Miraç Kandili Mesajları, Miraç Gecesinde Neler Yapılmalıdır?

0

Miraç Kandili, peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Kudüs’e, oradan da semaya yükseldiği, Cenabı Allah’ın huzuruna çıktığı ve ümmetine beş vakit namaz farz kılındığı gecedir. Bu mübarek gecenin anlam ve önemini vurgulayan, Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Hadis-i Şeriflerle süslenmiş kutlama mesajları, bu gecede neler yapılması gerektiği ve çok daha fazlasını bu makalede bulacaksınız.

Miraç Kandili Nedir? 2024’te Miraç Gecesi Ne Zaman?

2024 yılında Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelecek.

Miraç Kandili, peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bir gece, önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semalara ve Allah’ın huzuruna mirac ettiği kutlu bir gecedir. Bu gece, Allah’ın lütfu, peygamberimize ve dolayısıyla tüm insanlığa gösterdiği büyük bir mucizeyi temsil eder. İslamiyet’te, bu olay, Müslümanların imanını güçlendirir, Allah’a olan yakınlığını ve bağlılığını artırır. Miraç, aynı zamanda, Müslümanların kendilerini manevi olarak yenilemeleri, günahlarından arınmaları ve Allah’a daha yakın olmak için dua ve ibadet etmeleri için bir fırsattır.

Miraç Kandili Mesajları

mirac kandili mesajlari
6 şubat miraç kandili mesajları
"Peygamberimiz (S.A.V.), 'Namaz, mü'minin mi'racıdır.' (Nesai) buyurmuştur. Bu özel gecede, namazlarımızla ruhumuzu arındıralım ve Rabbimize yakınlaşalım. Miraç Kandiliniz hayırlara vesile olsun."
mirac kandili mesajlari 1
miraç gecesi resimli mesajlar
"Miraç; imanın, ibadetin ve ihlasın yükselişidir. 'Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?' (Fussilet, 41:33). Bu mübarek gecede, davamızı güçlendirelim, amellerimizi salih kılalım. Kandiliniz mübarek olsun."
mirac kandili mesajlari 5
miraç kandili için dualı mesajlar
"Miraç, müminler için bir muhasebe ve tefekkür gecesidir. 'O gece, her hikmetli iş ayırt edilir.' (Dukhan, 44:4). Bu özel gecede, hayatımızı yeniden gözden geçirelim ve Rabbimizin yolunda daha sağlam adımlar atalım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."
mirac kandili mesajlari 6
miraç kandili hadisli mesajlar
"Miraç; sabır, şükür ve dua ile ruhumuzun arınmasıdır. 'Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin ki, sizi belirli bir süreye kadar nimetlerle donatsın ve her fazilet sahibine faziletini versin.' (Hud, 11:3). Dualarınızın kabul olması dileğiyle…"
mirac kandili mesajlari 2
miraç kandili mesajları 2024
"Bu mübarek Miraç gecesi, Allah'a olan yakınlığımızı artırma ve O'nun sonsuz rahmetinden af dileme fırsatıdır. 'Ve ben, affedicinin affını umarak Rabbime döndüm.' (Zümer, 39:53). Dualarınız kabul, gönülleriniz huzur bulsun."
mirac kandili mesajlari 1 1
hayırlı kandiller miraç için dualı mesajlar

“Miraç, Allah’ın insanı kutsal bir yolculuğa çıkardığı, ona ulaşmanın yollarını gösterdiği bir gecedir. ‘Ve Biz insanı, en güzel bir biçimde yarattık.’ (Tin, 95:4). Bu özel gecede, en güzel biçimimize ulaşmayı niyet edelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.”

mirac kandili mesajlari 3
kandil mesajları 6 şubat miraç gecesi
"Miraç, bir uyanıştır; Allah'ın insanı yüceliğe davetidir. 'Ve O, geceleyin kulu Muhammed’i Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’tır.' (İsra, 17:1). Bu gecede gönlümüzü O'nun davetine açalım. Kandiliniz mübarek olsun."
mirac kandili mesajlari 2 1
Miraç gecesi en güzel mesajları 2024
"Bu mübarek gecede, peygamberimizin miraca yükselişi gibi, dualarımızın da arşa yükselmesini dileyelim. 'Rabbiniz, size yakındır. O, dua ettiğinizde dualarınızı kabul eder.' (Gafir, 40:60). Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun."
mirac kandili mesajlari 4
miraç kandili için fotoğraflı mesajlar
"Miraç Kandili, Rabbimizin biz kullarına sunduğu sonsuz rahmetin, mağfiretin ve bereketin kapılarının ardına kadar açıldığı bir gecedir. 'De ki: Ey kendi aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları affeder. Şüphesiz O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.' (Zümer, 39:53). Dualarınızın kabul olması dileğiyle…"
mirac kandili mesajlari 7
miraç gecesi ayetli mesajlar
"Bu mübarek gecede, Allah'ın peygamberimize ve dolayısıyla tüm ümmete lütfettiği mucizeleri hatırlayıp, şükredelim. 'Ve gerçekten de, sana apaçık ayetlerimizi göstermek için kulumuzu geceleyin bir yolculuğa çıkardık. Şüphesiz O, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.' (İsra, 17:1). Miraç Kandiliniz mübarek olsun."
mirac kandili mesajlari 8
miraç kandili güzel mesaj ve dilekler
"Bu gece, bir kez daha Allah'a sığınma, O'ndan af ve yardım dileme gecesidir. 'Ve Rabbine dua et ve O'na içten bir teslimiyetle yönel.' (Müzzemmil, 73:8). Miraç Kandiliniz vesilesiyle, dualarınızın kabulünü dilerim."
mirac kandili
miraç kandili 2024 mesajları
"Miraç, bir yolculuktur, içsel bir arınmadır. Rabbimiz, 'Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.' (Tin, 95:4) buyurmuştur. Bu mübarek gecede, yaradılış gayemizi hatırlayıp, en güzel biçime ulaşma niyetiyle dualarımızı yükseltelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."
 • Miraç; nefsin terbiyesi, ruhun arınması ve Allah’a yakınlaşmanın simgesidir. ‘Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir.’ (İsra, 17:9). Bu kutlu gecede, Kur’an’ın ışığında yürüyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, Allah’ın peygamberimize bahşettiği en büyük mucizelerden biridir. ‘O, gördüğü şeyden dolayı kalbinde şüpheye düşmedi.’ (Necm, 53:11). Bu özel gecede, imanımızı güçlendirelim, kalbimizdeki şüpheleri arındıralım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • Bu mübarek gecede, Allah’a olan inancımızı tazeleyelim ve O’nun sonsuz rahmetine sığınalım. ‘Allah, sizin merhamet edenlerinize merhamet eder.’ (Hadis-i Şerif). Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
 • Miraç; Allah’ın kudretinin, peygamberimizin ümmetine armağan ettiği bir mucizedir. ‘Ve O, göklerin ve yerin nurudur.’ (Nur, 24:35). Bu özel gecede, hayatımızı aydınlatan bu nurun farkına varalım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç, bize, mümin olarak üstlenmemiz gereken sorumlulukların ve Allah’a olan bağlılığımızın önemini hatırlatan bir gecedir. ‘Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer…’ (Anfal, 8:2). Bu özel gecede, kalbimizin titreyişini hissedelim. Kandiliniz mübarek olsun
 • Bu kutlu gecede, semavi yolculuğumuzu, dualarımız ve ibadetlerimizle sürdürelim. ‘Allah’a dua edin, emin olun O’nu duyar. Şüphesiz dua, ibadetin özüdür.’ (Hadis-i Şerif). Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili’nde, peygamberimizin gösterdiği sabır ve teslimiyet örneğinden ilham alalım. ‘Gerçekten de sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir.’ (Zümer, 39:10). Bu özel gecede, sabrımızı artıralım, teslimiyetimizi pekiştirelim. Kandiliniz mübarek olsun
 • Bu mübarek gecede, Allah’ın bizlere sunduğu ibadet vesilesiyle, O’na daha da yakın olma fırsatını değerlendirelim. ‘Namaz, imanın mi’racıdır.’ (Hadis-i Şerif). Namazlarınızla ruhunuzu yükseltin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, ruhani bir arınma ve yenilenme fırsatıdır. ‘Rabbin, affı geniş olandır.’ (Necm, 53:32). Bu özel gecede, tüm günahlarımızdan arınma niyetiyle dua edelim. Kandiliniz mübarek olsun
 • Bu gecede, peygamberimizin miraç mucizesiyle, Allah’ın sonsuz kudretini ve merhametini bir kez daha hatırlayalım. ‘O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.’ (Ahzab, 33:27). Allah’ın kudretine sığınalım, merhametini umalım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun
 • Miraç; iman, ibadet ve ahlak yükselişidir. ‘Kim bir adım atarsa, Allah ona on adım atar.’ (Hadis-i Şerif). Bu özel gecede, Allah’a yaklaşmak için adımlarımızı çoğaltalım. Kandiliniz mübarek olsun
 • Bu kutlu gecede, Allah’a olan inancımızı güçlendirme ve O’nun rızasını kazanma niyetiyle dualarımızı yükseltelim. ‘Ve Rabbini zikret ve tam bir teslimiyetle O’na yönel.’ (Müzzemmil, 73:8). Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, Allah’ın bize sunduğu bir lütfu, peygamberimizin ümmetine mirasıdır. ‘Benim ve resullerimin size getirdiği her şeye inanın.’ (Bakara, 2:285). Bu özel gecede, peygamberimizin mirasına sahip çıkalım. Kandiliniz mübarek olsun.
 • Bu mübarek gecede, Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınalım. ‘Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul eder ve merhametlidir.’ (Tövbe, 9:104). Gönüllerimizle tevbe edelim, rahmetine sığınalım. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
 • Miraç Kandili, müminler için bir diriliş, ruhani bir yükseliştir. ‘Allah’a yönelin ve O’na teslim olun.’ (Zümer, 39:54). Bu özel gecede, teslimiyetimizi yenileyelim. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Gecesinde Ne Yapmalıyız? Dua, Zikir ve Esmalar

Bu gecenin faziletinden tam anlamıyla faydalanabilmek için yapılması tavsiye edilen ibadetler, zikirler ve esmalar bulunmaktadır. Müminler bu geceyi ihya ederek, manevi bir yükseliş yaşayabilirler.

 • Bu özel gecede, mümkünse geceyi namaz kılarak geçirmek, nafile namazlar kılmak büyük önem taşır. Teravih namazını andıran nafile namazlar, Tesbih Namazı ve Hacet Namazı gibi özel namazlar kılınabilir.
 • Kur’an-ı Kerim’den belli başlı surelerin (Yasin, Mülk gibi) okunması, ayetler üzerinde tefekkür etmek bu gecenin maneviyatını artırır.
 • Allah’a şükretmek, O’ndan af ve mağfiret dilemek, peygamberimize salavat getirmek bu geceye özel önemli ibadetlerdendir. Ayrıca, peygamberimizin miraca yükselişi esnasında yaşadığı olayları düşünmek ve bu mucizevi yolculuğun manasını idrak etmeye çalışmak gerekir.
 • Allah’ın 99 ismi (Esmaül Hüsna) üzerinde düşünmek ve bu isimlerle dua etmek manevi derinliği artırabilir. “Ya Rahman”, “Ya Rahim”, “Ya Vedud” (Çok merhametli, çok sevecen) gibi esmalarla dua edilmesi, Allah’ın rahmet ve sevgisini celbetmek için tavsiye edilir.

Miraç Gecesinde Ne Olmuştur?

Miraç Gecesi, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in, bir gece Mekke’den Kudüs’e, oradan da semalara ve en sonunda Allah’ın huzuruna yükseltildiği, manevi ve mucizevi bir yolculuğu ifade eder. Bu olay, İslam inancında çok büyük bir öneme sahiptir ve Miraç olarak adlandırılır. İslami literatürde, bu olay Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Miraç olarak iki aşamalı bir yolculuk şeklinde anlatılır: İlk olarak İsra (gece yolculuğu), ardından Miraç (göğe yükseliş).

İsra (Gece Yolculuğu)

İsra, peygamberimizin bir gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya, Cebrail (A.S.) eşliğinde, Burak adlı bir at ile olan yolculuğudur. Bu yolculuk Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nde şöyle anlatılır:

“Subhanallazi esra bi’abdihi leylen min’el-Mescid-il Harami il’el-Mescid-il Aksallazi barakna hawlahu lenuriyehu min ayatina. İnnehü huves-Semi’ul Basir.” (İsra, 17:1)

Bu ayetle, Allah, peygamberini bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götürdüğünü ve ona bazı ayetlerini gösterdiğini bildirir. Mescid-i Aksa’da, peygamberimiz tüm peygamberlere imamlık yaparak namaz kılmıştır.

Miraç (Göğe Yükseliş)

Miraç, İsra’nın ardından gerçekleşen ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’in semalara, oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği ikinci aşamadır. Bu yolculuk sırasında, peygamberimiz çeşitli semalardan geçmiş, cenneti ve cehennemi görmüş, daha önceki peygamberlerle buluşmuş ve en nihayetinde Allah’ın huzuruna çıkmıştır. Bu esnada, Müslümanlara beş vakit namaz farz kılınmıştır.

Miraç, aynı zamanda, Müslümanların imanını güçlendiren, ibadetin ve Allah’a olan yakınlığın önemini vurgulayan çok büyük bir manevi olaydır. Miraç, Allah’ın peygamberine ve dolayısıyla tüm insanlığa gösterdiği büyük bir lütuftur ve bu olay, Allah’ın peygamberine olan sevgi ve güveninin bir göstergesidir. Müslümanlar için Miraç Gecesi, bu olayın yıldönümünde kutlanır ve bu gece ibadetle, dua ve teşekkürle geçirilir.

Miraç Kandili Kuran’da Geçiyor Mu?

Evet, Miraç Kandili’ne ilişkin olaylar, Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Miraç olarak iki bölümde anlatılmaktadır.

İsra olayı, peygamberimizin bir gece Mekke’den Kudüs’e yapılan yolculuğunu anlatır ve bu, Kur’an-ı Kerim’in İsra Suresi’nin ilk ayetinde şöyle geçer:

“Subhanallazi esra bi’abdihi leylen min’el-Mescid-il Harami il’el-Mescid-il Aksallazi barakna hawlahu lenuriyehu min ayatina. İnnehü huves-Semi’ul Basir.”

(Biz, kulumuzu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya, oradan da kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için götüren Allah’ın şanı yücedir. Şüphesiz O, işitendir, görendir.)

Miraç olayı, peygamberimizin göğe yükselişi ve orada yaşadıkları, doğrudan Kur’an-ı Kerim’de detaylı olarak anlatılmasa da, Necm Suresi’nde peygamberimizin gördüklerine ve tecrübe ettiğine dair işaretler bulunur. Necm Suresi, peygamberimizin Allah tarafından kendisine gösterilen ayetler ve işaretler hakkında bilgi verir ve onun bu deneyimlerinin gerçekliğini teyit eder.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz