Dini Sohbete Gitmenin Önemi ve Adabı

0

Dini sohbet, insanların bir araya gelerek, Allah’ın ve Peygamberimizin hoşnut olacağı konuları konuşması demektir. Kişinin kendinden üstün olanla bir araya gelmesi, o kişiye hizmet etmek anlamına gelir. İmam-ı Rabbani hazretleri şöyle der: ” Sohbetin fazileti, diğer tüm faziletlerin üzerindedir. Büyüklerin sohbeti bir ganimet olarak kabul edilmelidir.

Dini Sohbetin Önemi

İnsanlar arasındaki sohbetler, birbirini sevmenin nedenlerinden olduğu gibi, kalplerin birleşmesine vesile olan ve insanlar için gerekli bir nimet olarak görülmektedir. Her ne kadar her insan tek ve özel olarak yaratılmış olsa da, yalnız kalamaz ve tek başına huzur bulamaz. İnsan, diğer insanların ve canlıların varlığından haberdar olmasıyla yalnızlığa tahammül edebilir. Bundan dolayı insanlar arasındaki sohbetlerin önemi büyüktür.

Allah rızası için yapılan sohbetler, insanlara Allah’ın razı olduğu güzellikleri, ruhun istediği makamları açmaktadır.. Bir insan, Allah’ın rızası için bir küçük meseleyi halletmeye çalışsa bile, ummadığı manaları anlayabilir. Sohbetlerde samimiyet, ciddiyet ve edep önemlidir, çünkü bu tutumlar insanlara güzelliklerin yolunu açar. Bir sohbetle insanın hayatı tamamen değişebiliyor. Bunun için eskiden dervişler ve sofiler, ilim meclislerinde, sohbet meclislerinde bulunmanın yanı sıra sefere çıkarlardı.

Bir kişi Allah rızası için konuşuyorsa, dinleyenler tarafından küçümsenmemelidir. İnsanlar, çocuklardan, doğadan, kâinattan dahi bir şeyler öğrenebilirler. Sohbeti önemsemek, okumayı kişisel gelişim ve terbiye için yapmak gerekir. Herhangi bir ilim veya sohbet meclisini küçümsememek ve değer vermek önemlidir.

Dini Sohbet Ortamında Bulunmanın Önemi

Yunus Emre Hazretleri, manevi sohbetlere katılmayanları eleştiriyor, onların hak nefesi almadığını ve önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirtiyor. Ona göre bu sohbetlerden uzak duranlar sadece sürünüyorlar ve çeşitli işlere dalmaları durumunda bile gerçek manevi kazanımlardan mahrum kalıyorlar. Nefsinin arzularına yenik düşerek bu mübarek gelenekleri terk edenlerin, Allah ve Rasûlʼünün aşk ve muhabbetinden de mahrum kaldığını ifade ediyor. ” Nefsani isteklerden öteye geçip aşk kadehinden içen ve sohbetlerde aktif olarak yer alanlar ise gerçek bir âşık mıdır? ” diye soruyor.

Bunlardan dolayı manevî sohbetlere büyük önem vermek gerekmektedir. Çünkü dini sohbetler, salih ve sadık müminlerle bir araya gelerek bir muhabbet halkası içinde bulunma meclisleridir. Bu yönüyle sohbetler, Cenâb-ı Hakk’ın emrine uymak ve onların bilgisinden ve bereketinden yararlanmak için bir fırsattır. Manevi sohbetler, bireylerin ruhî, ahlaki ve manevî gelişimine katkıda bulunurken, birlik ve beraberliği de pekiştiriyor. Bu meclislerde paylaşılan bilgiler ve deneyimler, insanların daha derin bir anlayışa ulaşmasına yardımcı oluyor Sohbetlerin içinde bulunmak, inananlar arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekte.

