Evliyken eşimin cinsel yerlerini öpmek günah mı?

İslam’da eşler arasındaki cinsel ilişki, evlilik bağlamında gizlilik ve mahremiyet içinde yürütülmesi gereken bir konudur ve bu konuda özel detaylara dair açık hükümler bulunmaktadır. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarını öpmesi konusunda, eşlerin birbirlerinin vücutlarını özgürce keşfetmelerine ve zevk almalarına izin verilmesi gerektiğini, bu tür eylemlerin evlilik içindeki cinsel tatmini artırdığını ve dolayısıyla mübah olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak, İslam’da eşler arasında cinsel ilişki konusunda temel ilke, her iki tarafın rızası, saygı ve harama düşmemek üzerine kuruludur. Özellikle cinsel hayatla ilgili detaylar, eşlerin mahremiyetine ve kişisel tercihlerine bırakılan konular arasında yer alır. Kuran’da eşler arasındaki cinsel ilişkiye dair bazı ayetler, evliliği koruma ve karşılıklı haklara saygı gösterme anlamında müjdeler verir. Bakara Suresi, Ayet 187’de şöyle buyurulur : “Kadınlarınız, sizin için birer tarladır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için önceden bir şeyler hazırlayın ve Allah’tan korkun. Bilin ki, muhakkak siz O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

İslam’da eşler arasındaki cinsel ilişki, evliliğin önemli bir parçasıdır. Genel olarak islama göre eşlerin cinsel yaşamı nasıl olmalı dersek, şöyle olmalı diyebiliriz:

  • Her iki eşin de cinsel ilişkiye rıza göstermesi esastır. İslam, karşılıklı rıza ve anlayışın cinsel ilişkide temel olduğunu vurgular.
  • Eşler arasındaki cinsel ilişki, tamamen özel ve gizli tutulmalıdır. İslam, eşlerin cinsel hayatını kamusal alandan uzak tutar ve mahremiyetini korumayı öğütler.
  • İslam, eşlerin birbirlerine karşı saygılı ve sevgi dolu olmalarını öğütler. Cinsel ilişki, sevgi ve şefkat çerçevesinde gerçekleşmelidir.
  • İslam, kişisel temizliğe ve sağlığa büyük önem verir. Bu, cinsel ilişki de dahil olmak üzere, tüm hayatın her alanında uygulanmalıdır.
  • İslam, aile planlamasının ve doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasına izin verir.
  • İslam, cinsel ilişki sırasında bazı yasakları da belirtir. Örneğin, adet döneminde cinsel ilişkiden kaçınılması gerektiği gibi.
  • Eşler birbirlerinin haklarına ve duygularına saygı göstermelidir.