Bebekler Öldüğünde Cennete Mi Gider?

0

Günümüzde en çok merak edilen konulardan birisine açıklık getirmek istiyorum. En çok merak edilen konulardan birisi bebekler öldüğünde cennete mi gider? sorusu haline geliyor. Birçok kişi daha kokusuna alışamadan maalesef evlatları ile imtihan ediliyor.

İslam’ın emrettiği gibi ibadet eden ve namazını kılan, yaptığı işlerle yardım eden ve iyilikler geçen kullar Allah’ın rızasını kazanmaktadır. Böyle doğru Müslümanlar için Allah rızası için sabretmek oldukça önemli. Bu hususta Cenab-ı Allah müjde vermiştir ki ahiret dünyasında eşi, çocukları ve diğer ecdadları ile buluşmaları mümkün kılınacaktır.

Kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim içerisinde de bu durum açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre ‘’onlar için yurdun en hayırlı sonucu vardır. Adn cennetine girecekler. Babaları, eşleri ve çocuklarından Salih olanlar da orada yer alacak. Her kapının üzerlerinden ise melekler inecek.” deniyor. Bahsedilen bu müjde ile birlikte açıkça anlaşılıyor ki çocuklar eğer ergenlik yani buluğ çağına ermeden vefat eder ise cennette yer alacaktır. Ebeveynler için acı veren bu duruma karşı ise Peygamber efendimiz tarafından müjde verilmiştir. Hatta daha detaylı bakıldığı takdirde bu müjdenin Müslüman olmayan kafirlere karşı bile çocuklarında geçerli olacağı bildirilmektedir.

olen bebekler cennete mi gider
bebekler öldüğünde cennetlik mi olur?

Bilindiği gibi Peygamber efendimiz sayısız imtihanlardan geçmiştir. Bunlardan birisi de şüphesiz en acılarından biri evlat kaybıdır. Yaşadığı acılara rağmen sabrederek şükreden Peygamber efendimiz, küçük yaşta çocuklarını kaybeden ebeveynler için buyurmuştur. ‘’Cennette hafzım kenarında bulunan uzun boylu İbrahim’in yanına gelince fıtrat üzerine ölen çocuklar onun etrafında olacaktır’’. Buna karşı yaşanılan olay esnasında başka bir Müslüman, ” peki müşriklerin çocukları ne olacak?” diye sorduğunda ise Peygamber efendimiz açık bir şekilde ”müşriklerin çocukları da orada olacak” demiştir.

Acı gibi görünse de verilen bu güzel haberle iman taşıyan herkes için umut bahşettiğini söylemek mümkün. İslam dini başından beri iman ve salih amellerimiz ile birlikte cennette bir araya geleceğimizi ifade etmektedir.

Ölen Bebekler ve Çocuklar Neden Cennete Gidiyor?

İslam dini hemen her konuyu açıklayıcı bir şekilde yorumluyor. Bazı konularda net hükümler bulunuyor. Bunlardan birisi ise ergenlik zamanı gelmeden ölen çocukların cennete gitmesi. Fakat çoğu zaman kişiler tarafından bu durumun neden böyle olduğu sorgulanıyor. Neden ölen bebekler cennete gidiyor? Buna karşı Allah mutlak adildir demek en iyi cevap olacaktır. Bu doğrultuda hiçbir kuluna zulmetmesi ve acı vermesi düşünülemeyecektir.

Çocuk yaşta ölenler bundan dolayı günahsız kabul edilmekte ve cennette yer almaktadır. Ancak ergenlik dönemine girdikten sonra ölen insanlar ve çocuklar iman günahlarına göre cennet ya da cehennemde yer almaktadır. Henüz bebek veya çocukken ölen insanların hiçbir günahları olmadığı için cennete girmeleri emredilmiştir. Gerçekleşen bu olay tamamen Allah’ın sahip olduğu rahmet ve adaletten kaynaklanmaktadır. Buluğ yaşından sonra ölen insanlar için isekararlarını ve haklarını kullanma ve bu doğrultuda cennet veya cehennem konusunda ebedi hayat vadedilmiştir.

Elde edilen kaynaklar ve geçmiş İslam dönemine göre cennet makamlarının sonsuz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yani ibadet eden insanla fazla ibadet eden insanın makamları aynı değildir. Yine benzer bir şekilde yaşam haklarını doğru kullanan Müslümanlar ile çocuk olarak ölen kişilerin makamları da aynı değildir.

Ölen Çocukların Hz. İbrahim Korumasında Olacağı Doğru Mu?

Günümüzde İslam alimleri tarafından en çok cevap talep edilen konulardan birisi ölen çocukların Hz İbrahim korunmasında olacağı mevzusu olmaktadır. Bilindiği gibi İbrahim kelimesi merhametli ve yufka yürekli Baba anlamına gelmektedir. Günümüze kadar gelmiş olan rivayetler içinde ise cennete giden ölmüş çocuk ve bebeklerin onun yanında olacağı söylenmektedir. Buna göre bütün çocuklar merhametli bir babanın yanında kalırken aynı zamanda Hz İbrahim’in hanımı Sare annemiz ile birlikte kıyamete kadar orada kalacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda berzah aleminde bu çocuklarla ilgilenen kişi Sare annemiz olmaktadır.

Kurtubi kaynağına göre bu durum Peygamber efendimizin rüyasında gerçekleşmiş olup ölmüş çocukların Hz İbrahim efendimizin çevresinde olduğunu görmüştür. Rüyasında gerçekleşen bu olay ise bu manada anlaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra bilindiği gibi Hz İbrahim babalığı ile sınanmış bir peygamber olup başarılı bir imtihan elde etmiştir. Yaşanılan bu olayın mükafatı olarak ise bütün çocukların kendi himayesinde olduğu düşünülmektedir. Bahsedilen bu mevzuyu ile birlikte çocuklarını kaybetmiş olan Müslüman ebeveynler için bu durum aynı zamanda teselli edici olmaktadır.

Ölen Kâfir Çocukların Cennetlik Olduğu Doğru Mu?

Müslümanların bebekken ölen çocuklara icma ile birlikte cennetlik olarak ifade edilmektedir. Ancak kafirlerin çocuklarının da cennetlik olup olmadığı konusunda farklı tartışmalar yer aldığını söyleyebiliriz. Büyük ve muhakkik araştırmacı alimlere göre kafirlerin ergenliğe gelmeden ölen çocukları cennetlik kabul ediliyor.

Buhari kaynaklarına göre müşrik olan kişilerin çocukları durumunda farklı tanımlar yer almaktadır. Bunlar arasında ilki ise tevakkuf yani hiçbir hükümde bulunmamak anlamına geliyor. Diğer bir ifade cennette olacakları düşüncesidir. Son ifade ise kesinlikle cennette olacaklarını ifade eden bir hükümdür. Şahinler için ise hem 3 ayrı görüş yer almakta hem de Buhari kaynağı kabul edilmektedir. Buna göre esas kabul edilen kafir çocuklarının da cennetlik olduğudur.

Mevcut rivayetlere göre kesin olarak söylemek mümkündür ki çocukların herhangi bir şekilde azap çekeceğine dair net bir kanıt bulunmamaktadır.

Ölen Bebeklerde Ahirette 33 Yaşında Mı Olacak?

Kıyamet günü sonrası mevcut diriliş gerçekleştikten sonra tüm Müslümanlar 33 yaşında olacaktır. Fakat bu bilgi karşısında ölen bebeklerde 33 yaşında olacak mı sorusu oluyor. Cennetlik olan kişiler dünyadaki yaşları ile alakasız olarak farklı suretlerde olabilecekler. Bebek ve çocukken ölen insanlar ise en güzel çağında anne ve babaları için ebedi bir kaynak olarak yeniden var olacak. Elde edilen bilgiler ve Cennet çocukları için kullanılmakta olan Vildan ve Ğılman kelimeleri ile birlikte Cennet çocuklarının farklı yaşlarda olacağı düşünülüyor. Vildan kelimesi küçük çocuklar için kullanılırken Ğılman kelimesi genç çocuklar için kullanılıyor.

Dünya hayatı içerisindeki en mutluluk veren durumlardan birisi çocuklardır. Buna karşı durum bu şekilde ele alındığı takdirde Cennet içerisinde de çocukların olacağı ve mutluluk kaynağı olarak ifade edileceği düşünülmektedir.

Cennet Çocukları İçin Vildan ve Ğılman Kelimesi Ne Demek?

İslam dininde yer alan ayet ve meallerde geçen kelimeler arasında Ğılman ve Vildan yer almaktadır. Mealler incelendiği takdirde ise genel olarak çocuklar ve Cennet çocukları gibi ifadeler olarak tanımlandığı düşünülüyor. Vildan kelimesinin çocuk anlamına geldiği bilinirken ğılman kelimesinin ise erkek çocuklar için kullanıldığı manası algılanmaktadır. Cennet çocukları olarak ifade edilen bu iki kelime kelime kökü olarak doğum ve doğuma dair olayları çağrıştırmaktadır. Taşıdığı anlamlardan dolayı Cennet çocuklarının buluğ çağına ermeden ölen çocukları tanımladığı düşünülmektedir.

Cennet çocukları aynı zamanda ise hamilelik gibi durumlar olmadan cennetlik kişilerin Cennet içerisinde istediği kadar çocuk sahibi olması gibi durumları da beraberinde getirdiği ifade edilmektedir. Ancak bu husus henüz tartışma aşamasında bir konudur.

Kullanıcıların Konuyla İlgili Sordukları Soruları ve Cevapları

Cennette evlat sevgisi var mı?

İslam kaynaklarına göre, cennet, insanların dünya hayatındaki sıkıntı, hüzün ve acılardan uzak, sürekli bir mutluluk ve huzur içinde olacakları bir yerdir. Cennette, insanların arzuları ve istekleri gerçekleşir. Ancak cennetteki sevgi ve ilişkiler, dünyadaki gibi maddi ve dünyevi kaygılardan arındırılmış, daha saf ve temiz olacaktır.

Cennette aile bağları ve sevgisi de devam edecektir. Ancak bu sevgi, dünyadaki gibi birtakım beklenti ve arzulara dayalı olmaktan ziyade, tamamen saf ve katkısız bir sevgi olacaktır. Yani cennetteki sevgiler, Allah’ın rızası doğrultusunda ve O’nun verdiği huzur içinde yaşanacaktır.

Konuyla ilgili ayetler şöyledir;

– “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Biz onları, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve onları gölgeliklere koyacağız.” (Nisa, 4:57)
– “İman edip de nesilleri de onları imanla izleyenlere, nesillerinin günahlarından dolayı onları eksiltmeyeceğiz ve onların kazandıklarından hiçbir şeyi eksiltmeyeceğiz. Her kişi kazandığı şeyle rehindir.” (Tur, 52:21)

2 aylık düşen bebek gömülür mü?

Evet, dinimize göre, düşük olarak dünyaya gelen ya da doğumdan sonra kısa bir süre yaşayıp ölen bebekler de, diğer ölüler gibi defin işlemlerine tabi tutulurlar. Bu, hem bebek için hem de ailesi için bir saygı gösterisidir. Hanefi mezhebine göre, dört aylıktan önce düşük olan bir bebek için cenaze namazı kılınmazken, dört aydan sonra düşük olan bir bebek için cenaze namazı kılınır.

Ölen bebekler şefaat olur mu?

Evet, İslam inancına göre, dünya hayatında ölen küçük çocuklar, kıyamet gününde ailelerine şefaatçi olacaktır. Bu konuda birçok hadis bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kimin üç çocuğu olur da çocuklarından biri ölürse, Allah onu cehennemden korur.” (Buhari, Cenaze, 9) Başka bir hadiste ise “Ölen çocuklar, kıyamet gününde cennetin kapıları önünde beklerler ve ‘Bizim babamızı buraya alın’ derler. Onlara, ‘Babanızı alacağız’ denilir. Ancak onlar gitmezler, babalarını almadan oradan ayrılmazlar.” (Tirmizi, Kıyamet, 34)

Cennette anne baba olacak mı?

Kur’an-ı Kerim’de cennetlik kimselerin aileleriyle birlikte olacakları müjdeleniyor. Örneğin, Furkan Suresi’nin 74. ayetinde müminlerin duası şu şekilde geçmektedir: “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacak (salih) nesiller bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”

Cennette doğum var mıdır?

Cennette doğum olmayacaktır. Cennet, sonsuz huzur, mutluluk ve nimetlerin yaşandığı bir yerdir ve burada insanlar ebedi gençlik ve sağlıkta olacaklardır. Cennetteki hayat, dünya hayatının sınırlarını ve özelliklerini aşan bir boyutta olup, orada doğum, yaşlanma, ölüm gibi dünya hayatına özgü olaylar yaşanmayacaktır.

Allah çocukları imtihan eder mi?

Çocuklar masum oldukları ve akıl baliğ olmadıkları için kişisel sorumluluk taşımazlar ve bu nedenle imtihan edilmezler. İslam’da, kişinin sorumlu tutulabilmesi için akıl baliğ, yani ergenlik çağına ulaşmış ve aklı başında olması gerektiği öğretilir. Ancak bu imtihan, akıl baliğliğe ulaşmış ve irade sahibi olan bireyler için geçerli olan bir durumdur. Çocuklar henüz iradelerini tam anlamıyla kullanamadıkları ve ahlaki değerlendirme yapacak olgunluğa erişmedikleri için, onlar Allah’ın koruması altındadır.

Bir hadiste Peygamber Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur: “Çocuklar cennettedir.” (Sahih Muslim)

Ahirette çocuklarımız ne olacak?

Çocuklar, akıl baliğ olmadan ölenler olarak kabul edilirler ve bu nedenle günah veya sevap için sorumlu tutulmazlar. Bir diğer rivayette, bir kadının, “Benim bir oğlum vardı ve o öldü. Şimdi o bana cennetin bir kapısı mıdır yoksa cehennemin bir kapısı mıdır?” diye sorduğunda Peygamber Efendimiz’in, “Hayır, o senin için cennetin kapılarındandır” dediği aktarılır.

Hur u gılman ne demek?

Kur’an’da geçen “hur” terimi, genellikle cennetteki kadınları ifade eder. Huriler, cennetin nimetleri arasında yer alır ve cennetlik erkeklere eş olarak verileceklerdir. Gılman, genellikle genç, güzel erkekleri ifade eder.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz