır. Cenaze namazı 4 tekbir alınarak cemaatle kılınan bir farz – ı kifaye namazıdır.   

Kimin cenazesi yıkanmaz?

– Savaşta veya Allah’ın yolunda öldürülen şehit kabul edilen kişilerin cenazeleri yıkanmaz. Bunun yerine, kanları içinde ve bulundukları haliyle kefenlenerek defnedilirler.
– Eğer bebek doğum sırasında ölmüş ve hiç yaşam belirtisi göstermemişse cenaze namazı kılınmasına gerek yoktur.
– Ölen kişinin vücudunun yarısından fazlası bulunuyorsa kefenlenip namazı kılınır. Fakat uzuvlarından çoğu yoksa yıkanmaz ve namazı kılınmaz.

Cenaze namazında bir tekbir unutulursa ne olur?

Eğer namaz kılınırken unutulan tekbir hatırlanırsa ve henüz namaz bitirilmeden önce hatırlanırsa, kaldığı yerden devam edilir ve unutulan tekbir getirilir. Namazın geçerli olması için, namazın son tekbirine kadar (yani selam verilene kadar) unutulan tekbirin hatırlanması yeterlidir. Eğer namaz bitirildikten sonra unutulan tekbir hatırlanırsa, cenaze namazının yeniden kılınması gerekir.

Toplu cenazeye nasıl niyet edilir?

Toplu cenaze namazında niyet etme şekli, tek bir cenaze için niyet etmekten farklı değildir. Fakat niyetinizi toplu cenazenin vefat şekline göre de yapabilirsiniz. Mesela, ” falanca felakette vefat edenlerin cenaze namazını kılmaya… ”

Cenaze yıkanırken nasıl niyet edilir?

Cenaze yıkayacak olan kişi, yıkama işlemini Allah’ın rızası için ve cenazeyi ahirete hazırlama amacıyla yapacağını kalbinde tasdik eder. “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Allah’ın adıyla yıkamaya başlar. Cenaze yıkama işlemi sırasında, yıkayacak kişi cenazenin avret yerlerine dokunmamaya, cenazenin bedenine saygı göstermeye ve gerekli İslami prosedürleri yerine getirmeye özen gösterir. Cenaze tamamen temizleninceye kadar “Gufrâneke yâ rahmân” denir.

Tabutun üstüne neden bıçak konur?

Bıçak, kötü niyetleri defetmek veya cenazenin huzurunu korumak amacıyla konulur.

Mezarda ölünün yüzü neden açılır?

Ölünün yüzünün kabre yerleştirilirken Kıble’ye dönük olması tercih edilir. Kişi Allah’a yönelir ve kefen onu daha fazla sıkmasın, sorgu meleklerine daha rahat cevap versin diyedir.

Cenaze olmadan cenaze namazı kılınır mı?

Evet, cenaze namazı, cenazenin fiziki varlığı olmadan da kılınabilir. Bu tür bir namaza gıyabi cenaze namazı denir. Gıyabi cenaze namazının uygulanması Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından da birkaç defa yapılmıştır.

Yıkanmamış cenazenin namazı kılınır mı?

Cenazenin yıkanması farz-ı kifayedir. Şehit cenazeleri, bulaşıcı hastalıklar sebebiyle olan cenazeler, felaketler veya diğer olağanüstü durumlarda olan cenazeler dışındaki müslüman cenazeleri mutlaka yıkanmalıdır.

Cenaze namazı kılınmadan defin olur mu? Cenaze namazı sonradan kılınır mı?

Cenaze namazının kılınmadan defin işleminin yapılması doğru değildir. Ancak, cenaze namazının kılınmamış olması cenazenin defnedilmesini geçersiz kılmaz. Bazı istisnai durumlarda cenaze namazı kılınamayabilir veya atlanabilir. Örneğin, cenazenin namazının kimsenin bilgisi olmadan veya kaza gibi durumlarla karşılaşması gibi zorunlu hallerde, cenazenin namazsız defni mümkün olabilir. Bu tür durumlarda, cenazenin namazı daha sonra gıyabi olarak kılınabilir.

Mevcut bir cenazenin, gereksiz yere bekletilmeden en kısa zamanda namazının eda edilerek defnedilmesi gerekir. Özellikle salgın hastalık gibi halk sağlığını tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda, cenaze namazının minimal sayıda katılımcıyla ve hiç vakit kaybetmeden ifa edilmesi gerekmektedir. Bu, hem toplum sağlığını korumak hem de vefat etmiş kişiye olan son görevin hızla yerine getirilmesi açısından önemlidir.

Cenaze namazının ölüye faydası nedir?

Cenaze namazı, ölen kişinin ruhuna yönelik bir dua ve rahmet talebi niteliğindedir. Bu namaz, ölünün ahiretteki durumunu iyileştirmek için bir ibadettir ve ölen kişi için şefaat talebinde bulunulur. Cenaze namazı sırasında okunan dualar ve yapılan niyazlar, ölen kişinin günahlarının affedilmesi ve onun Cenabı Allah tarafından cennetine kabul edilmesi için merhamet ve mağfiret dilenir. Ölünün, Allah’ın rahmetine mazhar olması için dua edilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz