Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Eşleri ve Kısaca Hayatları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’nin her bir eşinin kendine has hayat hikayesi ve İslam tarihindeki rolü önemlidir. İşte Peygamberimizin eşlerinin isimleri ve kısaca hayatlarından bahsedilen bilgiler:

 • Hz. Hatice bint Huveylid: İlk eşi ve büyük destekçisi. Ticaretle uğraşıyordu ve Hz. Muhammed onun için çalışırken tanıştılar. Onunla 25 yaşında evlendi ve Hatice 40 yaşındaydı. Hatice, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olan ilk kadındır ve altı çocuğunun annesidir.
 • Hz. Sevde bint Zem’a: Hatice’nin vefatından sonra Hz. Muhammed ile evlenen ikinci eşi. Kocası Müslüman olduktan sonra öldürülen bir kadındı ve dul kalmıştı.
 • Hz. Aişe bint Ebu Bekir: En genç eşi ve en etkili kadın sahabi olarak kabul edilir. Peygamberimizin vefatından sonra önemli bir hadis rivayetçisi ve İslami ilimlerde otorite figürü oldu.
 • Hz. Hafsa bint Ömer: Hz. Ömer’in kızıdır. Dul kaldıktan sonra Peygamberimizle evlenmiştir. Kuran’ın bir nüshasını korumasıyla tanınır.
 • Hz. Zeynep bint Huzeyme: “Yoksulların annesi” olarak bilinir, çünkü fakirlere yardım etmeyi severdi. Hz. Muhammed ile evlendikten kısa bir süre sonra vefat etti.
 • Hz. Ümmü Seleme (Hind bint Ebu Ümeyye): Akıllı ve bilge bir kadındır. Kocasının ölümünden sonra evlenmiş ve Müslümanlar arasında barışın sağlanmasında önemli rol oynamıştır.
 • Hz. Zeynep bint Cahş: Peygamberimizin kuzeni ve özgürlüğüne kavuşmuş bir köleyi evlat edindikten sonra evlendiği kadındır. İslam’da evlat edinmenin yasaklanmasıyla ilgili ayetlerin inişinde merkezi bir figürdür.
 • Hz. Cüveyriye bint Haris: Mustalik kabilesinin reisinin kızıdır. Kabilesiyle yaşanan bir savaştan sonra evlenmişler ve bu evlilik, birçok esirin özgürlüğüne kavuşmasına vesile olmuştur.
 • Hz. Ümmü Habibe (Ramlah bint Ebu Süfyan): Babası Müslümanların düşmanı iken Müslüman olmuş ve Habeşistan’a hicret etmiştir. Kocasının ölümünden sonra Peygamberimizle evlenmiştir.
 • Hz. Safiye bint Huyey: Yahudi bir liderin kızıdır. Kocası ve babası Müslümanlarla yapılan bir savaşta öldürüldükten sonra Peygamberimizle evlenmiş ve Müslüman olmuştur.
 • Hz. Meymune bint Haris: İslam’a büyük bir bağlılık gösteren ve son evlenen eşidir. Evliliği, Peygamberimizin Hudeybiye Barış Antlaşması sırasında gerçekleşmiştir.
 • Hz. Meryem el-Kıbtiyye: Mısır’ın Hristiyan valisi tarafından hediye olarak gönderilen bir köle kadındır. Hz. İbrahim adında bir oğlu olmuştur.

Bazı kaynaklar, Peygamberimizin bazı kısa süreli evlilikler yaptığını ve bazı eşlerini savaşlardan sonra aldığı esirler arasından seçtiğini belirtir, bu durumlar genellikle barışın sağlanması ve yeni Müslüman topluluklar arasında ittifakların kurulması amacı taşımaktadır. Hz. Muhammed’in eşleri, Müslüman toplum içinde Peygamberin Kadınları Ehl-i Beyt olarak özel bir yere sahiptir ve Mü’minlerin Anneleri olarak anılırlar.