Sohbetten uzak kalmak, manevi zenginliklerin kaçırılmasına yol açıyor. İnsanlar, birbirlerinden öğrenecekleri şeylerden mahrum kalıyor ve Allah’a olan sevgi ve bağlılıkta eksiklik yaşıyor. Bu nedenle manevi sohbetlere katılmak ve bu değerli birlikteliğin farkında olmak, bireylerin manevi hayatlarını güçlendirmek ve Allah’a daha yakın olmak için önemlidir.

dini sohbet etmenin adabi
sohbetin fazileti diğer tüm faziletlerin üzerindedir

Dini Sohbet Eden Kişinin Dikkat Etmesi Gerekenler

Sohbet eden kişinin dikkat etmesi gereken iki husus vardır. İlk olarak ağzına giren lokmanın helâl olmasına dikkat etmelidir. Helâl ve haram sınırlarına riayet etmeli, şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. İkinci olarak, beraberinde bulunduğu kişilerin manevi keyfiyetine önem vermelidir. Bu iki hususa özel bir itina gösterilmelidir.

Sohbeti veren, ehli bir kişi olmalı ve liyakat sahibi olmalıdır. Eğitimli ve uygun vasıflara sahip olanlar bu rol için yetiştirilmelidir. Eğer bir sohbet meclisinde daha yetkin biri varsa, sohbeti veren başlangıçta Kuran’dan bir Fatiha ve üç İhlas okuduktan sonra sohbeti o kişiye devretmelidir. Kişi, bir mabede girer gibi ibadet heyecanıyla yaklaşılmalıdır. Sohbeti eden, Allah’ı zikredeceği din kardeşleriyle bir araya gelme düşüncesiyle ve heyecanıyla dolu olmalı, kalbini dünyevi düşüncelerden arındırarak sohbetin ruhaniyetine odaklanmalıdır.

Sohbetler canlılık ve enerjiyle dolu olmalıdır. Bu canlılık, hem sohbet edenin hem de dinleyenlerin içtenliklerine bağlıdır. Sohbeti veren, cemaati uyutacak şekilde sohbet etmekten kaçınmalıdır, aksi takdirde sorumluluk taşıyacaktır. Dini sohbet manevi çekimi ve ilgi oluşturmalıdır. Bu, gönüller arasında bir bağ olan muhabbetle sağlanır. Eğer bu bağ koparsa, karşılıklı manevi alışveriş de kesilir ve o sohbetten bir fayda beklenemez.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, bir sohbet meclisinde sohbeti yapan kişinin dikkate alınması gereken hususlar şunlardır;

  • Ağzına giren lokmanın helâl olmasına dikkat etmeli.
  • Beraberinde bulunan kişilerin manevi durumunu göz önünde bulundurmalı.
  • Ehil ve liyakat sahibi olmalı.
  • Sohbet meclisine ibadet heyecanıyla yaklaşılmalı.
  • Sohbetler canlılık ve enerjiyle dolu olmalı.
  • Cemaati uyutacak şekilde sohbet etmekten kaçınmalı.
  • Sohbetin çekim merkezi olması için gönüller arasında bir bağ olan muhabbet önemli.
  • Sözlerin makamına ve etkisine dikkat edilmeli.

Dini sohbetin amacı temel olarak manevi gelişime katkıda bulunmak ve Allah’ı zikretmektir.

Dini Sohbete Gitmenin Faydaları Nelerdir?

İmam-ı Rabbani hazretlerinin ifadesiyle, dini sohbetin fazileti diğer bütün faziletlerin üstünde olduğu belirtiyor. Büyük zatlar da sohbetin, bu yolun temelini oluşturduğunu vurgularlar. Sohbetin en önemli faydalarından biri, kalplerdeki günah lekelerini silmesidir. İnsanın kalbi, zamanla günahlarla paslanabilir ve bu durum kişinin ruh halini olumsuz etkileyebilir. Fakat salih kimselerin sohbetinde bulunmak, kalbin pasını siler, günah işlemeyi zorlaştırır ve iyilik etme isteğini artırmaktadır.

Sohbete katılan bir kişi için her kelimesi her işitişi sevapla doludur. Melekler, onun yoluna kanatlarını serer ve gökteki kuşlardan, yerdeki hayvanlardan ve denizdeki balıklardan dua ve istiğfar ederler. Müslümanlar, Allah rızası için bir araya geldiklerinde, sadece sessizce oturup konuşmasalar bile çok büyük sevaplar kazanırlar. Sohbet ortamları, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını ve bilgi paylaşmalarını sağlar. Bu sayede insanlar, birbirlerinin tecrübelerinden ve bilgilerinden faydalanıyor, düşüncelerini geliştiriyor ve yeni perspektifler kazanıyor.

Dini Sohbet Adabı

Dini sohbet meclislerinde uyulması gereken adabın yanı sıra, abdestli olmaya özen göstermeli, iç ve dış temizliğe, düzgün kılık kıyafete, oturup kalkarken ve konuşurken edeple, saygıyla hareket etmeye özellikle dikkat edilmelidir. Gereksiz konuşmalara ve sorulara dalmamalı, sohbetten faydalanmaya çalışılmalıdır. Sohbeti beklerken daha çok zikir ve düşünceyle meşgul olmalı, gereksiz konuşmalara sapmaktan kaçınılmalıdır.

Sohbetler, kutsal ayetlerin okunmasıyla başlamalıdır. Daha sonra, Efendimiz Peygamberimiz başta olmak üzere Ehl-i Beyt, Ashab-ı Kiram ve Sadat-ı Kiram efendilerimize ruhlarına hediye olarak bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okunarak açılış yapılmalı, 40-45 dakika sonra sonlandırılmalıdır.

Sohbetten sonra, gerektiğinde bir ikramda bulunmak hoş bir davranıştır,  zorunlu değildir. Çünkü Peygamberimiz, İslam’a davet etmek için akrabalarını topladığında onlara ikramda bulunmuştur. İkram herkesin gücünün yetebileceği ölçüde olmalı, gösterişe kaçmamalı ve bir güç gösterisine dönüştürülmemelidir.

Dini Sohbet İle İlgili Sorular ve Cevapları

Dini sohbet dinlemek farz mı yoksa sünnet mi?

dini sohbete katılmak farz mı

İlim öğrenmek ve öğretmek, İslam’ın teşvik ettiği bir davranıştır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim bir ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah onun için Cennete giden yolu kolaylaştırır.” (Tirmizi). Dini sohbetler de ilim öğrenme ve öğretme amacı taşıdığı için bu hadisin ruhuna uygundur. Ancak, bu tür sohbetleri dinlemenin veya katılmanın farz olmadığını, fakat dini bilgisini artırmak, maneviyatı tazelemek ve İslam’ın güzelliklerini daha iyi anlamak adına sünnet olduğunu söyleyebiliriz.

Ezan okunurken dini sohbet edilir mi?

ezan sırasında sohbet edilir mi

Ezan okunduğu zaman, Müslümanların ezana karşılık vermesi, yani ezanı tekrar etmesi sünnettir. Bu durum, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hadisine dayandırılarak vurgulanır: ” Ezan okunduğu zaman benimle meleklerin ne söylediğini söyleyiniz. ” (Buhari, Ezan: 8) Ezan okunduğunda ezanı dinlemek ve ona icabet etmek gerekir. Dinî sohbetlerin, eğitimlerin veya konuşmaların ezan sırasında yapılması, dinleyicilerin ezana icabet etmelerini veya ezanı dikkatle dinlemelerini engelleyebilir. Bu nedenle, ezan okunurken saygı göstermek, dinlemek ve ona karşılık vermek için genellikle konuşmalar veya sohbetler ara verilir.

Tasavvufta sohbet ne demek?

tasavvufi sohbet

Tasavvufta “sohbet”, bir şeyh veya tasavvuf ehli bir kişi tarafından öğrencilere veya dervişlere yönelik yapılan manevi konuşmalar veya öğretileri ifade eder. Ancak bu basit bir konuşma veya öğretme süreci değil, aynı zamanda manevi bir aktarım ve enerji paylaşımıdır. Sohbetin önemi ve etkisi, tasavvuf geleneğinde büyük bir yer tutar. Sohbet sırasında, şeyh veya manevi önder, dervişlere ya da dinleyenlere sadece bilgi değil, aynı zamanda manevi bir feyiz ve enerji aktarımı da gerçekleştirir. Bu aktarım, kelamların ötesinde, gönülden gönüle bir bağlantı ile gerçekleşir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz