Ezan ve Namaz Vakti ( Sabah, Öğlen, İkindi, Akşam, Yatsı )

0

[nafeza_prayer_times]

Farz namazlar, İslami kaynaklara göre namaz vakti ile belirlenen zamanlarda kılınması gereken ibadetlerdir. Farz namazlarla birlikte bunların sünnet ve vitir rekatları da vakit şarttır. Ayrıca bayram namazları da ezan vaktine göre belirli zamanlarda kılınır. Farz namazlar, günde 5 vakit olarak kılınan sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. Beş vakit namazlarda ezan vakitlerine göre belirli zamanlarda ibadet etmek gerekir. Namaz ve ezan vakitlerini bilmek her Müslüman için önemli bir yükümlülüktür. Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte ezan vakitleriyle ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Ezan Saatleri Neye Göre Belirlenir?

Namaz, İslam dininde Müslümanların yerine getirmesi gereken ibadetler arasındadır. Müslümanlara farz kılınan namaz için de belirli vakitler belirlenmiştir. Allah, Nisa Suresi’nin 103. ayetinde namazın belirli vakitlerde kılınması gereken bir ibadet olduğunu buyurmuştur. Buna göre namaz vakitlerine uymak çok önemlidir. Ancak ezan saatleri neye göre belirlenir? Beş vakit namazlarda, sabah ezanı okununca sabah namazı vakit, öğle ezanı okunduğunda öğle namazı vakti girer. Peki, bu vakitler neye göre belirlenir?

Ezan ve namaz vakitleri ile oruçtaki imsak ve iftar gibi ibadetlerin ifasına yönelik vakitler bilimsel olarak güneş hareketleriyle alakalıdır. Dünyanın güneş ve kendi ekseni etrafındaki dönüşü günleri ve vakitleri meydana getirir. Ezan vakitleri de dünyanın bu hareketine bağlı olarak güneşin doğduğu ve battığı zamana göre belirlenir. Örneğin sabah ezanı vakti, tan yerinin ağarmasıyla başlar. İmsak vakti olarak bilinen bu zamanda sabah namazı vakti girmiş demektir. Beş vakit namazın her birinin kendine özel zamanı bulunur.

Sabah Namazı Vakti

İslami kaynaklarda sabah namazı vakti, Fecr-i sadık olarak tanımlanır. Bu, ikinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar geçen zamana işaret eder. Daha anlaşılır bir ifade edile sabah namazı vakti, güneşin doğmasından az önceye olan süredir. Bu süre sabah namazı kılmak için en doğru zamandır.

Fec-ri sadık sabaha karşı olan zamanı ifade eder. Doğuya bakıldığında tan yeri boyunca genişleyen bir aydınlık görülür. İkinci fecre fıkıh kitaplarında “enlemesine beyazlık” anlamına gelen beyazı müsta’razi denir. Bu andan itibaren yatsı namazı vakti çıkmış ve sabah namazı zamanı girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda Ramazan ayında sahurun sona erip orucun başladığı imsak vaktidir. İmsak vakti girdiğinde sabah ezanı okunur.

Öğle Namazı Vakti

Öğle namazı saati ile ilgili hadis kitaplarında çeşitli açıklamalar bulunmaktadır. Örneğin İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre öğle namazının başlangıcı, güneşin tepe noktasını geçtiği zeval vaktinden itibarendir. Güneşin tepe noktasını geçip batıya doğru kayması, güneş tam tepedeyken eşyanın gölge uzunluğu, kendisinin iki katına ulaşacağı zamana kadar devam eder. Ebu Yusuf, Muhammed ve diğer 3 mezhep imamına göre öğle namazı vakti, zeval vaktinden fey-i zeval hariç gölge boyunun 1 misline ulaştığı ana kadardır. Her nesnenin gölgesi kendisinin 1 misline çıktığı zaman öğle namazının vakti çıkmış ikindi namazının vakti girmiş olur.

Asr-ı Evvel Zamanı Nedir?

