Peygamberlerin Kabirleri Nerede?

Peygamberlerin kabirleri, genellikle onların hayatlarını geçirdikleri ve vefat ettikleri topraklarda yer almaktadır. En bilinen peygamber kabri, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in Medine’deki Mescid-i Nebevi’de bulunan kabridir.

Hz. İbrahim’in ve Hz. İshak’ın mezarları Filistin’deki El-Halil şehrinde yer alan İbrahim Camii’nde bulunur.

Hz. Musa’nın mezarının kesin yeri bilinmemekle birlikte, Yahudi geleneğine göre Nebo Dağı’nda olduğu rivayet edilir.

Hz. Ali’nin kabri Irak’ın Necef şehrinde yer alan İmam Ali Türbesi’nde bulunmaktadır.

Hz. İdris’in mezarının nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Hz. İdris’in göğe yükseltildiği ve bu sebeple dünyada herhangi bir mezarının olmadığına dair müjdeler vardır.

Hz. Hud’un mezarının, günümüzde Yemen’de olduğu düşünülen Hadramut bölgesinde olduğuna dair rivayetler vardır. Diğer bir rivayete göre ise Kâbe ile zemzem arasında Hicr’e defnedildiği söylenir.

Hz İsmail’in mezarı Mekke’de Kâbe’nin yakınında kuzey duvarının önünde bulunan yere, Hacer annesiyle birlikte defnedilmiştir.

Yusuf Peygamber’in mezarı, Gerizim ve Ebal dağları arasındaki vadide, Yakup’un Kuyusu’nun yaklaşık 300 metre batısında konumlanmıştır. Bu mezar, Batı Şeria’nın Nablus şehrinin yakınlarında, eski Shakmu şehri olarak bilinen ve Geç Tunç Çağı’nda anılan Tell Balata’nın hemen yanında bulunan anıtsal bir mezardır.

Eyyup Peygamber’in türbesi, Şanlıurfa’ya 100 kilometre uzaklıkta, Viranşehir ilçesine bağlı Eyyup Nebi Köyü’nde yer alır. Köyün kuzeyindeki bir höyükün güney yamacında konumlanan bu kutsal mezarlık, Eyyup Peygamber’e ithaf edilen caminin doğu tarafında bulunmaktadır.

Hz. Şuayb, Harran ilçesine bağlı Tek Tek Dağları’nın arasında yer alan ve tarihi Şuayb şehri izleri taşıyan alanda, ilgisizlik nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan antik yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bu harabeler arasında, Şuayb Peygamber’e atfedilen ve ziyaretçiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul edilen bir mağara mevcuttur.

Hz Musa’nın kabri Yahudi geleneğine göre, mezarının Ürdün’de Nebo Dağı’nda, diğer bir rivayete göre ise Eriha ile Kudüs arasında bir bölgededir.

Hz. Harun’un kabrinin yeri kesin olarak bilinmemektedir.

Hz. Davut’un kabri Zion Dağı’nda, Kudüs’te bulunan ve yirminci yüzyıl başında inşa edilen Dormition Manastırı’nın civarında konumlandırılmıştır. Bu mezarın yeri, genellikle eski Hagia Zion olarak tanınan ve bir Bizans kilisesi ya da geç Roma Dönemi’ne ait bir sinagog olduğu düşünülen kalıntıların zemin katında olduğu varsayılmaktadır.

Hz. Süleyman’ın kabrinin nerede olduğu kesin bilinmiyor.

Hz. Yunus’un kabri Ninova’da (günümüzde Musul, Irak) Yunus Peygamber tepesinde bulunur.

Hz. İsa göğe yükseltildi ve henüz vefat etmediği için mezarı bulunmamaktadır.