La Galibe İllallah Ne Anlama Geliyor?

“La galibe illallah” ifadesi “Allah’tan başka galip yoktur” anlamına gelir. Bu ifade, Allah’ın her şey üzerindeki nihai gücü ve üstünlüğüne olan inancı ifade eder.

Yusuf Suresi 21. Ayette La Galibe İllallah Geçiyor mu?

Yusuf Suresi’nin 21. ayetinde şöyle buyurur : “Ve kâlellezîşterâhu min misra li imraetihî ekrimî mesvâhu ‘asâ en yenfe’anâ ev netteḣiżehu veledâ(en) ve kezâlike mekkenâ liyûsufe fîl-ardi velinu’allimehu min te’vîlil ehâdîs(i) vallâhu ġâlibun ‘alâ emrihi velâkinne ekseren-nâsi lâ ya’lemûn(e)” Türkçe meali : “Onu satın alan Mısırlı hanımına: ‘Ona güzel bak; belki bize bir faydası dokunur yahut onu evlat ediniriz’ dedi. Böylece Yûsuf’a o ülkede ayağını basacağı sağlam bir zemin ve büyük bir imkân verdik. Ona rüyâların tâbirini, eşya ve hâdiselerin yorumunu öğretmek istiyorduk. Allah, neyi diler ve neye hükmederse onu mutlaka yerine getirir. Ne var ki, insanların çoğu bunu bilmez.”

Bu ayette “ve allâhu ġâlibun ‘alâ emrihi” ifadesi geçmektedir ve “Allah, emrinde galibdir” veya “Allah, işinde galiptir” şeklinde tercüme edilebilir. Bu, Allah’ın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade eder ve her şeyin O’nun kontrolünde olduğu anlamına gelir. “La galibe illallah” ile aynı anlamı taşır.