Öğle vaktinde bir cismin gölge uzunluğuyla ilgili yapılan hesaplamalar bazı tanımlara sahiptir. Bunlardan biri asr-ı evvel zamanı olarak bilinir. Bu, bir nesnenin gölgesinin uzunluğu, kendi uzunluğuna göre iki katına çıktığı zamanı işaret eder. Güneş tam tepedeyken cismin yere düşen gölgesi hariç tutulur yani toplam uzunluğa eklenmez. Örneğin yere 1 metre uzunluğunda bir sopa diktiniz. Güneş tam tepedeyken gölgesi yarım metre oldu. Bu durumda sopanın gölgesi 1.5 metre olduğu zaman 1 kat artmış olur. Sopanın gölgesi 2.5 metre olduğunda öğle namazının vakti çıkmış demektir.

Şer-i Gündüz Süresi Nedir?

Örf-i gündüzden daha uzun bir süreyi ifade eden şer-i gündüz, fıkıh kitaplarında da sık sık bahsedilir. Öğlen namazının saati, güneşin tepeyi geçip batıya doğru kaymaya başladığında başlamış demektir. Güneşin bu hareketine zeval denir. Zeval modern takvime göre gündüzün tam ortası demektir. Güneşin zeval vaktinde yarı yola geldiğinde yere düşen gölgesine fey-i zeval denir.

Fey-i Zeval Nedir?

Fey-i zevalin yönü ve uzunluğu, ülkenin hangi yarımkürede olduğuna bağlı olarak değişir. Bir yere dikilen 1 metre uzunluğundaki sopanın gölgesi öğle vaktinde yarım metre olunca fey-i zevaldir. Bu andan itibaren güneş batıya doğru hareket edince o sopanın gölgesi 2.5 metre olur ve asr-ı sani yaşanır. İmam-ı Azam’a göre bu anda öğle vakti çıkmış ikindi zamanı girmiş sayılır.

İkindi Namazı Vakti

Ezan vakitleri arasında yer alan ikindi namazı vakti, öğle namazından sonra gelir. Öğlen vakti çıktıktan sonra güneş batıya doğru hareketine devam eder. Güneşin ufuk çizgisinde batışına kadar geçen süre ikindi namazı saati olarak kabul edilir. Bazı dini kaynaklarda ve hadis kitaplarında öğle vaktinin ne zaman bittiği konusunda görüş ayrılıkları olduğu görülebilir. Ebu Hanife’ye göre her cismin yerdeki gölge uzunluğu, kendi uzunluğunun 2 katına çıktığı anda ikindi vakti girmiş demektir. Diğer alimlere göre yerdeki gölge uzunluğu bir katına çıktığı anda ikindi namazı başlamış sayılır.

Akşam Namazı Saati

Beş vakit namazlar arasında yer alan akşam namazı vakti, güneşin ufukta batmasıyla başlar. Akşam namazı, güneş battıktan şafağın kaybolacağı zamana kadar kılınabilir. Şafak, İmam-ı Azam başta olmak üzere farklı kişilere göre farklı tanımlara sahiptir. İmam-ı Azam, şafağı akşamleyin ufuktaki kızartıdan sonra gelen beyazlık olarak tanımlar. Ebu Yusuf, Muhammed ve diğer 3 mezhebin imamına göre şafak ufukta meydana gelen kızıllık şeklinde tanımlanır.

Ebu Hanife’nin bu görüşte olduğu rivayet edilir ancak vaktin tam olarak açıklanmasına dair tartışmalar vardır. Yine de akşam namazı vaktinin kısıtlı olması, bu namazın ilk vakitte kılınmasını gerektirir. Dini kaynaklara göre akşam ezanı zamanı olarak bilinen ilk vakitte namaz kılmak müstehaptır. Namazı kılmak için ufuktaki kızıllığın kaybolmasını beklemek ve namazı geciktirmek dinen uygun görülmez.

Yatsı Namazı Vakti

Yatsı namazı vaktiyle ilgili açıklamalara bakıldığında şafağın kaybolmasından ikinci fecrin doğmasına kadar geçen süre yatsı namazı vakti olarak kabul edilir. Şafak kaybolduğunda yani akşam namazı vakti çıktığında yatsı namazı vakit girer. Yatsı namazı vakti, kırmızı şafağın kaybolduğu anda başlar. Bu zamanın belirlenmesine kanıt olarak Ibn Ömer’den rivayet edilen şu hadis gösterilir: “Şafak kırmızılıktır. Şafak kaybolunca namaz kılmak farz olur” (es-Sanânî, a.g.e., I,114).

Yatsının saati konusunda bir diğer kanıt ise Ebu Katade’den aktarılan hadisdir: “Uyku halinde kusur yoktur. Kusur ancak, diğer namazın vakti gelinceye kadar namazı kılmayandadır” (Müslim, Mesâcid, 311). İslami usullere göre yatsı namazının gecenin üçte biri olacak kadar geciktirilmesi müstehaptır. Gece yarısına kadar yatsı namazı kılmamak mübah görülür. Bununla birlikte yatsı namazının ikinci fecre kadar geciktirilmesi mekruhtur. Bu durumda namazı kaçırma korkusu olacağı için kişinin namaz kılma şevkine tam olarak girememe durumu vardır. Yatsı namazını geciktirmek konusunda bu hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Ezan Saatlerine Göre Namaz Ne Zaman Kılınır?

Beş vakit namazın kılınacağı zamanı gösteren ezan vakitleri, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklindedir. Cuma namazı zamanı da dini kaynaklara göre öğle namazı olarak geçer. Müslümanlar namazının geçerli olmasına dikkat etmekle yükümlüdür. Bu nedenle ezan vakitlerine göre hangi namazın ne vakit kılınacağının iyi bilinmesi gerekir. Namaz vakitlerini bilmek, ibadetin geçerli sayılması için önemlidir. Ezan saatleri kitap ve sünnet ile belirlendiğinden dikkat edilmesi gereken zamanlar vardır.

Sabah Namazı Vakti Ne Zaman Girer?

Sabah namazı vakti ikinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına kadar olan süredir. Sabah namazı saati ne zaman girer sorusunun yanıtı ikinci fecir yani ufuktaki aydınlıktır. Bu aydınlıkla birlikte sabah vakti girmiş, yatsı namazının vakti çıkmış olur. Oruç tutacaklar için ibadet bu anla birlikte başlar. Bu yüzden fec-ri sadık yani birinci fecir olarak tanımlanır. Doğu ufkının ortasında yükseklere doğru iki tarafı karanlık ve uzunlamasına bir hat şeklinde yayılan beyazlığı ifade eder. Bu beyazlık bir süre sonra kaybolup hava kararmış gibi gözükür. Bundan sonra ikinci fecir doğar.

Birinci fecre sabahın gerçek girişi olmadığı ve yalancı bir aydınlık sağladığı için fecr-i kazib denir. Bu fecir gece hükmünde olduğundan namaz kılarken dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü bu yalancı aydınlık anında ne yatsı namazı çıkmış ne de sabah namazı vakti girmiş olmaz. Oruç ibadetini yapacak kişiler de bu süre içinde bir şeyler yiyip içebilirler. Konuyla ilgili hadis kitaplarında Hz. Peygamber’in buyurduğuna göre şafak iki tanedir.

Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Sabah namazının vakti girdikten sonra ibadet için doğru vakit gelmiş olur. Ancak Müslümanların hangi vakte kadar sabah namazı kılabileceklerini de iyi bilmeleri gerekir. Sabah namazı ne zamana kadar kılınır sorusuna yanıt verirken sabah ezanına dikkat etmek önemlidir. Sabah namazı için ezan okunduğunda, namaza çağrı yapılmış olur. Yani imsak vaktinden sonra güneşin doğumundan önce sabah ezanı okunur.

Sabah namazı imsak vakti olduktan bir müddet sonra okunur. Bu, insanların namaz vaktini bilebilsinler diye yapılan bir çağrıdır. Önce sabah ezanı okunur, ardından namaz kılınır. Dini kaynaklara göre 4 adet zaman diliminden oluşan bir vakit tanımlaması vardır. Tan yerinin ağarması imsak vaktidir. İmsak vaktinden itibaren sabah namazı kılınabilir. İkinci zaman aralığı ise güneşin doğumundan 1 saat önceki zaman aralığıdır ve bu saatte sabah ezanı okunur. Sabah ezanı çağrısı yapıldığında sabah namazı kılınabilir ve böylelikle sabah namazı vakti yavaş yavaş bitmeye başlar. Sabah namazı güneşin doğumu ile birlikte kılınamaz. Fecri sadık oluştuğunda sabah namazı kılmak için verilen vakit sona ermiş demektir.

Sabah Namazı Nasıl Kaza Edilir?

Diğer 5 vakit namazda olduğu gibi sabah namazının da kazası mümkündür. Hanefi mezhebine göre tam namaz kılarken güneş doğmuşsa bu namaz bozulmalıdır. Gün doğumunda kılınan namaz geçerli olmaz. Bu vakte kalan kişinin namazını kılmayıp kaza etmesi gerekir. Öte yandan sabah namazı zamanı içinde ibadetini yapmamış olan Müslüman da sabah namazını kaza edebilir. İslami görüşe göre sabah namazının kaza edileceği özel bir vakit yoktur. Ancak bu vakitte sabah namazının kaza edilmesi mümkündür. Bu vakit dini kaynaklarda “kerahet vaktinden sonra ve öğle namazından önceki zaman dilimi” olarak tanımlanır.

Sabah namazında kerahet vakti, güneşin doğumundan sonraki 45 dakikalık zaman dilimi olarak bilinir. Bu 45 dakika içinde sabah namazının kaza edilmemesi gerekir. Sabah namazının kaza vakti ise bu 45 dakikalık kerahet vakti geçtikten sonra başlar. Öğle namazı vaktinden önce bittiği için namaz vaktini geçirmeden kılınması gerekir. Buradan hareketle sabah namazının kazası için belirlenen zaman dilimi kısıtlı olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte sabah namazının mazeret olmadan kazaya bırakılması İslami açıdan makbul görülmez.

Öğle Namaz Saati Ne Zaman Girer?

Güneşin gökyüzünde tepe yaptığı ve batıya doğru yön aldığı zamana öğle vakti denir. Güneş tam tepe noktadayken cisimlerin yere yansıyan gölgeleri ile ilgili hesaplama yapılır. asr-ı evvel zamanı olarak bilinen bu zamanda öğle namazı kılınabilir. Öğle namaz vakti ne zaman girer sorusuna yanıt verirken dini kaynakları göz önünde bulundurmak gerekir. Konuyla ilgili ayette “Güneşin tepe noktasından batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar geçen süre içinde, namazları kıl, sabah namazını da edâ et. Şüphesiz sabah namazı tanıklı bir namazdır.” denilmektedir.

Ebû Hanîfe’nin kanıtı ise, Hz. Peygamber’in şu hadisidir: “Öğle namazını hava serinlediği zaman kılınız. Çünkü öğle vaktindeki sıcaklığın şiddeti, cehennemin sıcaklığını andırır.” [2] Örfi vakitlere göre gündüz, güneşin doğması ve batması arasında geçen süredir. Şer’i bir terim olan gündüz ise fecr-i sadıktan güneşin battığı zamana kadar olan süreyi ifade eder. İslami kaynaklarda görülen görüş ayrılığına takılmamak için öğle namazı cismin gölgesi bir misli olacak zamana kadar geciktirilmemelidir. Öğle namazı asr-ı evvelden önce kılınması gereken bir ibadettir. Müslüman erkeklere farz olunan Cuma namazının vakti de tam öğle namazının vakti gibi hesaplanır.

İkindi Namazı Saati Ne Zaman Girer?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesinde ikindi namazı vakti ne zaman girer sorusuna yanıt verilmiştir. Buna göre ikindi namazı başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlıdır. Bu sebeple öğle namazının ne zaman biteceği konusundaki görüş ayrılıkları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vaktinin süresiyle ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan vakitlerini açıkladığı takvimde asr-ı evvel uygulamasını esas almaktadır.

İkindi namazının son vakti ise güneşin batışından hemen öncesi olarak bilinir. Fakat gerekli bir sebep yoksa bu zamana kadar geciktirmek doğru değildir. Hz. Peygamber, ikindi namazının güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra baştan savma bir şekilde kılmayı doğru bulmaz ve bunu münafıkların namazı olarak nitelendirir. İkindi namazı vaktini son ana bırakıp acele bir şekilde namaz kılınması dinen hoş görülmez. Nitekim Hz. Peygamber bu konu hakkında “Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rek’ata yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır.” (Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 28 [579]; Müslim, Mesâcid, 163-165 [608]) buyurmuştur.

Şafii mezhebine göre ikindi namazının vakti konusunda 5 farklı zaman diliminden bahsedilir. Bunlar kendi içinde kendi içinde “fâziletli”, “ihtiyârî”, “kerâhetsiz cevâz”, “kerâhetli cevâz” ve “özür” olacak şekilde yapılan sıralamadır. Özür vakti, sefer veya yağmur gibi mazeretler olduğunda ikindi namazının öğle namazıyla cem edilmek suretiyle kılınmasıdır. Diğer vakitler ise her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar faziletli sayılır. Cismin yerdeki gölgesi iki misline çıkınca ihtiyari, bundan sonra güneşin sararmasına kadar geçen vakit ise kerahetsiz cevaz olarak tanımlanır. Güneşin sararsmasından batışına kadar geçen zaman kerahetli cevaz vaktidir.

İkindi Namazı Ne Zaman Kazaya Bırakılır?

İkindi namazının alelacele kılınması dini açıdan hoş görülmez. Bu nedenle ikindi namazı az önce bahsettiğimiz kerahet vaktinden önce kılınmalıdır. İbadeti en düzgün şekilde ve kabul edilecek biçimde yapmak Müslümanın sorumluluğu altındadır. Eğer ikindi namazı vakti geciktirilmiş ve kerahet vaktine denk gelmişse namaz kazaya bırakılmaz, sünneti terk edilir ve sadece farzı kılınır.

Güneş batmadan önce iftitah tekbiri alınıp ikindi namazının farzına durulması halinde güneş batsa bile bu namaz sahih sayılır. Bu durumda namaz kazaya kalmış olmaz ve vaktinde eda edilmiş sayıldığından kabul görür. Bu durum 5 vakit namazlar arasında sadece ikindi namazına has bir durumdur. Söz konusu 3 kerahet vaktinin hikmeti vardır. Gökyüzündeki kızıllığı gösteren kerahet vakitleri, ateşe tapanların ibadet zamanı olarak bilinir. Dolayısıyla kerahet vaktinde namaz kılmak hoş karşılanmaz. Bu 3 vakitte salavat getirip dua ve tesbihte bulunmak Kur’an okumaktan efdaldir.

Akşam Namazı Vakti Ne Zaman Girer?

Diyanet İşleri Başkanlığı, akşam namazı vakti ne zaman girer sorusuna verdiği yanıtta İmam Ebu Hanife’nin kanıtını öne sürmektedir. Dini kaynaklara göre güneşin batışı, akşam namazı vaktinin başlangıcıdır. Akşam namazı, güneşin ufukta kaybolup aydınlığın kararmasına kadar devam eder. Diyanet’in bu konuda verdiği kaynak bilgilerine göre Hz. Peygamber, “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur.” (Tirmizî, Salât, 2 [151]) buyurmuştur. Bir başka hadiste ise Hz. Peygamber, yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037] hadisleri öne çıkmaktadır.

Bu rivayetlerdeki şafak ve ufuk kelimeleri, kırmızılıktan sonra gelen beyazlığı tanımlar. İmam Ebu Hanife’ye göre şafak ve ufuk vaktinin belirlenmesinde “…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir.” (bkz. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisi kaynak gösterilmektedir. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son zamanı, güneş batarken görülen kızıllık gidinceye kadardır. Bu hadisteki şafak güneşin batmasından sonraki kızıllığı ifade eder. Konuyla ilgili hadiste “Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.

Yatsı Namaz Vakti Ne Zaman Girer?

Akşam vakti çıktıktan sonra başlayan yatsı namazı vakti ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması bulunmaktadır. Yatsı namaz vakti ne zaman girer sorusuna verilen yanıtta, akşam namazı vaktinden sonra başlayıp imsak vaktine kadar geçen süre gösterilmektedir. İmsak vaktinde yani tan yerinin ağarmaya başlaması yatsı namazı için verilen sürenin sonudur. Yatsı namazı bu iki zaman dilimi içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla ilgili alimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazının da vaktinin ilk diliminde kılınmasının değerli olduğunu belirtmektedir.

Teravih Namazının Saati

Dini kaynaklara göre teravih namazının zamanı, yatsı namazından sonradır. Teravih namazı kılmak için yatsı vaktinin girmesi gerekir. Yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazı vakti gelene kadar teravih namazı kılınabilir. Teravih, vitir namazından önce veya sonra kılınır bu konuda bir şart yoktur. Ancak yatsı namazını kılmadan önce teravih namazı kılınırsa iadesi gerekir.

Bayram Namazının Saati

Beş vakit namaz vakti olduğu gibi bayram namazının vakti de İslam alemi için önemlidir. Bu mübarek zamanları ibadet ederek geçirmek gerekir. Bayram namazı vakti, güneş doğup kerahet vakti çıktıktan sonra başlar ve güneşin gökte en yüksek noktaya çıkması olan istivaya kadar devam eder. Ramazan bayramı namazı, bir mazeretle birinci gün istiva zamanından önce kılınamadıysa, ikinci gün aynı süreye kadar kılınır. Eğer özür yoksa üçüncü gün kılınamaz. Kurban bayramı namazı ise ilk gün özür varsa ikinci gün kılınır. İkinci gün de mazeret olduysa üçüncü gün istiva zamanına kadar kılınır.

Dini kaynaklara ve hadis kitaplarına göre bayram namazlarının zamanında kılınması ve kazaya bırakılmaması önerilir. Bu bayram namazlarının özür olmadan ikinci veya üçüncü güne bırakmak çirkin bir amel olarak değerlendirilir. Bu bayram namazları istiva zamanından veya zeval vaktinden sonra olursa hiçbir şartta kılınmaz. Bayram namazlarının bu şekilde kaza edilmesi caiz değildir. Bu nedenle ezan vakitleri ile birlikte namaz vaktine uymaya dikkat edilmelidir.

Kerahet Vakitleri Nedir?

Gün içinde 5 vakit, dinen mekruh vakitler olarak tanımlanır. Bunların ilki, güneş doğmasından bir mızrak boyu, yani 45-50 dakika arasındaki bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır. İkinci kerahet vakti ise güneşin yükselip tam tepeye geldiği zeval anı olarak adlandırılan vakittir. Üçüncüsü, güneşin sararmasından ve göz kamaştırması bittiği hale gelmesiyle başlayan vakittir. Dördüncü vakit, Fecr-i sadık doğduktan sonra güneşin doğacaı zamana kadar geçen vakittir. Beşincisi ise ikindi namazı kılındıktan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir.

Dini uygulamaya göre bu vakitlerde nafile namaz olsa bile kılınması doğru değildir. Ancak kılınacaksa kerahetle caiz olur ve iadesi şart olmaz. Çünkü kerahet vakitleri, nafile namazların sağlıklı ve kabul görmesine engel teşkil etmez. Ayrıca bu vakitlerden biride denk gelen biri nafile namazı bozup kerahet vaktinden sonra onu kaza ederse daha faziletli olur.

Bu vakitlerin özellikle seçilmesinin bir anlamı vardır. Ateşe tapanların ibadet zamanları güneşin bu kızıllığa büründüğü zamanlardır. İslam aleminde onlara benzemekten kaçınmak önemlidir. Hak dinine saygı gösterilmesi için kerahet vakitlerinde namaz kılmamaya özen göstermek gerekir. Diğer kerahet vakitlerinde ise sadece nafile namaz kılmak mekruh kabul edilir. Farz ve vacib namazlar mekruh sayılmaz. Örneğin cenaze namaz tilavet secdesi mekruh değildir.

namaz saati
Maide suresi 6. ayet

Güneşin Doğuşunda Namaz Kılınır Mı?

Güneşin doğuş anına denk gelen bir namaz bozulmuş sayılır. Hangi namaz olursa olsun güneşin doğuşunda dinen kabul görmez. Bunun için bir kimse daha ikindi namazını kılmakta iken güneş batsa namazı bozulmuş sayılmaz. Ama sabah namazını kılarken güneş doğsa namaz bozulmuş sayılır. Çünkü ilk durumda yeni bir namaz vakti girmiştir. Ancak ikinci durumda namaz vakti çıkmış fakat yeni bir namaz vakti girmemiş olur. Bu aralardaki kerahet vakitlerine dikkat ederek namazı en düzgün ve kabul görecek şekilde kılmak gerekir.

Öte yandan güneşin batışı vaktinde sadece o günün ikindi namazı kılınabilir. Diğer bir günün kazaya kalmış olan ikindi namazı bu vakitte kılınmaz. Çünkü dinen kabul gören bir vakitte vacip olan ibadet, kerahet bulunan bir vakitte kaza edilmesi doğru değildir. Buna nakıs vakit denir ve ibadet edilmeyen kerahet vaktine işaret eder.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz