Ettehiyyatü Duası Anlamı Tahiyyat Suresi Türkçe Arapça

0

Ettehiyyatü duası, anlam bakımından Rabbimiz ile Peygamber Efendimiz arasındaki eşsiz sohbete dair bilgiler verir. Ettehiyyatü duası aynı zamanda üzüntü ve sıkıntılı durumlarda okunduğunda kişinin gönlüne ferahlık veren bir duadır. Bu yazımızda Ettehiyyatü duası ve anlamı hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Ettehiyyatü Duası Okunuşu

İslam dünyasında farz kılınan 5 vakit namazda okunan Ettehiyyatü duası, 1. ve 3. oturuşlarda okunur. Bu sebeple namaz kılmak isteyenlerin mutlaka öğrenmesi gereken bir duadır. Ettehiyyatü duası, Kur’an-ı Kerim’de geçmez. Bu sebeple ayetlerden oluşan bir sure değil, duadır. Ettehiyyatü duası okunuşu Arapça dilinde şu şekildedir:

 • Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
 • Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
 • ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
 • Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
 • Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
 • ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.
ettehiyyatü duası arapça
Tahiyyat duası ettehiyyatü okunuşu

Ettehiyyatü Duası Şafii Mezhebine Göre Okunuşu

Şafiiler kendi mezheplerine göre bazı duaların okunuşunu farklı şekilde yapmaktadır. Şaffi mezhebinde benimsenen İbn Abbas (r.a) rivayetinde “Ettehiyyatü duası” şu şekilde okunmaktadır: “et-Tahiyyâtü’l-mübârekâtü’s-salavâtü’t-tayyibâtü lillâhi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 24; Ebû Dâvûd, “Ṣalât”, 178) Ettehiyyatü duası şafii mezhebine göre okunuşu bu şekilde yapılmaktadır.

Ettehiyyatü Duası Anlamı

Her dua gibi Ettehiyyatü duası da büyük önem ve anlama sahiptir. Namaz kılarken ezberlenen dualardan olduğu için sık sık okunur. Bu duanın sadece Arapça okunuşunu ezberlemek yeterli değildir. Çünkü Ettehiyyatü duası, Rabbimiz ile Peygamber efendimiz arasında geçen sohbeti temsil eder. Ettehiyyatü duası anlamı şu şekildedir:

 • Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
 • Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
 • Rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
 • Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
 • Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
 • Ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.
ettehiyyatü duası türkçe
Tayiyyat ve ettehiyyatü duası türkçe okunuşu

Ettehiyyatü Duası Şafii Mezhebine Göre Türkçe Meali

Şafii mezhebine mensup kişiler Ettehiyyatü duasını İbn Abbas’ın rivayetinde belirttiği gibi okur. Ettehiyyatü duası Şaffi mezhebine göre anlamı şu şekildedir: “Tahiyyatlar, bereketler, salavatlar ve güzel şeyler Allah’ındır Ey nebi! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun Bize salih kulların üzerine de selam olsun Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammad Allah’ın resulüdür.”

Tahiyyat Duası Önemi

Ettehiyyatü duası, mucize ve huzur denince akla ilk gelen dualardır. Vakit namazlarında ve Cuma namazında 1. ve 3. oturuşta okunan bir duadır. İbadetlerde sık sık okunduğu için İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Her Müslüman, Ettehiyyatü meali hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çünkü Peygamber efendimiz müminlere bir ayet gibi öğrettiği için önemlidir. Bununla birlikte hadislerde “Söylendiği yerde Allah’ın hikmeti ve bereketi gökte ve yerdeki her kula ulaşır.” diye buyurulmuştur.

Ettehiyyatü Duası Fazileti

En çok okunan dualardan Ettehiyyatü duası, faziletli bir duadır. İslam alemi için büyük öneme sahip dualardan biridir. Sadece 5 vakit namazda değil erkeklere farz kılınan Cuma namazında da okunur. Ettehiyyatü duasının namaz dışında okunması önemlidir. Sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunduğunda kişinin gönlüne manevi bir huzur yayar. Mutluluk ve huzur denince akla ilk gelen dualardan Ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili dini kaynaklarda çeşitli açıklamalar bulunmaktadır.

Ettehiyyatü duasıyla ilgili hadislere bakıldığında Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Ettehiyattü duasını” Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi ashabına öğretmiştir. (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 24). denilmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v); “Her iki rekâtta oturduğunuz zaman; “et-tehıyyâtü lillâhhi… deyin” (Müslim, Salât, 24; Ebû Dâvud, Salât, 122) buyurmuştur.

41 Ettehiyyatü Duası Fazileti

Çok faziletli olduğu bilinen ve manevi alemde bin bir kapı açan Ettehiyyatü duası Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biridir. Hz. Ali tarafından öğretilen Ettehiyyatü duası 41 kere okunduğunda çok önemli faydalar sağlar. 41 Ettehiyyatü duası fazileti, namaz sonrası tesbihatta okunan diğer dualara benzerdir. Bu yönüyle kişinin Allah’a yakınlaşmasına vesile olur. Ayrıca Peygamberimiz’in sünneti olduğu için buna uygun hareket etmek Müslümanların hayatında önemlidir.

41 kere Ettehiyyatü okumak, kişinin Rabbine yakınlaşmasına yardımcı olur. Bu duayı ölüm yatağında okuyan kişi için ölüm kolay geçer ve Cennet’e girmesine vesile olur. 41 Ettehiyyatü duası günahların affedilmesi ve kötülükler korunmak için önemlidir. Namazda okunduğu zaman, namazın sonunda Cennet kapılarını aralar. Ettehiyyatü duası 41 kere okunursa kişinin korkularını yenmesine ve gönlüne rahatlık gelmesine yardımcı olur.

Ettehiyyatü Duası Ne Zaman Okunur?

Namazın 1. ve 3. oturuşunda Ettehiyyatü duası okunur. Bunun dışında çok faziletli bir dua olan Ettehiyyatü’yü istenen her zamanda okumak mümkündür. Tüm ibadetlerde ve ihtiyaç duyulan her an Ettehiyyatü okunabilir. Ettehiyyatü duasını okumak sünnet olduğundan kişiyi Rabbine yakınlaştırır.

Namazda Şehadet Parmağını Kaldırmanın Hükmü

Hanefi mezhebindeki kişiler namaz kılarken Ettehiyyatü okuduklarında şahadet parmaklarını havaya doğru kaldırır. Hanefi mezhebine göre “La ilahe” denirken sağ elin baş parmağı ile orta parmak halka yapılıp şehadet parmağının kaldırılması ve “illallah” derken indirilmesi sünnettir.

Şafiiler ise “illallah” denildiğinde şahadet parmağını kaldırır. İlk teşehhüdde ayağa kalkıncaya kadar parmak öyle kalır. Son teşehhüdde ise selam verinceye kadar parmak indirilmez. Son olarak Maliki mezhebine göre teşehhüdün başından sonuna kadar şahadet parmağını sağa sola yavaşça hareket ettirmek sünnet olarak kabul edilir.

Kullanıcıların Sordukları Sorular ve Cevapları

Tahiyyat Ettehiyyatü aynı mı?

Evet, “Tahiyyat” ve “Ettehiyyatü” terimleri, namazda otururken okunan dua için kullanılan farklı ifadelerdir ve aynı duayı temsil ederler.

Ettehiyyatü namazda niye okunur?

Ettehiyyatü duasının namazda okunmasının bir sebebi, Peygamber Muhammed’in (s.a.v) Miraç hadisesi sırasında Cenabı Allah ile olan selamlaşmasını temsil etmesidir. Bu olay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) göğe yükseltilerek Allah’ın huzuruna çıkarıldığı ve namazın farz kılınışı gibi önemli mesajlar aldığı bir mucizedir. Bu nedenle, bu kutsal buluşmanın bir anısını ve Allah ile kulları arasındaki manevi bağı ifade eder.

Şafi mezhebine göre Ettehiyyatü’dan sonra hangi dua okunur?

Şafi mezhebine göre, Ettehiyyatü duasından sonra “Allahumme Salli” ve “Allahumme Barik” duaları okunur. Bu dualar, Peygamber Muhammed’e (s.a.v) salât ve selâm getirmek anlamına gelir.

Allahumme salli ala Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammed, Allahumme barik ala Sayyidina Muhammadin ve ala ali Sayyidina Muhammed ” yani anlam olarak ” Allah’ım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in âilesine salât eyle. Allah’ım! Peygamber Efendimiz Muhammed’e ve Muhammed’in âilesine bereket ver. ”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz