Deccal İle İlgili Aklınıza Takılan Tüm Soru ve Cevaplar

0

Deccal kimdir, alametleri nelerdir, nasıl bir tehlike arz eder, Kuran’da geçiyor mu gibi aklınıza takılan ne soru olursa olsun bu aydınlatıcı kaynakta cevapları bulacaksınız.

Sapkın ve caydırıcı olan bu Deccal kimdir?

Deccal kimdir?

Deccal, dinimize göre, kıyametin en büyük alametlerinden biri olarak ortaya çıkacak olan fitne ve fesat unsuru bir varlıktır. İsmi Arapça’da “aldatacı” ya da “büyük yalancı” anlamına gelir. O, dünyaya gelip birçok insanı kandırarak kendisinin haşa Allah olduğunu iddia ederek büyük bir fitne yaratacaktır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), Deccal ile ilgili birçok hadis-i şerifte uyarılarda bulunmuş ve onun fitnesinden bahsetmiştir. Deccal’in, insanların gözlerini kamaştıracak bazı özelgüçlere sahip olacağını yani ölüleri diriltme, cennet ve cehennemi gösterme gibi mucizeleri taklit ederek insanları kandırmaya çalışacağını belirtmiştir. Ancak unutmamalıyız ki bu sadece bir fitnedir ve Onun gerçekte bu güçlere sahip olmadığı, sadece Allah (cc) izniyle kısa bir vakit bu yeteneklere sahip olacağı bildirilmiştir. Biz müslümanlar ve iman sahipleri insanlar olarak Deccalin bu aldatmacalarına ve fitnelerine inşaallah kanmayacağız. Deccal’in alnında “Kafir” yazılı olacak ve buna sadece biz müslümanlar şahit olacağız. Bunu bizzat peygamberimiz Hz. Muhammed SAV efendimiz bildirmiştir.

Onun fitnesinden korunmak için peygamber efendimiz Hz. Muhammed SAV biz müminlere birkaç dua tavsiye etmiştir. Sabah akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini okumamızı ve özellikle Fecr ve Asr vakitlerinde dua etmemizi ve Deccal hakkındaki hadisleri okuyup ona karşı bilgi edinmemizi tavsiye etmiştir.

Kuran-ı Kerim’de Deccal geçiyor mu onunla ilgili ayet var mı?

kuranda deccal geçiyor mu

Kur’an-ı Kerim’de “Deccal” kelimesi doğrudan geçmez. Bu konudaki en güzel bilgiyi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed SAV in hadislerinden öğrenebilirsiniz.

Deccal ile ilgili hangi hadisler var?

deccal ile ilgili hadis

Bununla ilgili birçok hadis vardır. Birkaç örnek vereyim:

– İbni Ömer’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deccal çıkınca insanlara o zamanın yağmurlarının yağdığı, hayvanların üründen yedikleri bir sene yağmursuzluk ve kıtlık olacaktır. Onun getirdiği bir cennet ve bir cehennem vardır. Fakat onun cenneti aslında bir cehennem, cehennemi aslında bir cennettir.1

– Enes bin Malik’ten rivayet edildiğine göre, peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deccal’in gözü kör olup, arasında ‘kâfir’ yazılıdır. Her mümin, okuyucu olsun olmasın, onu okuyabilir.2

– Huzeyfe b. Yeman (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deccal’ı size anlatayım mı? Fakat onu sizden önce hiçbir peygamber, kavmine anlatmamıştır. O kör gözlüdür. Gözünün biri, üzerinde kabarık bir et parçası bulunan, içi beyaz, dışı kırmızı renkte üzüm salkımı gibidir. Onunla, insanları saptırmak için Allah’a dair size yalan yere yemin edecektir.3

– Abdullah b. Amr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deccal çıktığında, yanında sular ve ateş getirir. İnsanlardan biri ona yaklaştığında, Onun getirdiği ateşi, cennet sanıp oraya girmek ister. Fakat o aslında gerçek ateştir.4

– Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deccal, kırk gün yeryüzünde kalacaktır. Bir günü bir yıl, bir günü bir ay, bir günü bir hafta ve geri kalan günleri, sizin günleriniz gibidir.5

Deccali kim öldürecek?

deccali isa mı öldürecek

Deccal’ı, Mehdi yani İsa (a.s.) öldürecektir. Bu konuya bir hadisle örnek verelim :

Nefi b. Haris’ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İsa, Onu Doğu’nun bir kapısında, Lüdd şehri yakınlarında öldürecektir.” 6

Deccal nerede?

nerede bu deccal

Hadis literatüründe onun fitnesi ve kıyamet alametleri arasında geleceği ifade edilmiştir. Hadislerde Deccal’in nerede çıkacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Bir hadis, Deccal’ın Horasan’dan çıkacağını belirtirken, diğer bir rivayette ise Yahudiye’den çıkacağı belirtilir.

Deccal ne zaman gelecek?

deccal hangi tarihte gelecek

Deccal’in çıkış zamanı sadece Allah’a malumdur ve bu, insanlar için gizli bir bilgidir. Hadislerde Deccal’in çıkışı, İsa’nın nüzulü, Yecüc ve Mecüc’ün ortaya çıkışı gibi kıyametin büyük alametlerinden biri olarak zikredilmiştir.

Deccalin özellikleri nelerdir?

deccalde hangi özellikler var

Peygamber Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde Deccal hakkında çeşitli özellikleri ve tanımlamaları vardır. Bunlar:

– Deccal, en belirgin fiziksel özelliği olarak tek gözlü olmasıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Deccal çıktığında onu sizden önce ben görmüş olacağım. Onun sağı gözü kör ve sönük olup, gözünün üzerinde ”kâfir” yazılıdır.” (Buhari)
– Deccal’in, kısa bir süre içinde dünyayı dolaşacağı ve pek çok yere ulaşacağı
– Deccal’in yanında cennet ve cehennemi getireceği, ancak bu cennetin gerçekte cehennem, cehennemin ise gerçekte cennet olduğu
– Deccal’in, insanlara ölmüş olan anne-babalarını, atalarını diriltiyormuş gibi göstererek onları saptıracağı ve bu türden pek çok aydınlatma yaparak insanları imanlarından saptıracağı
– Deccal’in pek çok kişi tarafından takip edileceği ve özellikle bazı Yahudiler arasında büyük bir taraftar kitlesine sahip olacağı
– Deccal’in Mekke ve Medine’ye giremeyeceği ve bu iki kutsal şehrin melekler tarafından korunduğu
– Deccal’in, İsa (a.s.)’ın tekrar yeryüzüne inişinden sonra onun tarafından öldürüleceği Deccalin belirgin özellkleridir.

Deccal alametleride neler olacak?

deccalin alametleri neler

Deccal’in zuhurundan önce belirli alametlerin olacağı hadislerde belirtilmiştir. Bunlar:

– Deccal’in zuhurundan önce fitnelerin ve bozgunculukların artacağı
– İnsanların dinlerinden uzaklaşmaları ve ibadetleri terk etmeleri
– İnsanların yalan yere yemin etmelerinin yaygınlaşması
– Ahlaki değerlerin çöküşü ile birlikte hırsızlık gibi kötü davranışların yaygınlaşması
– Ahlaki değerlerin ve insani ilişkilerin bozulması
– İslam alimlerinin ölümü ve ilmin azalması
– İnsanların cahil kalmaları ve din konusunda bilgisizliklerinin artması
– Büyük günahların toplumda yaygınlaşması
– Güvenilir kişilerin azalması ve insanların güvenilmez kişilere güvenmeye başlaması
– Deccal öncesi diğer kıyamet alametlerinin gerçekleşmiş olması

Deccal hangi adada?

deccali hangi adada zincirli

Deccal hakkındaki hadislerden birinde, onun şu anda bir ada üzerinde zincirlerle bağlı olduğu rivayet edilir. Sahih Muslim’de yer alan bir hadiste, Tamin ad-Dari’nin bir deniz yolculuğunda rüzgarın etkisiyle bilinmeyen bir adaya saptığı ve bu adada Deccal ile karşılaştığı anlatılır. Tamin ad-Dari, Medine’ye döndüğünde bu olayı Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e anlatır ve Peygamber de bu olayın doğru olduğunu teyit eder.

Deccal geldiği zaman ne yapacak?

deccal ne yapacak

Deccal’le ilgili hadislerde onun yapacaklarından ve getireceği fitnelerden bahsedilmektedir. O geldiği zaman:

– Büyük fitneler ve tuzaklarla insanları saptırmaya çalışacak. İnsanlara, gözlerinin önünde bazı olağanüstü olaylar gerçekleştirecek ve bu olaylarla onları kendi tarafına çekmeye çalışacak.
– Kısa bir süre içinde yeryüzünü dolaşacak. Ancak Mekke ve Medine’ye giremeyecek, çünkü bu iki kutsal şehir melekler tarafından korunacaktır.
– Ölüleri diriltiyormuş gibi gösterecek, göğe çıkıp tekrar iniyormuş gibi yapacak ve bu türden pek çok yanıltıcı şeyler ile insanları kendine inandırmaya çalışacak.
– Yanında cennet ve cehennemi getireceği, ancak bu cennetin gerçekte cehennem, cehennemin ise gerçekte cennet olduğunu çoğu insan bilmeyecek.
– İnsanları kendine inandırmak için kıtlıkla mücadele eden bölgelere yağmur yağdıracak ve orada bolluk yaratacak. Buna karşılık inanmayan bölgelerde kuraklık yaratarak onları cezalandıracak.
– Ona inanmayanları veya ona karşı gelenleri cezalandıracak.
– Pek çok kişi tarafından takip edilecek ve özellikle bazı kesimler arasında büyük bir taraftar kitlesine sahip olacak.

Deccal nereden çıkacak?

deccal ne taraftan gelecek

Peygamber efendimiz Muhammed (s.a.v.)’in hadislerine göre Deccal, Horasan adlı bir yerde, Yahudi bir topluluk arasında doğacak ve ardından tüm dünyada fitne yaratmak için yeryüzüne çıkacaktır. Bir hadiste şöyle denir: “Deccal, Doğu’dan çıkacak, Horasan’ın arasından. Onunla birlikte Yahudilerden oluşan bir topluluk olacak.”7

  1. (Sahih Müslim) ↩︎
  2. (Sahih Buhari, Sahih Müslim) ↩︎
  3. (Sahih Müslim) ↩︎
  4. (Sahih Buhari, Sahih Müslim) ↩︎
  5. (Sahih Müslim) ↩︎
  6. (Sahih Müslim) ↩︎
  7. Tirmizi ↩︎

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz