Küçük ve Büyük Kıyamet Alametleri, Kıyamet Günü Ne Zaman?

0

Kıyamet, kâinatın düzeninin bozulması, dünyanın sonu olan gün, yok olan canlıların yeniden diriltilerek, ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda kıyamet, bir yok oluştan sonra bir dirilişi ifade ediyor. Zaten kıyamet alametlerinin çoğaldığı bir dönemdeyiz.

Kıyametin gerçekleşmesi beklenen bir olaydır. Çünkü Allah, kâinatın yaratıcısı olarak koyduğu düzenin de geçici olduğunu bildirmektedir. Kur’an-ı Kerim, kıyametin gelişiyle ilgili şüphe götürmeyen açık bilgiler sunmaktadır.

Kıyamet Günü Ne Zaman?

Kıyamet gününün ne zaman olduğu bilinmemektedir. Hz. Peygamber, Cebrail aleyhisselâm veya İsrafil aleyhisselâm da bu konuda bir bilgiye sahip değildir. Kıyametin zamanıyla ilgili kesin bir tahmin ya da bilgi vermek mümkün değildir. Bu konu insanların merak ettiği fakat sadece Cenabı Allah’ın bileceği bir sırdır.

Kıyamet Günü ve Cebrail Aleyhisselam Olayı

İnanç, İslam ve ihsan kavramlarının anlamını açıklayan bir hadis-i şerifte, Cebrail aleyhisselam’ın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e sorduğu soru dikkatleri çekiyor. Cebrail aleyhisselam, iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hz. Peygamber’e sorduktan sonra, kıyametin ne zaman kopacağını da sormuş ve şu cevabı almıştır. “Bu meselede kendisine soru sorulan, soruyu sorandan daha bilgili değildir.” Kıyametin kesin olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmek mümkün olmasa da, Hz. Peygamber’in bazı hadislerinde, kıyametin yaklaştığını gösteren alametlerden bahsettiği bilinmektedir.

Müslümanlar için kıyametin aniden kopması değil, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata hazırlıklı olmak esastır. Bu hadis-i şerif, insanları dünya hayatındaki geçici hedeflerden sıyrılarak, ahiret hayatına yönelmeye teşvik etmektedir. Önemli olan, ibadetlerimizi yerine getirerek, sevgi, merhamet ve adalet gibi değerleri yaşayarak, ebedi hayata gerektiği şekilde hazırlanmaktır.

Kıyamet Alametleri

İslam âlimleri, son günlerin yaklaştığını gösteren kıyamet alametleri konusunu iki ana başlık altında inceliyor. Küçük alametler ve büyük alametler. Bu alametler, insanlara dünyanın sonunun yaklaştığını hatırlatırken, insanların iman ve ibadetlerini güçlendirme amacı taşıyor.

Küçük alametler, kıyametin yaklaştığını belirten daha yaygın ve birbirinden bağımsız işaretlerdir. Bu alametler arasında insanların inançlarını kaybetmeleri, ahlaki değerlerin zayıflaması, doğal afetlerin artması, toplumda yaygınlaşan haksızlık ve zulüm gibi unsurlar bulunmaktadır.

Büyük alametler ise, kıyametin çok yaklaştığını gösteren daha belirgin ve etkileyici işaretlerdir. Bu alametler arasında Hz. İsa’nın dünyaya dönmesi, Deccal’in çıkışı, Güneş’in batıdan doğması, Dabbetü’l Arz adı verilen bir hayvanın ortaya çıkması ve Eyşan adı verilen büyük bir ateşin yeryüzünü sarması gibi olaylar yer alır.

Bu alametler, İslam inancında kıyametin yaklaştığını hatırlatırken, insanları Allah’a yönelmeye ve ibadetlerini yerine getirmeye teşvik etmektedir. İslam âlimleri, bu alametlerin gerçekleştiğinde sonunun yaklaştığına inanırken, insanların manevi hazırlıklarını yapmalarını ve ahiret hayatına odaklanmalarını vurgulamaktadır.

Küçük Kıyamet Günü Alametleri

kıyamet ne zaman
büyük ve küçük kıyamet alametleri

Kıyametin yaklaşmasıyla ilgili önemli işaretler vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in gelişiyle peygamberliğin sona ereceği, gerçek ilim ve ilim adamlarının azalacağı, cehaletin artacağı, şarap içme ve zina gibi günahların açıkça yapılacağı, ehliyetsiz insanların söz sahibi olacağı, adam öldürme olaylarının artacağı, dünya malının bollaşması ve zekât verecek fakirlerin azalması gibi olaylar küçük kıyamet alametlerindendir.

Son zamanlarda hadis-i şeriflerde belirtilen bu gerçeklerden anlıyoruz ki gerçek âlimler azalacak, cahil ve kötü ahlaklı kişiler ise insanları yanlış yönlendirecek. Basit sebeplerle insan öldürme olayları artacak, insanların hak ve hukuku gözetilmeyecek. Kazancın helal veya haram olması önemsenmeyecek. Ana babaya saygı ve itaat yerine isyan edilmeye başlanacak. Ölçü ve tartılarda hile yapılacak, sahte ve yapay ürünler gerçekmiş gibi satılacak. İnsanlar bundan şikayetçi olacak, ancak yine de bu yoldan vazgeçmeyecek. Merhamet edilmeyecek, merhamete muhtaç insanlar umursanmayacak. Büyüklerin nasihatlerine kulak asılmayacak, onlara saygı gösterilmeyecek. Kumar ve şans oyunları yaygınlaşacak. Zamanın hızla akıp geçtiği fark edilemeyecek. İsraf her alanda artacak ve insanlar geçici dünya nimetlerini sonsuz ahiret nimetleri yerine tercih edecek. Kıyametin küçük alametleri olarak adlandırılan bu olaylar, insanlığın son günlerine yaklaştığımızı göstermektedir.

Büyük Kıyamet Günü Alametleri

Kıyamet alametleri, insanların merakla beklediği ve üzerinde düşündüğü önemli bir konudur. Hz. Peygamber’in hadislerinde aktardığı bu alametler, insanların dünyevi nimetlere olan bağımlılıklarının artacağı bir dönemden bahseder. Bu alametler arasında dumanın yeryüzünü kaplaması, Deccal adında bir kişinin ortaya çıkması, Dabbetü’l-arz adında bir canlının mucizeler göstermesi, güneşin batıdan doğması, Ye’cüc ve Me’cüc’ün yeryüzüne yayılması, Hz. İsa’nın semadan inmesi, yer çöküntüleri ve ateş çıkması gibi olaylar yer almaktadır.

Kıyamet alametleriyle ilgili olarak pek çok hadis rivayeti bulunmaktadır. Bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmak sadece Yüce Allah’a özgüdür. Bizim elimizdeki bilgiler, aktarılan hadislerden hareketle yapılan çıkarımlara dayanmaktadır.

Kıyametin Kopuşunu Müslümanlar Görecek mi?

Kıyametin kopuşuna dair merak edilen konulardan biri, müminlerin bu dehşetli olayı görecek ve yaşayacak olup olmadığıdır. İslam inancına göre, kıyametin kopması anında, Allah’ın rahmetiyle ehl-i imanın ruhları önceden alınacak ve kıyamet kâfirlerin üzerine gelecektir.

Peygamber Efendimiz ” Kıyamet müminlerin başına kopmaz. Cenab-ı Allah, kıyametin yaklaştığı bir zaman diliminde bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgarın etkisiyle iman sahibi hiçbir mümin kalmayacak, ruhlarını teslim edecektir. Allah onlara rahmet eylesin.” şeklinde buyurmuştur. Bu hadis, müminlerin kıyametin dehşetlerini yaşamadan önce Allah’ın rahmetiyle kabzedileceklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla, müminlerin bu korkunç olayı görmek veya yaşamak gibi bir durumu olmayacaktır.

Dinimize göre, kıyametin kopuşu herkes için büyük bir sınav ve hikmet dolu bir olaydır. Müminler, Allah’ın adaletinin tecelli edeceği bu günü, kurtuluşları ve cenneti umutla beklemektedirler.

Daha Önce Ölmüş Kişiler Kıyamet Gününü Hissedecek Mi?

Kıyametin kopacağı anın dehşetlerini görmemek için bir rahmet eseri olarak, inananların ruhları daha önceden kabzedilecek ve kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır. Kabirdeki ruhlar, derecelerine göre etkilenecektir. Melâikeler, Allah’ın kahır tecellilerinde kendilerine göre etkilendiği gibi, ruhlar da etkilenecektir. İnsanlar, sıcak bir yerde iken dışarıda kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdanlarıyla etkilenirler.

Benzer şekilde, şuur sahibi olan baki ruhlar da kâinatla ilgili oldukları için, kâinatın büyük hadiselerinden derecelerine göre etkileneceklerdir. Azap ehli elemli bir şekilde, saadet ehli ise hayretli bir şekilde etkilenecektir. Kur’an-ı Hakim, kıyametin tehdit suretinde zikrederek “Göreceksiniz!..” diyor. Bu da kabirde cesetleri çürüyen ruhların da o kıyamet tehdidinden hisseleri olduğunu gösteriyor.

Kıyamet Günü ve Sur

kıyamet alametleri
sur üflendikten sonra ne olacak?

Kıyamet günü İsrafil aleyhisselam elindeki Sûr’a ilk defa üfürülmesiyle dünyanın sonu başlayacak. Bu olağanüstü an, doğa üzerinde derin etkiler bırakacak ve insanlığı kıyametin gerçekleştiği gerçeğiyle yüzleştirecektir. Sur’a üflenmesi ile;

  1. Dağlar parçalanacak, Sûr’a ilk nefesini üfürdüğü anda, dağlar parça parça olacak. Gökyüzü, bu güç karşısında titreyecek ve insanların yaşadığı topraklar değişecektir.
  2. Denizler karışacak, kıyametin haberini veren Sûr’un sesiyle birlikte denizler büyük bir karmaşaya sürüklenecek. Dalgaların yükselmesiyle birbirine giren sular, okyanusların sınırlarını ortadan kaldıracak ve insanlığı şaşkına çevirecektir.
  3. Yıldızlar düşecek,  yıldızlar üflemesiyle yerlere dökülecek. Gökyüzü bu parlak cisimlerin düşüşüyle karanlığa bürünecek ve insanlık için yeni bir çağın başladığı hissi uyandıracaktır.
  4. Canlılar yok olacak, kıyametin gelmesiyle beraber tüm canlılar üzerinde ölüm gölgesi belirecek. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler, bu korkunç anın etkisiyle yok olacak. Dünya sessizlik ve boşlukla dolacak, yaşamın izleri silinecektir.
  5. Ölülerin Uyanışı, ölüler, kıyametin koptuğunu anlamak için mezarlarının başlarında bir çarpma sesi duyacak. Bu olağanüstü olay, insanlığın geçmişinden gelen ruhların yeniden dirilmesine işaret edecek ve kıyametin gerçekleştiği kesinlik kazanacaktır.

Kullanıcıların Sordukları Sorular ve Cevapları

Kıyamet alametleri kaç tane kaldı?

Şu ana kadar Mehmet hocamızın bilgisine göre 54 kıyamet alametinin 6’sı hariç hepsinin gerçekleştiğini öngörmektedir. Büyük alametlerin henüz birçoğu gerçekleşmemiştir.

Kıyametin son 6 alameti nedir?

Kıyametin son 6 büyük alemeti şunlardır;

– Dünyanın her yerini kaplayacak bir dumanın belirmesi.
– Deccal, büyük fitne ve sıkıntılarla insanları sınayan, yeryüzünde büyük kaos ve karışıklık yaratan bir mahlukun ortaya çıkması
– Dağ başında üç yerin yarılması olayı, büyük depremler veya yer yarıkları şeklinde meydana gelecek ve bu yerler doğu, batı ve Arap Yarımadası’nda olacak.
– İsa (a.s.), ölmeden önce Allah tarafından göğe kaldırılmıştır ve ahir zamanlarda tekrar yeryüzüne inecek, Deccal’ı öldürecek ve insanları doğru yola davet edecektir.
– Yecüc ve Mecüc yeryüzünde büyük bir fesada sebep olacak iki topluluk olarak tasvir edilir. Onların çıkışı, dünyada büyük bir kargaşa ve bozgunculuğa yol açacaktır.
– Güneşin batıdan doğması

Yecüc ve Mecüc insan mıdır?

Yecüc ve Mecüc, İslam kaynaklarına göre yeryüzünde büyük bir fesat ve bozgunculuk yapacak olan iki topluluk olarak anlatılır. Kur’an-ı Kerim’de Yecüc ve Mecüc’ten bahsedilmekte ve onların birer topluluk olduğu belirtilmektedir. Ancak onların tam olarak ne olduğu, nasıl varlıklar olduğu konusunda detaylı bir açıklama bulunmamaktadır.
Dinimize göre, Yecüc ve Mecüc, insan soyundan gelen iki isyankâr ve bozguncu topluluktur. Birçok İslam alimi, onları gerçek insan toplulukları olarak kabul eder. Kur’an’da Zülkarneyn ile ilgili bölümde (Kehf Suresi 83-98), Yecüc ve Mecüc’ün, bir dağ arasında bir sed ile engellendiği anlatılır. Bu sedin ardında kaldıklarına ve ahir zamanda bu sedin yıkılmasıyla dışarı çıkacaklarına inanılır.

Allah kıyamet günü kimlerin yüzüne bakmaz?

İslam’da, Allah’ın kıyamet günü bazı kimselerin yüzüne bakmayacağına dair hadisler bulunmaktadır. Bu hadisler;

– Peygamber Muhammad (s.a.v), “Allah, zina eden yaşlıya, yalan söyleyen krala, fakirlik içinde kibirli olana ve Allah’ın laneti üzerinde olan içki içene bakmaz.” demiştir. (Tirmizi, Hudud 15; İbn Mace, Hudud 30)
– Başka bir hadiste, “Üç kişi vardır ki, Allah onlara kıyamet gününde ne konuşur, ne de onları temize çıkarır ve onlara acı verici bir azap vardır: Yaşlanıncaya kadar namaz kılmayan kimse, hükümdarın yanında yalan yere yemin edip mal elde eden kimse ve bir kadını boşadıktan sonra onunla ilgili yalan atan kimse.” denilmiştir. (Muslim, Talak 26; Tirmizi, Talak 15)
– “Riba yiyen, riba yediren, kaydeden ve şahitlik edenlerin durumu eşittir. Onlar hepsi günahkârdır. Kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur, ne de onlara bakar.” şeklinde bir hadis de vardır. (Muslim, Musakat 105; Tirmizi, Buyu 3)

Allah ahirette insanlarla konuşacak mı?

Kuran-ı Kerim’de bu durum birçok ayette ifade edilmiştir. Allah’ın insanlarla doğrudan konuşmasına “mükâlemet” denir. “O gün Rabbin onlara: ‘Ben sizi yaratmadım mı?’ diyecektir. Onlar da: ‘Evet, Rabbimiz, elbette sen bizi yarattın.’ diyeceklerdir.” (A’raf, 7:172)

Kıyamet günü hangi gün hangi saat kopacak?

A’raf Suresi’nin 187. ayetinde şöyle der: “Senin hakkında kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: ‘Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını O’ndan başkası açıklayamaz. O, göklerde ve yerde ağırlıkla gelir. Size ancak ansızın gelir.’ Sana onunla ilgili soru sormaktan sanki sen onu iyi biliyormuşsun gibi davranıyorlar. De ki: ‘Onun ilmi ancak Allah’ın katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.'”

Ölen kişi kıyamet gününe kadar ne yapar?

Dinimize göre, bir kişi bu dünyadan ayrıldığında, beden ölürken ruh yaşamaya devam eder. Ölen kişinin ruhu, ölüm ve kıyamet arasındaki bu süre zarfında, “Barzah” adı verilen ara bir alemde bulunur. Barzah, bu dünya ile ahiret arasında bir aşamadır. Barzah alemi hakkında bilgimiz sınırlıdır, ancak İslam geleneğinde bu alemle ilgili çeşitli hadisler bulunmaktadır. Kişi yaptığı ameller sonucu bu alemde çeşitli sonuçlara uğrar. İyi amel sahibi olanlar için bu süreç huzurlu ve rahat olabilirken, kötü amel sahibi olanlar için zorlayıcı olabilir. Ölen kişinin melekler Münker ve Nekir tarafından sorguya çekileceği, imanı ve amelleri hakkında sorular sorulacağı anlatılır. Kişinin cevaplarına göre kabir hayatı ya huzurlu ya da sıkıntılı geçer.

Kıyamet günü Sur a kaç defa üflenecek?

Kur’an-ı Kerim’de bu olaya dair bazı ayetler bulunmaktadır. Bu ayetlere göre, Sur’a iki defa üflenecektir:

– İlk üflemede “Sur’a bir defa üflendiği zaman, Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanlar hep baygın düşerler.” (Zümer Suresi, 68. Ayet)
– İkinci üflemede “Sonra ona bir daha üflendiği zaman, bir de bakarsın ki onlar (ölenler) kabirlerinden kalkıp çıkarlar.” (Zümer Suresi, 68. Ayet)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz