Yatmadan Önce Okunacak Dua | Uyumadan Önce Hangi Duaları Okumalıyım?

0

Dinimizde, bireylerin günlük yaşantıları boyunca edebileceği birçok dua ve sure vardır. Yatmadan önce okunacak duaların önemi büyüktür, çünkü uyumak yarı ölümdür.

Peygamber Efendimiz yatmadan önce hangi duayı okurdu?

Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca birçok örnek davranış sergileyerek, bizlere ne şekilde hareket etmemiz gerektiğini gösterdi. Bu eylemlerinin içinde günlük rutinleri de bulunmaktadır. Yatmadan önce okunacak dualar da bu günlük rutinler arasında yer alır. Peygamber Efendimiz yatmadan önce okuduğu en bilinen dua, “Bismikellahumme emutu ve ahyâ” yani Allah’ım, Senin isminle ölür ve yaşarımşeklinde olan duadır. Bizler de peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v. ) sünnetini uygulayarak uyumadan önce onun duasını okuyabiliriz.

Bu dua, Müslümanların hayatlarının geçici olduğunu ve her şeyin Cenabı Allah’ın kontrolünde olduğunu hatırlatır. Bu yüzden bu duanın, özellikle yatmadan önce okunması önerilir. Peygamber efendimizin yatmadan önce okuduğu dualar arasında yer alan bu duayı okuyarak hem onun sünnetini yaşamış oluruz hem de Allah’a olan inancımızı ve teslimiyetimizi ifade ederiz. Bunun dışında, farklı yatmadan önce okunacak dualar ve sureler de bulunmaktadır.

Yatağa yatarken hangi dualar okunur?

Bir diğer önemli dua ise “Allâhümme kıynî adâben-nâr” yani Allah’ım, beni cehennem azabından koruşeklindeki duadır. Bu dua ile kişi, Allah’tan cehennem azabından korunmasını ve onun rahmetine mazhar olmasını ister. Ayrıca, belirli bir amacı veya isteği olan kişiler için yatmadan önce okunacak dilek duası da bulunmaktadır. Bu dua şu şekilde ” Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ilellahü ve estağfirullâh.Allâhümme inni es’elüke min fadlike ve rahmetike fe innehümâ bi yedike lâ yemlikühümâ ehaden sivâk ” yani anlamı ” Allah’ı tesbih ederim. Övgü Allah’a aittir. Allah’tan başka ilah yoktur. Günahlarımın affını Allah’tan istiyorum. Allah’ım! Senin rahmetini, fazlı keremini Sen’den niyaz ediyorum. Çünkü onlar Senin kudretindedir. O hazinelere Senden başkası sahip değildir. ”

Bu duaları okuduktan ve uykuya dalmadan önce özellikle Ayet-el Kürsi ve İhlas, Felak, Nas surelerini okumak da sünnetlerimiz arasındadır. Cinni ve kötü varlıklardan korunmak için bu duaları okuyabilirsiniz. Son olarak, yatağa yatmadan önce yapılan bu duaların ve surelerin, insanın ruhsal huzurunu artırmasının yanı sıra, onun Allah ile olan bağını da güçlendirdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, bu duaların ve surelerin öğrenilmesi ve günlük yaşantıya dahil edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Gece yatarken hangi sureler okunur?

Gece yatarken, kişinin üzerine huzur ve koruma inmesi için okuması teşvik edilen sureler bulunmaktadır. Bunlar arasında, özellikle İhlas, Felak ve Nas sureleri sıkça zikredilir. Bu sureler, bireyin kendisini kötülüklerden korumasına yardımcı olur ve ona bir güvence hissi verir. Peygamberimiz yatmadan önce bu üç sureyi sıkça okuduğu bilinir. Her üç sure de korunma ve Allah’a sığınma temasını işler, bu yüzden geceleyin okunmaları birey için ekstra bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, yatmadan önce okunacak sureler arasında Ayet-el Kürsi de oldukça öne çıkar. Bu ayet, Allah’ın kudretini ve bireyin O’na olan inancını simgeler. Bu surelerin ve ayetin düzenli olarak okunması, kişinin ruhsal huzurunu ve manevi bağını kuvvetlendirir.

uyumadan önce okunacak dua
uyumadan önce hz muhammed hangi duaları okurdu

Peygamber Efendimiz gece nasıl dua ederdi?

Peygamber Efendimiz, geceleyin kılınan namazlardan sonra özellikle teheccüd namazından sonra, kalbi temizleyen, Rabbine yakınlaştıran ve ona huzur veren bir dizi dua okurdu. Bu dualar arasında Allah’a şükreden, günahlardan af dileyen ve kendisini kötülüklerden koruması için Allah’a sığınan dualar yer alırdı. Örneğin, “Allah’ım! Senin isminle ölür ve yaşarım” şeklindeki duayı okurdu. Ayrıca,Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, bu yüzden günahlarımdan dolayı beni mahcup etme şeklindeki dua da geceleyin sıkça okuduğu dualardandır.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

İslam dininde yatmadan okunacak 5 dua öğrenilmesi ve uygulanması teşvik edilen dualar arasında bulunur. Bu dualar, Peygamber Efendimiz tarafından sıkça okunan ve tavsiye edilen dualardır.

  1. “Bismikellahumme emutu ve ahyâ”
  2. “Allâhümme bismike emûtu ve ahyâ”
  3. “Allâhümme kıynî adâben-nâr”
  4. “Allâhümme aslemtu nefsî ileyk”
  5. “Rabbi bi ismikal a’zami a’ûzü”

Peygamber efendimizin yatmadan önce yaptığı 5 şey

  1. Ayet-el Kürsi okurdu.
  2. İhlas, Felak ve Nas surelerini okurdu.
  3. “Bismikellahumme emutu ve ahyâ” duasını okurdu.
  4. Ellerini bir araya getirir ve üzerine üç kere Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra ellerini yüzüne ve vücuduna sürerdi.
  5. Yanına yatarken sağ yanı üzerine yatardı ve şükürle Allah’a yönelirdi.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz ‘in yatmadan önce okuduğu dua Arapça olarak” بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا” şeklindedir. Bu dualar ve sureler, kişinin geceleyin huzur bulmasına ve kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. İnançla ve içtenlikle okunduğunda, birey üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna inanılır.

Hz. Muhammed yatarken hangi dua okur?

Hz. Muhammed yatarken “Bismikellahumme emutu ve ahyâ” duasını okurdu. Bu beş eylem içerisinde Ayet-el Kürsi’yi okumak, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak, yüzünü ve vücudunu abdest alarak temizlemek gibi eylemler de bulunmaktadır.

Kullanıcıların Sorduğu Sorular ve Cevapları

Yattığın yerden sure okunur mu?

yatarak kuran okunur mu

Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın kelamı olduğu için, okurken hürmet ve saygı göstermek önemlidir. Bununla birlikte, bu hürmet ve saygı, sadece fiziksel bir duruşla sınırlı değildir; kalbin temizliği ve niyet de büyük bir öneme sahiptir. Yatarken Kur’an okurken, başınızın kıbleye doğru olmasına özen göstermek daha faydalı bir eylem olur. Fakat içinizden ezbere okuduğunuz surelerin yatarak okunmasında hiçbir sakıncası yoktur.

Yatarken ” La ilahe illallah ” denir mi?

yatarken kelimei tevhit okunur mu

Yatarken kelime-i tevhidi söylemekte bir sakınca yoktur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle demiştir: “Kim ‘La ilahe illallah’ der ve kalbiyle inanırsa, cennete girer.” Bu nedenle, yatmadan önce “La ilahe illallah” demek, geceyi bu zikirle kapatmanın güzelliklerinden biri olabilir.

Yattığın yerden tesbih çekilir mi?

yatılan yerden tesbih çekilir mi

Evet, yatarken de tesbih çekmek caizdir. İslam’da zikir ve tesbihin özel bir duruş veya pozisyonla sınırlı olmadığını bilmelisiniz. Önemli olan, bu zikri içtenlikle ve samimiyetle yapmaktır. Yatarken, otururken, yürürken ya da herhangi bir durumda Allah’ı anmak caizdir. Hatta Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Rabbini ayakta, otururken ve yan yatarak an.” (Bakara, 2:238)

Sol tarafa yatarak dua edilir mi?

soluma yatarak dua edersem günah mı

Dinimizde dua ederken belirli bir pozisyon veya yön şartı yoktur; önemli olan dua eden kişinin niyeti ve içtenliğidir. Bu nedenle, sol tarafa yatarak dua etmek caizdir. Ancak, biz Müslümanlar için bazı sünnetler vardır. Dua ederken kıbleye (Kabe’ye) yönelmek sünnettir, ancak bu bir zorunluluk değildir. Eğer mümkünse, kıbleye dönerek dua etmek daha faziletlidir. Peygamber Muhammed (s.a.v) genellikle sağ yanına yatarak uyurdu ve bu sünnettir.

Gece korkmamak için hangi dua okunur?

gece korkudan arınmak için okunan sureler

Geceleyin korku, endişe ya da kötü rüyalar sebebiyle huzursuz olan kişiler için Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bazı dualar bizlere tavsiye edilmiştir. Bu duaların amacı, Allah’ın korumasını ve yardımını istemektir. Geceleri korkudan arınmak istiyorsanız şu duaları okuyun;

Ayet-el Kürsi ” Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. ”
Nas Suresi ” Kul e’ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs. ”
Felak Suresi ” Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. ”

Gece hangi dualar kabul olur?

gece yapılan dualar kabul olur mu

Bir hadiste Peygamber Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ” Cenabı Allah (c.c.) geceleyin üçte sonunda iner ve şöyle der: ‘Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden istekte bulunuyorsa ona vereyim. Kim bana istiğfar ediyorsa onu affedeyim.'” (Buhari, Teheccüd, 14; Müslim, Müsafirin, 124). Buna ek olarak, gece yapılan ibadetlerin, gece namazı ve teheccüd namazının faziletleri de sıkça vurgulanmıştır. Bu sebeple, geceleyin, özellikle son üçte birinde yapılan duaların, Allah’a samimi bir şekilde yakarışın kabul edilme ihtimali oldukça yüksektir. Ancak unutulmamalıdır ki, Allah her an duasına icabet eden ve kullarının isteklerini bilendir. Dua etmenin her anı kıymetlidir ve Allah’ın rahmeti ve lütufkârlığı sınırsızdır. İbadetlerin ve duaların kabulü, sadece belirli zaman dilimlerine veya şartlara bağlı değildir. Ancak belirli zaman dilimleri, duaların kabul olunma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret eden zamanlardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz