Örtünme (Tesettür) İle İlgili Kuran’da Geçen Ayet ve Hadisler

0

İslam dini kadınların örtünmesini ve tesettürü önemli bir konu olarak ele almaktadır. Tesettür, hem Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetlerle hem de Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadisleriyle desteklenen bir kavramdır. Tesettür hakkında ayetler özellikle Nur suresi ve Azhap suresi içinde sıklıkla görülmektedir.

  • Allah ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin onlar; “Baş örtülerini yakalarının üstüne taksınlar – en-Nûr, 24/31
  • Allah Teâlâ erginlik çağına ulaşan kadının namazını başörtüsüz kabul etmez – İbn Mace, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160
  • Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görmedim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları onlarla döven topluluk ve biri de bir takım kadınlar topluluğudur ki bunlar giyinik, çıplaktırlar. Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgücü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremiyecekler. Kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden alındığı halde, bunlar cennetin kokusunu da bulup alamayacaklardır – Müslim – sahih bab: libas ve’l- zineh hadis nr.3971

Tesettür Nedir?

Günümüzde tesettür hassasiyetinin kaybolması, moda dünyasındaki değişimlerle birlikte dikkat çekici bir sorun haline gelmiştir. Tesettürün sadece başı örtmekle sınırlı olmadığına dikkat çeken uzmanlar, örtünmenin bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek anlamına geldiğini belirtmektedir. Ne yazık ki birçok Müslüman kadın arasında tesettürün ruhuna uymayan dar elbiseler, pantolonlar ve benzeri kıyafetlerin tercih edildiği gözlemlenmektedir.

Tesettür sadece dış görünüşümüzü örtmekle kalmaz, aynı zamanda içsel değerlerimizi yansıtmamızı sağlar. Bu nedenle, modern moda trendlerinden ilham alırken tesettürün ruhuna uygun seçimler yapmak önemlidir.

Tesettür Ayetlerinde Geçen Cilbab Ne Demek?

Cilbab, Kur’an’da bahsedilen bir terimdir. Cilbab kadınlar için önerilen bir dış giyim şeklidir. Bu giysi, normal elbisenin üzerine giyilen ve vücut hatlarını belli etmeyen bir örtüdür. Amacı ise kadını şehvet dolu bakışlardan korumaktır. Başını kapatmakla sınırlı olmayan bir uygulamadır.

  • Ey Âdem oğulları! Size hem edep yerlerinizi örtecek bir elbise, hem de giyinip süsleneceğiniz bir elbise indirdik. Takvâ elbisesine gelince, en güzel ve en hayırlı elbise işte odur. Bunlar, insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye Allah’ın indirdiği âyetlerdendir. – A’râf / 26. Ayet
  • Hayvanları da O yaratmıştır. Onlarda sizin için elbise yapılıp ısınmanızı sağlayan deri, yün, kıl gibi şeyler ve daha başka pek çok faydalar vardır. Ayrıca onların bir kısmının da etlerini ve ürettikleri yiyecekleri yersiniz. – Nahl / 5. Ayet

Peygamber Efendimizin Dediği Giyinmiş Çıplaklar Kimdir?

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, ” giyinmiş çıplaklar ” olarak nitelendirdiği kişileri anlatırken, dışarı çıkarken sadece süslenmek için giyinen, dikkat çekici ve cazip kıyafetler tercih eden, aynı zamanda vücut hatlarını açıkça ortaya koyacak şekilde dar ve şeffaf elbiseler giyen kişilere değinmiştir.

  • Artık evlenme istek ve ümidi kalmamış yaşlı kadınların, güzellik ve süslerini yabancı erkeklere göstermemek şartıyla, dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Ancak olabildiğince iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi hakkiyle işiten, hakkiyle bilendir. – Nûr / 60. Ayet
  • Allah’a tam teslim olmuş erkekler ve Allah’a tam teslim olmuş kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, İslâm’ın emirlerine itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, bütün söz ve davranışlarında dürüst ve yalandan uzak erkekler ve dürüst ve yalandan uzak kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah’a karşı saygılı ve alçakgönüllü erkekler ve Allah’a karşı saygılı ve alçakgönüllü kadınlar, Allah yolunda muhtaçlara harcamada bulunan erkekler ve harcamada bulunan kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlar: işte bunlar için Allah, hem bir bağışlanma hem de pek büyük bir mükâfat hazırlamıştır. – Ahzâb / 35. Ayet

Kadın ve Erkekte Tesettür

Kadın ve erkekler için tesettür, toplumun değerleri, inançları ve kişisel tercihleri doğrultusunda şekillenir. Tesettür insanların bedenlerini örtmek ve mahremiyetlerini korumak amacıyla uygulanan bir giyim tarzıdır. Kadınlar için tesettür, el, yüz ve ayaklarını hariç tutarak vücutlarının geri kalanını örtmeyi içermektedir. Dar ve vücut hatlarını belirginleştirecek şekilde kıyafetler giymekten kaçınılmalıdır. Bu şekilde, mahrem bölgeleri açığa çıkarmadan, kişinin kendi zevkine, kültürüne, imkanlarına ve şartlarına uygun bir şekilde giyinmesi mümkündür.

Benzer şekilde, erkekler de tesettür prensiplerine uygun olarak diz kapağı ile karın arasını örtmelidir. Bu da erkeklerin mahremiyetlerini korumalarını sağlamaktadır. Tesettür kişinin iç dünyasını yansıtan bir tercih olup, herkesin kendi değerleri ve inançlarına göre şekillenir. Önemli olan, mahremiyetin korunması ve saygı çerçevesinde uygun bir giyim tarzının benimsenmesidir.

Tesettürde Takva Elbisesi Kavramı

Tesettür, insanın Allah’a karşı takva sahibi olmasının en önemli göstergelerinden biridir. Bu görev dış görünüşümüzü süsleyerek ve kötü niyetli bakışlardan kendimizi ve ailemizi koruyacak elbiseler giyerek yerine getirilir. Manevi durumumuz da bu konuyla doğrudan ilişkilidir. Allah bize takva elbisesi ile ilgili ayet bildirmiştir.

Bu bağlamda, akıl ve vicdan sahibi insanlar için takva elbisesini giymek, sadece Allah’a karşı saygılı olmak, Onun emirlerini yerine getirmek ve yasakladığı şeylerden kaçınmakla mümkündür. Tesettür beraberinde sel bir duruşun dışa yansımasıdır ve bu duruş, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve sorumluluğunu göstermektedir.

Tesettür kadınlar için özellikle önemlidir çünkü onları cinsel obje olarak değil, kişiliklerine ve içsel değerlerine göre değerlendirmemizi sağlamakta. Bu toplumda kadınlara saygı ve haysiyet kazandırır. Tesettür, aynı zamanda erkeklerin de iffetlerini korumasına ve karşısındakine saygı duymasına yardımcı olacaktır.

Tesettür Şartları

Tesettür, İslam’a göre uygun bir şekilde örtünmek için belirli şartları gerektirmektedir. İslami kıyafetlerle ilgili en çok sorulan sorulardan biri tesettüre nasıl girilir? Diyedir ve bu sorunun cevabı, tesettürün şartları arasında yer almaktadır. Tesettür giyimde kıyafetler, vücudu tamamen örtecek şekilde olmalıdır. Özellikle kadınlar için tercih edilen tesettür kıyafetleri, ziynetsiz ve gösterişsiz olmalıdır. Dar ve vücut hatlarını belli edecek şekilde olmamalıdır.

Parfüm gibi kokulu ürünler kullanılmamalı ve hem kadın hem de erkek tesettür kıyafetleri gösterişten uzak ve sade olmalıdır. İslam’a göre kıyafetler, ince ve renkli olmamalı, aynı zamanda vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olmamalıdır. Kur’an-ı Kerim’de tesettür, dış örtü olarak ifade ediliyor. İslamiyet’e göre giyilen kıyafetin, teni gösterecek kadar ince bir kumaştan yapılmaması, süslü ve renkli olmaması, aynı zamanda vücut hatlarını belli edecek kadar da dar olmaması gerekmektedir.

Tesettür Neden Farzdır?

Günümüzde kadınlar, erkekler tarafından rahatsız edilme, incitilme ve şiddet görmeye karşı maalesef sıkça maruz kalmaktadır. Bu durum, toplumumuzun bazı az gelişmiş kesimlerinde hoşlanılan kadınların beklentisiyle ilişkilendirilmektedir, Allah bu tür durumların önüne geçmek ve kadınları koruma altına almak amacıyla tesettürü farz kılmıştır. Tesettür, başörtüsü ve uygun giyim şekliyle ifade edilen bir kavramdır. Tesettür, kadınların bedenlerini koruma amacı taşımakta ve onların incitilmesini engellemektedir. Haberlerde sıkça duyduğumuz, açık, kısa ve dar giyinen kadınlara yönelik sözlü saldırılar ve hatta tecavüz gibi şiddet eylemleri, bu durumu açıkça gözler önüne sermektedir.

Başörtüsü ve tesettür, kadınları böyle istenmeyen olaylardan koruma amacı taşıyor. Tesettürlü kadınlar, az gelişmiş erkeklerin tacizine maruz kalsa bile, bu tür saldırılara daha az maruz kalmaktadır. Bu, kadınları incitmekten kaçınmak ve onları korumak için Allah’ın bir nevi önlemidir. Bu önlem, başörtüsü ve tesettürün namuslu veya namussuz kadınlar arasında bir ayrım yaratmak amacıyla değildir. Tam tersine, kadınların incitilmesini önlemek ve onların haklarını korumak için bir tedbirdir. Tesettür, kadınların dışarıda güvende hissetmelerini sağlar ve toplumun her kesiminde kadınların saygı görmesini teşvik eder.

İslam’da Tesettüre Girmeme Cezası Var Mı?

İslam hukuku, tesettüre riayet etmeyenlere karşı belirli bir ceza uygulamamaktadır.  İslam’ın hükümlerini hatırlatmak, nasihat etmek ve uyarılarda bulunmak gibi tazir cezası niteliğinde önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler, genel ahlaka aykırı davranışlara karşı vatandaşları uyarmayı ve İslam’ın değerlerini hatırlatmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, İslam hukuku toplumun ahlaki değerlerini korumak için yargı organına bu tür durumları değerlendirme ve ikaz etme yetkisi tanımaktadır.

Tesettüre Girmemek Günah Mı?

Bir Müslüman hanımın buluğ çağına gelince tesettüre girmek, Allah’ın ve Peygamber’in emridir. Bu emir, başın yüz kısmını açık bırakacak şekilde geri kalan kısmını, boyun ve göğüsleri örtmekle yerine getirilmelidir. Başını açmak ise, farzın terk edilmesi anlamına geldiği için haramdır. Bu nedenle Allah’ın ve Resulünün buyruklarını dinlememek büyük bir sorumluluk altına girmek anlamına gelir. Günah işleyen kimse, bu günahından kurtulmak için tövbe ve istiğfar ederek Allah’tan bağışlanma dilemelidir.

Bir günahı ısrarla sürdüren insan, zamanla o günaha alışır ve onu terk etmek zorlaşır. Bu alışkanlık ruhani açıdan giderek daha büyük tehlikelere yol açacaktır. Bu durumda kişi günahın uhrevi bir cezasının olmadığına inanmaya başlar hatta bazen cehennemin bile var olmadığını düşünebilecek seviyeye gelebilir. Günahın tehlikeli yolculuğunu anlamak için, Müslümanların başını kapatma emrine dikkat çekiliyor. Bu emir, kişinin Allah’a ve Peygamber’e olan itaatini gösterirken, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluğu da beraberinde taşıyor.

Müslüman bir hanımın başını açması, bu sorumluluğun ihlal edilmesi anlamına gelecektir ve haramdır. Bu durumda kişi hem dünya hem de ahiret hayatında büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir. Günahların tehlikelerine dikkat çeken bu olay, insanların dünya ve ahiret hayatını etkileyen diğer günahlara da uyarlanmıştır. İnsanlar bir günaha alıştıkça, onu terk etmek zorlaşır ve daha büyük günahlara sürüklenir.

Kullanıcıların Sorduğu Bazı Sorular ve Cevapları

Ferace cilbab sayılır mı?

ferace cilbab yerine geçer mi

Cilbab, genellikle baştan ayağa kadar uzanan, geniş ve bol bir dış giysidir. Bu giysi, genellikle başörtüsü ile birlikte kullanılır. Cilbab, vücut hatlarını gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Ferace ise, genellikle Arap yarımadasında popüler olan ve baştan ayağa kadar uzanan geniş bir dış giysidir. Ferace, genellikle siyah renkte olup, önü açık veya fermuarlı olabilir. Ferace de cilbab gibi vücut hatlarını gizlemek amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla, ferace, fonksiyonu itibariyle bir cilbab olarak kabul edilebilir. İslam’ın örtünme prensipleri bağlamında, her iki giysi de aynı amacı taşır.

Kara çarşaf hangi dine ait?

islamiyette kara çarşaf var mı

Kara çarşaf, İslam dinine aittir; ancak, tüm Müslüman kadınlar tarafından giyilmez. Kara çarşafın veya benzer örtülerin giyilme şekli ve sıklığı, coğrafi bölgeye, kültürel geleneklere, kişisel inançlara ve sosyal normlara bağlı olarak büyük değişiklikler gösterebilir.

Erkeğin tesettürü neresi?

erkekte tesettür varmı

Erkeğin avret yeri, yani örtünmesi gereken bölgesi, genellikle göbekten diz kapağına kadardır. Kur’an’da, hem erkeklerin hem de kadınların örtünme şekilleri ve edepleri ile ilgili olarak talimatlar bulunmaktadır. Örneğin, Nur Suresi’nde Müslüman erkeklerden, bakışlarını haramdan sakınmaları ve iffetlerini korumaları istenir. Erkeklerin giyimine dair ahlaki ve edepli kurallar da vardır. Örneğin, çok dar veya şeffaf giysiler giymemeleri, giysilerinin aşırı lüks veya gösterişli olmamaları, giyimlerinin başkalarını rahatsız etmemesi veya uyandırmaması gibi.

Erkeğin avret yerini görmesi caiz mi?

erkekte avret yerleri

Erkeğin bir diğer erkeğin avret yerini doğrudan görmesi genellikle caiz değildir. Bir erkek, kasıtlı olmadan bir diğer erkeğin avret yerini görürse, bu durumda bir günah söz konusu değildir. Tıbbi müdahale, tedavi ya da benzeri zorunlu durumlarda, bir erkeğin bir diğer erkeğin avret yerini görmesi caiz olabilir. Bu tür durumlar, ihtiyaçtan kaynaklanan istisnai durumlar olarak kabul edilir.

Kapalı bir kadın kimlerin yanında başını açabilir?

tesettürlü bir kadının saçını kimler görebilir

Kadın, mahrem olan kişilerin yanında başını ve vücudunu açabilir. Mahremler, kadının evlenmesi haram olan yakın akrabalarıdır. Bunlar ; babası, oğulları, amcası, dayısı, babaanne ve anneannesi, torunları ve kocasıdır.

Kapanıp açılmanın günahı nedir?

kapandıktan sonra açılırsam haram mı

Kur’an ve Hadisler, Müslüman kadınların tesettüre uygun giyinmelerini ve iffetlerini korumalarını emreder. Ancak bir kadının tesettürle ilgili olarak aldığı karardan sonra bu karardan vazgeçmesi, onun imanını kaybettiği anlamına gelmez. Bu durum, onun özel hayatındaki değişiklikler, içsel sorgulamalar veya sosyal baskılar gibi çeşitli sebeplerle meydana gelebilir.

Tesettür farzdır, bu sebeple bir kadının kapandıktan sonra açılmasını, farz olan bir ibadeti terk etmek olarak değerlendirdiğimiz için bu günahtır. İslam, tövbenin kapılarının her zaman açık olduğuna inanır. Bir kadın, kapandıktan sonra açıldıysa ve bu kararından pişman olursa, tövbe edebilir ve tesettüre geri dönebilir.

Açık giyinmenin cezası nedir?

dinde açık giyinmenin cezası

Kur’an’da, kadınların ve erkeklerin iffetli olmaları, bakışlarını haramdan sakınmaları ve mahrem bölgelerini örtmeleri emredilir. Bazı İslam ülkelerinde, toplumsal ve hukuki normlar daha muhafazakârdır ve açık giyinme, bireyler üzerinde baskı veya ceza şeklinde sonuçlar doğurabilir. Fakat Türkiye’de böyle bir cezai durum yoktur. Kuran’da da bu konuda bir cezai yaptırım yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz