Hastalara Şifa İçin En Etkili Ayetler, Dualar ve Zikirler

0

Kuran’ı Kerim’de yer alan tüm ayetlerin bir mucizesi olduğunu biliyoruz. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından da tavsiye edilen bazı ayet ve dualar ise hastalıklara şifa olacağı belirtilmektedir. Şifa ayetleri olarak da merak edilen bu ayet ve dualar, Allah’a, şifa vermesi için dua edilirken tercih edilmesi daha eftal görülen dualardır. Sağlık sorunları ile karşılaşan kişilerin bu dua ve ayetler ile Allah’a niyaz ederek hastalıklara karşı cenabı Allah’ın izniyle şifa bulabilirler.

Çeşitli İslam alimleri tarafından da bu uygulamalar derlenerek günümüzde kadar ulaşması sağlanmıştır. Allah’tan şifa isterken bu ayet ve duaları kullanarak manevi olarak daha rahatlamış ve şifa bulmuş hissetmek de mümkündür.

En Büyük Şifa Duası Nedir?

Bu dualar arasında en etkili ya da en az etkili gibi bir ayrım yapmak doğru değildir. Allah katında ameller niyetlere göre olduğu için halis bir niyet ve temiz bir kalp ile edilecek her duanın kabul olması mümkündür. Hz. Aişe’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s), hasta olan akrabalarının üzerinde dua okuyarak sağ eliyle onları sıvazladığı ve şu duayı yaptığı ifade edilmektedir:

‘’Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame’’ , ‘’Ey insanların Rabbi! Bu hastalığı gider. Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.’’ (Buhari, Merda, 20; Müslim, Selam, 46; Ebu Davud, Tıbb, 18, 19) 
EN GUCLU SIFA DUASI
ŞİFA BULMAK İÇİN DUA

Hastalar için oldukça etkili bir dua olduğuna dair İslami birçok kaynakta bu duanın edildiği rivayet edilmektedir.

En etkili şifa duaları arsında yer alan bu dua ile hastaların şifa bulması için sadece Allah’tan yardım istenmektedir. Şifanın sadece Allah’tan geldiğine halis bir şekilde iman edilerek ve güzelce abdest alınarak bu duanın tavsiye edildiği şekilde okunması önerilmektedir.

Şifa İçin Hangi Ayetler Okunur?

Şifa içinde Kuran’ı Kerim’den de bazı ayetler okunabilmektedir. Bilindiği üzere ayet, Kuran’ı Kerim’de yer alan ve doğrudan Allah’ın kelamı olan sözlerdir. Dua ise kelime anlamı itibariyle ‘’çağırmak’’, ‘’seslenmek’’ gibi anlamlara gelen ve Arapça Allah’a en iyi şekilde niyaz edilen sözcüklerden oluşmaktadır. Kişinin kendi aczini Allah’a iletmek için kullandığı ifadelerin hepsi duadır. Bazı dualar hadisler ile rivayet edilerek birçok konuda belirlenmiştir.

EN GUCLU SIFA DUASI 1
en güçlü şifa ve iyileşme duası

Hastalıklara karşı şifa olması açısından Allah’ın kelamına sığınmak ve şifa bulmak isteyenler için bazı ayetlerin okunması önerilmektedir. Kuran’da geçen şifa için okunması önerilen bazı ayetler ve Türkçe anlamları ise şunlardır:

 • Tevbe Suresi, 14. Ayet: Allah, mümin bir toplumun kalplerine şifa versin ve ferahlatsın.
 • Yunus, 57: …Kalplerdeki dertlere şifadır.
 • En – Nahl, 69: Arıların karınlarından renkleri çeşitli şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.
 • El İsra, 82: Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir.

Kuran’ı Kerim’de hemen hemen birçok konuda ayet yer almaktadır. Çeşitli hastalıklara karşı da şifa olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Hadislerde de yer alan bazı ayet ve duaların birçok hastalığa karşı da şifalı olabileceği aktarılmaktadır. Başkası için şifa duası ya da kendiniz için şifa duası ederken Allah’a yönelerek temiz bir niyetle yakarışta bulunmak önemlidir.

Hastanın İyileşmesi İçin Hangi Dua Okunur?

Hastalık için şifa duaları arasında en yaygın olarak şunlar yer almaktadır:

 • ‘’Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ibadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke min şerri ma te’lemü Ve es’elüke min haynı ma te❜lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.’’
 • ‘’Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike.’’
 • ‘’Bismillâhi eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü’’
HASTALAR ICIN DUA
şifa bulmak için dua

Birkaç hadis kitabında ve İslami kaynakta geçen bu tür dualar ile hastalıklara karşı şifa elde edilmesi Allah’a niyaz edilmektedir. Şifa ayetleri ile şifa vereceği düşünülen dualar birçok hastalığa karşı iyi gelmektedir.

Hasta Biri İçin Nasıl Dua Edilir?

Rivayet edildiğine göre peygamber efendimiz tarafından dua edildikten sonra sağ eliyle hastaları sıvazlayarak iyileşmelerini Allah’tan niyaz ettiği ifade edilmektedir.

7 şifa ayetleri Arapça yüzünden okunarak veya bilmeyenler Türkçesini de okuyarak hastalıklarından kurtulmak için dua edebilirler. Sadece kişinin kendi için değil, başkası tarafından da hasta olan bir kişiye dua edilmesi mümkündür. Bu kapsamda Kuran’dan ve hadislerden derlenen bazı duaların okunması mümkündür. Güzelce abdest aldıktan sonra ve halis bir niyet ile hasta biri için dua edilmesi önerilmektedir.

Peygamber Efendimizin Şifa Duası Nedir?

Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından hasta olan yakınları için nasıl dua ettiği Hz. Aişe (r.a.) tarafından rivayet edilmiştir. Rivayete göre: ‘’Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame’’ duasını ettiği ve sağ eliyle bu duayı okurken hastaları da sıvazladığı buyurulmuştur.

Hadis kitaplarında yer verilen bu tür dualar ile hastaların iyileşmesi için bu tür örneklerin de yol gösterici olduğu ifade edilmektedir. Müslümanlara dinini öğreten peygamber efendimiz tarafından birçok konuda uygulama yapılmış ve şifa vermesi amacıyla Allah’a dua edilmiştir. Peygamber efendimizin şifa duası birçok İslami kaynakta rivayet edilmektedir.

Kur’an’da Geçen 7 Tane Şifa Ayetleri Hangileri?

Kuran’ı Kerim’de geçen 7 özel ayet şifa ile ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bu ayetleri okuyarak kişilerin pek çok hastalıktan korunmak ve şifa bulmak için Allah’tan yardım isteyebilecekleri tavsiye edilmektedir. En çok okunan ve şifa ayetleri olarak da bilinen Kur’an’da geçen 7 tane şifa ayetleri ise kısaca şunlardır:

 • Tevbe Suresi 14. Ayet
 • Yunus Suresi 57. Ayet
 • Nahls Suresi 69. Ayet
 • İsra Suresi 82. Ayet
 • Şuara Suresi 80. Ayet
 • Fussilet Suresi 44. Ayet
 • Ankebut Suresi 60. Ayet

Kuran’ı Kerim’de daha pek çok farklı şifa ayeti bulunmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak kuran okunması ve Allah’a ibadet edilmesi tavsiye edilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz