Şafii Mezhebine Göre Namaz Kaç Rekat Farz Kaç Rekat Sünnet Kılınır?

0

Merhaba dostlar, bugün sizlerle Şafii mezhebine göre namaz kılışında, diğer mezheplerden farklı olan bazı duaların inceliklerine değinmek istiyorum. Her ne kadar namazın genel şekli tüm Müslümanlar arasında aynı olsa da, farklı mezheplere mensup olanlar arasında bazı küçük farklar bulunmaktadır.

Şafiiler Nasıl Namaz Kılar?

Öncelikle bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar arasında setr-i avret, beden ve elbise temizliği gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca namaz kılacak yerin de temiz olması gerekmektedir. Bu şartları sağladıktan sonra, usulüne uygun olarak abdest almamız gerekiyor. Abdest alırken, öncelikle niyet etmek önemlidir. Şafiî Mezhebi ’ne göre, niyet kalpten yapılırken, aynı zamanda dil ile de ifade edilmesi sünnettir. Niyet ettikten sonra, namaz vakti girdiğinde ezan okunup kamet getirildikten sonra, kıbleye yöneliyor. İftitah veya tahrim tekbiri olarak adlandırılan başlangıç tekbiri de Allahü Ekber lafzıyla alınarak namaza başlanmalıdır. Şafiî mezhebine göre abdest alırken, ayağın parmak aralarını meshetmek sünnettir ve namazda bu abdestle kılınır.

Başlangıçta, ayaklar düz ve kıbleye dönük olacak şekilde ayakta durulur. Eller yukarıya kaldırılırken, baş parmaklar kulakların hizasına gelmelidir ve ardından “Allahü ekber” diyerek tekbir alınır. Daha sonra, eller göğsün üstünde birleştirilir.

İlk olarak “Veccehtü” duası okunur. Euzü ve Besmele’den sonra Fatiha Suresi okunur. Fatiha’dan sonra ise bir sure okunur. Rüku pozisyonuna geçilirken tekbir alınır. Rükuda, vücut düz bir hatta olmalı, dizler kırılmamalı ve eller dizlere yerleştirilmelidir. Bu sırada “Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi…” üç kere tekrarlanır. Rükudan doğrulurken, “semiallahü limen hamidehü” denilir. Tamamen doğrulduğumuzda “Rabbena lekel hamd…” denir. Tekbir ile secdeye geçilir. Secde esnasında alın, burun, iki avuç içi, iki diz ve ayak parmak uçları yere değmelidir. Burada üç defa “Sübhane Rabbiyel a’la ve bihamdihi…” okunur. Ardından oturularak, “Rabbiğfir li verhamni…” duası yapılır ve tekrar secdeye gidilir.

İkinci rekâtta da Fatiha ve bir sure okunduktan sonra rüku ve secdeler tamamlanır ve uzun oturuşa geçilir. Bu oturuşta Tahiyyat okunur. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda sadece Fatiha okunur, ardından rüku ve secdeye gidilir. Dördüncü rekâtın sonunda oturularak Tahiyyat, Salavat ve dua okunur. Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın başında Fatiha Suresi’nden önce okunan dua ve oturuşlar Şafiiler ile diğer mezhepler arasında farklılıklar gözlemliyoruz. Bu farklılıklar, namaz ibadetini daha derin bir şekilde anlamamıza ve İslam’ın zenginliklerini keşfetmemize yardımcı oluyor. Şafiiler, namaza başlarken Fatiha Suresi’nden önce okudukları duada bazı küçük farklılıklarla karşılaşıyoruz. Bu dua, niyetin ifade edildiği, Allah’a hamd ve şükürlerin sunulduğu bir anlam taşıyor. Şafii mezhebine göre namaz konusunda bu duayı samimi bir kalple ve derin bir tevazuuyla Allah’a yönelerek okumalıdır.

Namazda oturuşlarda okunan tahiyyat dualarında da Şafiiler ile diğer mezhepler arasında küçük farklar vardır. Tahiyyat duaları, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e selam göndermek ve Allah’a hamd etmek amacıyla okunuyor. Şafiiler ise bu duaları kendi mezheplerine özgü bir şekilde okurlar. Bu yaşadığımız farklılıklar, İslam’ın zenginliklerini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Her mezhebin kendi usulleri ve geleneği vardır ve bu da İslam’ın çok yönlü bir din olduğunu göstermektedir.

İslam, birlikte bir yaşam sürdürmek ve hoşgörüyle birbirimize yaklaşmak için bir rehber sunuyor. Bundan dolayı diğer mezheplere mensup olan Müslüman kardeşlerimizin dualarını anlamak ve takdir etmek önemlidir. Bu farklılıklar aynı zamanda zengin bir kültürel mirasa ve birbirimizi anlama çabasına katkıda bulunmaktadır.

Şafii Mezhebine Göre Namaz için Vücut Şartları

Şafi mezhebine göre namazın farz olması için bazı şartları aramamız gerekiyor. Bu şartlar arasında ise;

 1. Müslüman olmak.
 2. Baliğ olmak.
 3. Akıl sahibi olmak, deli veya baygın olmamak.
 4. Namaz kılmak için temizlik yani abdest veya gusül yapmak.
 5. Namazın vakti girmiş olmalı.
 6. Namaz kılınacak yerin temiz olması.
 7. Bedenin namaza engel olan bir durumu olmamalı
 8. Kadının hayız ve nifas dönemlerinde olmaması.
 9. Namazın rükünlerini  bilerek ve isteyerek yerine getirmek.

Bu şartlar sağlandığında, bir Müslüman kardeşimizin Şafii mezhebinde namaz kılmak farz olur ve bu şartları yerine getirmek ibadetin gereği haline gelmektedir.

safii mezhebine gore namaz
Nisa suresi 103. ayet

Şafii Mezhebinde Namaz için Sıhhat Şartları

Şafiilerde namazın geçerli olması için gereken sıhhat şartlar;

 1. Taharet, namaz kılmadan önce, bedenin temiz olması gerekmektedir. Cünüp olan kişi gusül abdesti almalı, abdestsiz olan kişi ise abdest almalıdır.
 2. Necasetten arınma, namaz kılınacak olan yerde, vücutta ve elbiselerde herhangi bir necaset bulunmamalıdır. Necaset, pislik ve kir anlamına geliyor.
 3. Avret yerinin örtülmesi, namaz kılacak olan erkekler için avret yeri, göbek ile diz arasını kapsıyor. Kadınlar için ise yüz ve eller hariç vücudun tamamı avret olarak kabul edilmektedir. Namaz kılarken bu bölgelerin örtülmesi gerektiğini unutmamalıyız.
 4. Vaktin girmesi, her namazın belirli bir vakti vardır ve namazın geçerli olabilmesi için o vaktin girmiş olması gerekiyor. Namazın vakti girmişse, o zaman diliminde namaz kılabiliriz.
 5. Kıbleye doğru yönelme, namaz kılarken Müslüman kardeşlerimiz, Mekke’deki Kabe’ye doğru yöneliyor. Bu yöne kıble demekteyiz ve namazın geçerli olması için doğru bir şekilde kıbleye yönelmek gerekiyor.
 6. Namazın nasıl kılınacağını bilmek, namazın geçerli olabilmesi için nasıl kılınacağını bilmemiz önemlidir. Namazın rükünleri, tekbirler, hareketler ve dualar gibi detayları öğrenmek ve doğru bir şekilde yerine getirmek gerekmektedir.
şafii mezhebine göre namaz
Maide suresi 6. ayet

Şafii Mezhebinde Namazın Diğer Mezheplere Göre Farklılıkları?

 1. Niyyet: Şafiî mezhebine göre niyyet, farz namazın ilk tekbirinden önce yapılır.
 2. Tekbir-i Tahrima: Namaza başlarken “Allahu Ekber” diyerek kolları kaldırılır.
 3. Ellerin Bağlanması: Şafiî mezhebine göre eller, göğsün üzerinde bağlanır. Sağ el, sol elin üzerine konulur.
 4. Rükû: Şafiîler, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken kollarını kaldırmazlar.
 5. Secde: Şafiî mezhebinde, secdede burnun yere değmesi sünnettir.
 6. Oturuş: Oturuşta sağ ayağın dikilip sol ayağın yan yatırılması sünnettir.
 7. Tahiyyat: Şafiîler, tahiyyatta parmaklarını hareket ettirmezler.

Şafii Mezhebi İçin Namaz Kaç Rekattır?

Şafii mezhebine göre namaz kaç rekat sorusu pek çok arkadaşımız tarafından merak ediliyor. İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan namaz, biz iman edenler için büyük bir öneme sahip. Günde beş vakit farz namaz kılınır. Sabah namazının farzı 2, öğlenin 4, ikindinin 4, akşamın 3 ve yatsının da 4 rekâttır. Bu beş vakit namaz, inananlar için bir bağlantı ve Allah’a yakınlık vesilesidir.

Beş vakit namazın yanında, sünnet namazları da vardır. Sünnet namazlar, beş vakit namazın farzlarıyla birlikte kılınır ve “Revatib” adı verilir. Bunlar Müekked ve Gayr-ı müekked olmak üzere iki çeşittir.

Müekked sünnet namazları, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sık sık kıldığı ve tavsiye ettiği namazlardır. Bunlar, özellikle öğle ve akşam namazlarının öncesinde ve sonrasında kılınmaktadır. Peygamberimizin bu sünnet namazlarını kılması, biz Müslümanlara örnek olması açısından büyük bir önemdir.

Diğer yandan, gayr-ı müekked sünnet namazları ise Peygamberimizin bazen kıldığı, bazen kılmadığı namazlardır. Bu namazlar da ekstra sevap kazanmamızı sağlar ve ibadetlerimizi güzel bir şekilde tamamlamamıza yardımcı olur. Unutmayalım ki namaz, bizim Allah’a olan bağlılığımızı ve ibadetlerimizi ifade etmenin önemli bir yoludur. Bu nedenle, beş vakit namazı farzlarını yerine getirmek ve sünnet namazlarıyla ibadetimizi tamamlamak, manevi hayatımızı zenginleştirir ve bize huzur verir. Şafii mezhebine göre de bütün Müslümanlar bu şekilde bunu idrak etmelidir.

Kullanıcıların Sordukları Sorular ve Cevapları

Şafi hangi mezhep?

Şafi, İslam’ın büyük mezheplerinden biridir ve Şafi’i mezhebi olarak da bilinir. Bu mezhep, İslam alimi İmam Muhammed bin İdris el-Şafi’i (767-820) tarafından kurulmuştur. İmam el-Şafi’i, İslam hukukunun sistemleştirilmesi konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve fıkhi meselelerde Kur’an, Hadis, İcma (alimlerin görüş birliği) ve Kıyas (benzerlik yoluyla hüküm çıkarma) gibi kaynaklara dayanarak hükümler oluşturmuştur.

Şafi mezhebinde vitir namazı farz mı?

Şafi mezhebine göre vitir namazı farz değildir; ancak sünnet-i muakkada, yani kesinlikle tavsiye edilen, en önemli ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından sürekli kılınan bir sünnet olarak kabul edilir. Vitir namazının terk edilmesi, Şafi mezhebine göre büyük bir ihmalkârlık olarak değerlendirilir, fakat farz olmadığı için terk eden kimse günahkar sayılmaz.

Şafi mezhebine göre namaz kılmak için ezanın bitmesi gerekir mi?

Örneğin, öğle namazı için, güneş tam tepede iken zevale kadar (güneşin bir miktar batıya yönelmesi) beklendikten sonra namaz vakti girer. Bu vakit, ezanın okunmaya başladığı andır. Dolayısıyla ezanın tamamen bitmesini beklemek zorunlu değildir. Ancak uygun olan ezanın bitiminden sonra ezan duasını okuyup ondan sonra namaza durmaktır.

Şafii mezhebine göre hangi vakitlerde namaz kılınmaz?

Şafii mezhebine göre, belirli zamanlarda namaz kılınması mekruh sayılmaktadır. Şâfiî mezhebine göre güneşin doğuşu, tam tepede oluşu ve batışı zamanlarında sadece nâfile namaz kılmak mekruhtur. Ancak bu vakitlerde farz namazlar, kaza namazları, revâtib sünnetler, tahiyyetü’l-mescid gibi sebepli namazlar kılınabilir. Şafii mezhebine göre namaz kılınması mekruh olan vakitler şunlardır:

– Fecr-i Sadık’tan Önce: Yani ilk ışığın ufukta belirmesinden itibaren güneşin doğuşuna kadar olan süre.
– Güneşin Tam Doğuş Zamanı: Güneş ufukta tam olarak yuvarlak bir şekilde doğduğunda, yani doğduktan hemen sonraki kısa süre içinde.
– Güneşin Tam Zirvede Olduğu Zaman: Öğle namazından hemen önce güneş tam tepede iken, zevale kadar olan süre.
– Güneşin Batış Zamanı: Yani Asr namazının son vaktinden güneş tam olarak batana kadar olan süre.

Şafi biri hanefiye göre namaz kılabilir mi?

Evet, Şafi biri Hanefi mezhebine göre namaz kılabilir. Şafi bir kişi, Hanefi mezhebine göre namaz kılarken, Hanefi mezhebinin namazla ilgili hükümlerini bilerek hareket etmelidir. Örneğin, secdede ellerin nereye konulduğu, kıraat sırasında hangi duaların okunduğu gibi konularda Hanefi mezhebinin görüşlerini bilmek gerekmektedir. Kişi, namazını hangi mezhebe göre kılacağına niyet etmelidir. Eğer Şafi bir kişi Hanefi mezhebine göre namaz kılmak istiyorsa, bunu bilinçli bir şekilde yapmalı ve namazın her bir rüknünde Hanefi mezhebinin hükümlerine uymalıdır.

Şâfiî mezhebine göre elbiseye kan bulaşırsa namaz kılınır mı?

Şâfiî mezhebine göre, elbiseye kan bulaşması durumunda bu kanın temizlenmesi gerekir. Kan, Şâfiî mezhebine göre necis sayılır. Eğer elbisede bulunan kan, mercimek büyüklüğünden daha fazla ise, bu kısım yıkanmadan veya temizlenmeden namaz kılmak caiz değildir.

Şafi mezhebinde kadın namaz kıldırabilir mi?

Şafiî mezhebine göre, bir kadın diğer kadınlara namaz kıldırabilir. Ancak erkeklere namaz kıldırmaz. Yani bir kadın, yalnızca kadınlardan oluşan bir cemaate imam olabilir, erkeklerden oluşan veya karışık bir cemaate imam olamaz.

Şafilerde sünnet namazı var mı?

Evet, Şâfiî mezhebinde de sünnet namazlar vardır. Ancak, sünnet namazların sayısı, hangi namazların sünnet olduğu ve bu namazların kılınış şekli konusunda Hanefî mezhebiyle bazı farklılıklar olabilir. Şâfiî mezhebine göre günlük beş vakit namazın sünnetleri şu şekildedir:

– Sabah Namazı: İki rekât sünnet-i müekkede ile başlar.
– Öğle Namazı: Dört rekât sünnet-i müekkede ile başlar. Öğle namazının farzından sonra da dört rekât sünnet kılınabilir, ancak bu sünnetler müekked değildir.
– İkindi Namazı: İkindi namazından önce sünnet kılınmaz. Namazın farzından sonra dört rekât sünnet kılınabilir, ancak bu da müekked değildir.
– Akşam Namazı: Akşam namazından önce sünnet kılınmaz. Farzından sonra iki rekât sünnet kılınabilir, fakat bu sünnet de müekked değildir.
– Yatsı Namazı: Yatsı namazından önce dört rekât sünnet kılınabilir. Farzından sonra ise iki rekât sünnet-i müekkede kılınır.

Şafilerde parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı?

Şâfiî mezhebine göre, parfümün içeriği önemlidir. Eğer parfüm içerisinde alkol veya namaz kılınmasına engel olacak başka bir madde bulunuyorsa ve bu madde elbiseye bulaşmışsa, bu elbiseyle namaz kılınmaz.

Şafilerde makyajla namaz kılınır mı?

Eğer makyaj, suyun cilde ulaşmasını engelliyorsa, bu tür makyajın abdest veya gusül alırken ciltten tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Şâfiî mezhebine göre abdestin ya da guslün sahih olması için suyun ciltle doğrudan temas etmesi gerekmektedir. Namaz kılmadan önce alınan abdestin ya da guslün sahih olması gerektiği için, abdest alırken ya da gusül ederken makyajın tamamen temizlenmemesi namazın da sahih olmamasına yol açabilir. Eğer makyaj suyun cilde ulaşmasını engellemezse , bu tür makyajla namaz kılmakta bir sakınca yoktur. Ancak yine de abdest alırken ya da gusül ederken makyajın suyun cilde ulaşmasını engelleyip engellemediğine dikkat edilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz