Fatiha Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşları, Yorumları ve Faziletleri

0

Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in açılış bölümü olan ve her müminin günlük namazlarında tekrarladığı bir suredir. Yedi ayetten oluşan bu sure, İslam’ın en öz ve güçlü dualarından biridir. Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in özünü ve mesajını özetler ve her bir ayeti, derin manevi anlamlar içerir.

Fatiha Suresi’nin Türkçe Okunuşu ve Meali

Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na’budu ve iyyake nesta’in. İhdinessiratal mustakim. Siratallezine en’amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve leddallin.

FATIHA SURESI
Fatiha suresi okunuşu

Türkçe meali ise şöyledir:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O Rahman’dır, Rahim’dir. Din gününün sahibidir. Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

FATIHA SURESI ANLAMI 3
FATİHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Fatiha Suresini Okumanın Faziletleri Nelerdir?

Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olmakla birlikte, onun özünü ve özeti niteliğini taşır. Bu surenin faziletleri çok büyük ve çeşitlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde Fatiha Suresi’nin faziletleri hakkında bizlere bilgiler vermiştir.

Fatiha Suresi’nin faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Rasulullah (s.a.v.), Fatiha Suresi’nin hastalıklara şifa olduğunu ifade etmiştir. Gerek ruhsal gerekse bedensel rahatsızlıklar için okunan Fatiha, Allah’ın izniyle şifaların kapısını aralar.
 • Namazın olmazsa olmazıdır Fatiha Suresi. Her rekatte okunması farzdır ve namazın sahih olması için gereklidir. Namazda okunan her bir Fatiha, müminin Rabbi ile özel bir konuşmasıdır.
 • Fatiha Suresi, Kur’an-ı Kerim’in özetidir. Bu surede iman edilen bütün esaslar, kısaca ve öz bir şekilde ifade edilmiştir.
 • Surenin son ayetinde doğru yoldan sapmamak için yapılan dua, müminin hayatının her alanında rehberlik etmesi için önemlidir.
 • Fatiha Suresi, okuyanı her türlü kötülükten koruyan bir kalkan görevi görür. Her gün düzenli olarak okunması, kişiyi manevi zararlardan korur.
 • “İhdins’s-sirat al-mustakim” ayeti, doğru yolu bulmamız için Allah’a yöneldiğimiz bir istektir ve bu, namazın rehberlik eden bir ibadet olmasını sağlar.
 • Fatiha Suresi, aynı zamanda bir dua niteliğindedir. “İyyake na’budu ve iyyake nesta’in” ayeti ile Allah’tan yalnızca O’na ibadet etmek ve yalnızca O’ndan yardım dilemek anlamına gelir.

Namazda Fatiha Suresi’nin Okunma Adabı

Namazda Fatiha Suresi’ni okurken müminin dikkat etmesi gereken bazı adab kuralları vardır:

 • Surenin her ayeti üzerinde tefekkür ederek ve manasını düşünerek okunmalıdır.
 • Okuma sırasında acele edilmemeli, her bir harfin telaffuzuna dikkat edilmelidir.
 • Kalpten bir huşu ile ve Allah’ın huzurunda olduğunun bilinciyle okunmalıdır.

Her Müslüman, Fatiha Suresi’nin namazda okunmasının sadece bir farz olmadığını, aynı zamanda manevi bir yolculuğa çıkmak ve Allah ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bir fırsat olduğunu bilmelidir. Bu sure, Allah’a olan bağlılığımızı ve O’na olan ihtiyacımızı ifade etmenin bir aracıdır. Fatiha Suresi, her namazda, her rekatla birlikte tekrarlanan kutsal bir çağrıdır ve bu sureyi anlamak ve yaşamak, her müminin hayatında derin bir iz bırakacaktır.

Fatiha suresi ne zaman indi?

Fatiha Suresi, İslam peygamberi Hz. Muhammed’e vahyedilen ilk tam surelerden biridir ve Mekke döneminde indirilmiştir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, Fatiha Suresi’nin nazil olduğu kesin zaman bilinmese de, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında, diğer bazı kısa surelerle birlikte vahyedildiği biliniyor. Bu süreç, İslami takvime göre Miladi 610 yılında başlamış olan vahiy döneminin ilk yıllarına denk gelir. Fatiha Suresi’nin indiriliş sırasında ise farklı rivayetler bulunmakla birlikte, genel olarak erken dönem sureleri arasında yer aldığı kabul edilir. Bu sure, Müslümanlar için namazın vazgeçilmez bir parçasıdır ve İslam’ın ilk yıllarından itibaren ibadetin temel taşlarından biri olarak yerini almıştır.

Fatiha Suresiyle İlgili İslam Alimlerinin Yorumları

Fatiha Suresi, İslam alimleri tarafından geniş bir biçimde yorumlanmış ve üzerinde tefekkür edilmiş bir suredir. İslam tarihinde birçok büyük alim, Fatiha Suresi’nin derin anlamlarını ve öğretilerini açıklamıştır. Bu surenin Kur’an-ı Kerim’in özeti olarak kabul edilmesi, onun yorumlarının oldukça kapsamlı ve çeşitli olmasına yol açmıştır. İşte bazı önemli İslam alimlerinin Fatiha Suresi ile ilgili yorumları:

 1. İmam Gazali: Gazali, Fatiha Suresi’nin her bir ayetinin, Allah’ın sıfatlarını ve müminlerin O’na olan bağlılığını vurguladığını ifade eder. Fatiha’nın, Allah’a övgü, O’nun rahmet ve adaletine işaret etme, ve doğru yola iletme talebi olarak görülmesi gerektiğini belirtir.
 2. İbn Kesir: Ünlü tefsir alimi İbn Kesir, Fatiha Suresi’nin, Allah’ın varlığına, birliğine, yaratıcılığına ve ahiret gününün hakimi oluşuna dair açıklamalar içerdiğini vurgular. Fatiha’nın aynı zamanda dua niteliği taşıdığını ve müminlerin doğru yolda olma isteklerini dile getirdiğini ifade eder.
 3. İmam Şafii: İmam Şafii, Fatiha Suresi’nin namazın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu surenin her bir ayetinin, namazın özünü oluşturduğunu belirtir. Surenin, namazın kabulü için de önemli olduğunu vurgular.
 4. El-Tabari: Tefsir ilminin öncülerinden El-Tabari, Fatiha Suresi’nin Allah’ın en büyük nimetlerinden biri olduğunu ve bu surenin, Kur’an’ın ana mesajlarını özetlediğini ifade eder.
 5. El-Cürcani: El-Cürcani, Fatiha Suresi’nin dilinin ve anlatımının mükemmelliğine dikkat çeker ve bu surenin, Kur’an’ın edebi güzelliğinin bir örneği olduğunu belirtir.

Fatiha Suresi İle İlgili Hadis Var Mı?

Evet, Fatiha Suresi ile ilgili birçok hadis bulunmaktadır. Bu hadisler, Fatiha Suresi’nin önemi, faziletleri ve onun namazdaki yeri gibi konulara ışık tutar. İşte Fatiha Suresi ile ilgili bazı önemli hadisler:

 • Fatiha’nın “Annem”i: Hz. Muhammed (s.a.v.), Fatiha Suresi için “Kur’an’ın annesi” (Umm al-Kitab) ifadesini kullanmıştır. Bu, surenin Kur’an-ı Kerim içindeki merkezi konumunu ve önemini vurgular.
 • Bir hadiste, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir sahabesine Fatiha Suresi’nin “Kur’an’ın en büyük suresi” olduğunu öğrettiği aktarılır.
 • Bir hadiste, ashabından birinin bir hastaya Fatiha okuduğu ve hastanın şifa bulduğu anlatılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu durumu onaylayarak Fatiha’nın şifa özelliğine işaret eder.
 • Bir diğer hadiste, namazın bir rekatının Fatiha Suresi’ni okumadan tamamlanmayacağı belirtilir. Bu, Fatiha’nın namazdaki vazgeçilmez yerini gösterir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz